ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 50 สำหรับการเคหะแห่งชาติ (รุ่นที่ 2)
(จันทร์ที่ 4 - พฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2548 ณ ห้อง กคช.1 การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย