RE132:
หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ รุ่นที่ 21
วันอังคารที่ 25 - พุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

หัวข้ออบรมหลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ

 • ภาวะตลาดกับการขายอสังหาริมทรัพย์: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ
  เพื่อประกอบการวางแผนการขาย
 • การวางแผน และกลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ ให้ประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการขาย-กลยุทธ์สู้อสังหาฯ รายใหญ่
 • กลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์: การอ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ การทำ Demand Survey,
 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และ Family Life Cycle
 • การบริหารทีมขาย ขั้นตอนการขาย และการวางแผนการตลาด เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • การเก็บข้อมูลลูกค้า การเก็บข้อมูลการขายของพนักงานขาย
 • การนำเสนอการขาย ตอบข้อโต้งแย้ง และปิดการขายให้ประสบความสำเร็จ
 • รูปแบบและกลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ ลำดับขั้นตอนในการขาย คู่มืองานขาย / รูปแบบหรือกลยุทธ์การขาย
  /ตัวชี้วัดขบวนการทำงาน การตรวจสอบการทำงานในสำนักงานขาย / การเก็บข้อมูลจากลูกค้า /การประสานงานและการถ่ายทอดกับทีมงานขาย
 • จุดขายของบริษัทในยุคการแข่งขันสูง จุดแข็งของบริษัทและการสร้างแบรนด์  / การสร้างทัศนคติในการกำจัดอุปสรรคในการซื้อของลูกค้า
 • แนะนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ การทำ Grand opening ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากเป็นประวัติการณ์ /การใช้จิตวิทยาเชิงกลุ่มกับระบบการจอง early-booking

 

LINE ID: @Trebs1 เพิ่มเพื่อน
หรือสแกน QR
ท่านละ12,000 บาท
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120