เสวนา:
เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ+Open House หลักสูตร AP101 รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2
หลักสูตรนี้ผ่านไปแล้ว กำลังรออัพเดตวันที่จัดครั้งถัดไป

 

               กำหนดการ

12:30   ลงทะเบียน - รับเอกสาร

13:00   เปิดการเสวนา

           โดย อ.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ AREA

13:30   การชี้แจงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 25

           อ.อติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

14:00   ประสบการณ์และความเห็นของผู้ผ่านการอบรม 

           คุณนุกูล แย้มมณีชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์         ศิษย์เก่าประเมินรุ่น 22

           คุณอารีย์ กิตติสท้านไตรภพ นักลงทุนอิสระด้านอสังหาริมทรัพย์ ศิษย์เก่าประเมินรุ่น 24

           อ.อติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

14:30    สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มในอนาคต

           ดร.โสภณ พรโชคชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

15:00   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:15   ความต้องการนักวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในวงการอสังหาริมทรัพย์

           ดร.โสภณ พรโชคชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

16:00   เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน+การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์และทำเลเพื่อการลงทุน

           ดร.โสภณ พรโชคชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

17:00   ปิดการเสวนา

 

 

 แนะแนวหลักสูตร AP101 : การประเมิน

 

   เหมาะสมสำหรับ  : นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  ผู้ต้องการเรียนรู้เป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ “นายหน้า”
หัวข้อ สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์  แนวทางการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  ประสบการณ์และความเห็นของนักลงทุน เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

 

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ลงทะเบียน ฟรี
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120