ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2547
AP100: อบรมการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 42
โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันการเงิน, บริษัทประเมินฯ, นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม ในแต่ละรุ่นประมาณ 35 ท่าน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย