เสวนา:
เทคนิคประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน+Open House หลักสูตร AP101 รุ่นที่ 28
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ลงทะเบียน ฟรี
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120