ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนา: กลยุทธการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
วัน เสาร์-อาทิตย์ 18-19 มิถุนายน 2548 โรงแรมฟอร์จูน ชั้น 2 ห้อง VIP กรุงเทพฯ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย