ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนา: กลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วันเสาร์ที่ 7 - อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมเรดิสัน ห้องมณฑาทิพย์
ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย