RE162:
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ รุ่นที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 1 - ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
นักลงทุนอสังหาฯ ระดับมืออาชีพ
พบ 10 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ 

 เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ทั้งกรณีซื้อมา-ขายไป พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ เป็นอุปสรรคในการทำ อสังหาริมทรัพย์
 
  • การสรรหาที่ดิน ศักยภาพของที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
  • ขั้นตอนการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรคจากนักพัฒนาโครงการจริง
  • ตัวอย่างการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูง
  • การคำนวณความสามารถในการกู้ยืมเงินของโครงการ
  • ตัวอย่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ท่านละ12,000 บาท
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120