ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2547
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการอบรมหลักสูตร (Certified International Property Specialists) ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย