ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนา: กลยุทธการลงทุน-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้
(วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2548 (เวลา8.30 - 17.30 น. และ
วันเสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 (เวลา8.30 - 17.30 น.) ณ โรงแรมฟอร์จูน ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย