สัมมนา:
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ครึ่งปี 59
หลักสูตรนี้ผ่านไปแล้ว กำลังรออัพเดตวันที่จัดครั้งถัดไป
 

 

 

พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region หรือ BMR) รวม 9 จังหวัด AREA ติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า 20 ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

ท่านจะได้รับความชัดเจนในภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และสามารถนำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และสังเกตเหตุชี้นำการเตือนสถานการณ์ และชี้แนวโน้มอสังหาฯ ’59 ได้อย่างชัดเจน

  • โครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ กว่าพันแห่งมีภาวการณ์ขายขณะนี้อย่างไร โดยแยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา (78 ทำเล 6 ประเภท 8 ระดับราคา) ทิศทางและแนวโน้มของการขายแต่ละประเภท
  • อัตราการขายได้ต่อเดือนแยกแยะละเอียดตามทำเล แบบไหนขายดี
    แบบไหนขายไม่ดี พร้อมตัวอย่างโครงการขายดี-ไม่ดี
  • การวิเคราะห์โครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อนาคต

กำหนดการ:

08:30  ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09:00   เปิดการสัมมนา
09:15   นำเสนอผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
                         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA
10:00   ผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย: สรุปสถานการณ์ล่าสุด Demand VS Supply
                         คุณพรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล และรองกรรมการผู้จัดการ AREA
10:30   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
10:45   ผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (ต่อ)
                         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA
                         คุณพรภักษ์  บูรณ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล และรองกรรมการผู้จัดการ AREA
12:00  รับประทานอาหารกลางวัน: ในห้องอาหาร เรทโทร ไลฟ์ คาเฟ่ ในศูนย์ประชุมฯ
13:00  บทวิจารณ์ 1:  อสังหาริมทรัพย์กับเศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2559-2560
                         ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ๋ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
14:00  บทวิจารณ์ 2: อสังหาริมทรัพย์กับตลาดการเงินประเทศไทย ปี 2559-2560
                         ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด    
15:00  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:15  อภิปราย:  ทิศทางและแนวโน้มอสังหาฯ ปี 2559-2560 ควรเป็นอย่างไร? 
                         คุณพิมพ์พรรณ นาวีปัญญาธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
                         คุณบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจการคลัง 
                         คุณอิสระ บุญยัง กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA (ดำเนินการ)
17:15   ปิดการสัมมนา    

 

ท่านละ10,000 บาท
 
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120