RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 6
(วันอังคารที่ 27 - ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2548 เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย