ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
อบรม "กลยุทธ์การหาข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับงานอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 2
เมื่อ 28-29 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย