ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 48 Real Estate Index (REI) วันพุธที่
26 มกราคม 2548 12:00 - 17:00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย