ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนา “กลยุทธ์การลงทุนซื้อ-ขายทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมโซฟิเทล สีลม

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย