เสวนา:
เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ + Open House หลักสูตร AP101 รุ่นที่ 1
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 

 

 

 แนะแนวหลักสูตร AP101 : การประเมิน

 

 

   เหมาะสมสำหรับ  : นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  ผู้ต้องการเรียนรู้เป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ “นายหน้า”

      หัวข้อ

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 

แนวทางการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 

ประสบการณ์และความเห็นของนักลงทุน

เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

 

ท่านละฟรี บาท
 
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120