ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ใน 6 สัปดาห์ รุ่น 5
การแนะนำหลักสูตรการอบรม
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ดูงานโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด
ของบมจ เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
พบผู้บริหารกรมโยธาธิการ
ดูงานกองควบคุมอาคาร
สำนักงานการโยธา
การดูงานฝ่ายรังวัด
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
กรมที่ดิน สนง.ที่ดิน
ฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ฝ่ายประเมินค่าหลักทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดูงานสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์ ผอ. แคล้ว ทองสม บรรยายสรุป
ดูงานการบริหารอาคารชุด
ณ ถนอมมิตรพาร์ค วัชรพล
เข้ารับฟัง
นโยบายบริหารงานเมืองพัทยา
การดูงานสนามกอล์ฟบูรพา
คุณกุลธร มีสมมนต์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับ
การดูงาน ณ นิคมแหลมฉะบัง
เยี่ยมชมโครงการ Rabbit Resort
ของคุณไพศาล บัณฑิตยานนท์
เยี่ยมชม
โครงการ เทวารัญ พัทยา
คณะนักศึกษาและวิทยากร รุ่น5
ความเห็นของผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 6 สัปดาห์ รุ่น 5
- เพื่อนร่วมรุ่น และคณะผู้บริหารของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ยินดีและตั้งใจที่จะถ่ายถอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
เป็นอย่างดี
จากผู้เข้ารับการอบรม
- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะ อ.โสภณ, อ. วสันต์, อ. อาจเอกเกษม, และเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน
- การสัมมนาที่จัดให้นั้นชอบมากคุ้ม และความรู้ที่ให้แน่นมาก

จากผู้เข้ารับการอบรม
- ประทับใจในความมีน้ำใจ และความมีอัธยาศัยไมตรีของบุคคลที่นี่

จากผู้เข้ารับการอบรม
- ความเป็นกันเอง, อาหารว่างที่จัดไว้ให้อร่อยมาก, การตอบปัญหาของอาจารย์แต่ล่ะท่าน

จากผู้เข้ารับการอบรม
- การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่นั้นดีมาก คนในรุ่นถามคำถามที่ดีซึ่งช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ
จากผู้เข้ารับการอบรม
- ได้รับการต้อนรับอย่างดีในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่มีค่า และยังได้พบกับคนระดับผู้นำ ผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ แบบเป็นกันเอง
จากผู้เข้ารับการอบรม

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย