RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 4
(อังคารที่ 14 - ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548 ณ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย