ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
จัดอบรม "การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทธนชาติ11,20,25 พ.ย. 46 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย