สัมมนา:
วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
หลักสูตรนี้ผ่านไปแล้ว กำลังรออัพเดตวันที่จัดครั้งถัดไป
 

Update ราคาที่ดิน 2559 
ราคาที่ดิน ทำเล รถไฟฟ้า  วิทยากรจาก รฟม. ร.ฟ.ท. BTS
ราคาที่ดินใน อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทำเลใดที่น่าจับตา

หัวข้ออบรม 

  1. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินทั่วกรุงเทพฯ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ. 2558
  2. 10 ทำเลเด่นของราคาที่ดินแพงสุด และถูกสุด พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาราคาที่ดินนั้นๆ
  3. ทำเลเด่นที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
  4. ตัวอย่างแปลงที่ดินที่มีราคาประเมินราชการ แตกต่างจากราคาตลาด
  5. วิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและสามารถจัดประโยชน์ใช้สอยได้ดี ตามการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินการ พัฒนาโครงการ
  6. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ และมูลค่าที่เปลี่ยนไป จากผลการสร้างสาธารณูปโภคใหม่ - ถนนตัดใหม่ - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แปลงที่ดินตัวอย่าง 312 แปลงที่ประเมินค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537-2559
โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th)

 

             เพิ่มเพื่อน
ท่านละ8,000 บาท
 
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120