RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 5 สำหรับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
(วันจันทร์ที่ 8 - พุธที่ 10 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย