ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
19 ตุลาคม 2548 (บ่าย) AREA จัดงานสัมมนา การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ 9 เดือนแรกของปี 2548 โดยเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่คิดมูลค่า จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีผู้เข้าร่วมถึง 220 ท่าน AREA จัดงานนี้นอกจากเพื่อบำเพ็ญดีการเผยแพร่ความรู้แล้วยังหวังให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ข้อมูลและหากท่าน ใดพิจารณาเห็นว่าข้อมูลมี มูลค่าทางธุรกิจเพียงพอก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกโครงการวิจัยต่อเนื่อง Real Estate Index

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย