RE100: อบรมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 18
(วันพุธที่ 12 - เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2548 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ โรงแรมแอมาสซาเดอร์)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย