วันที่ 17 พฤษภาคม - 2 กันยายน 2560
AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 26
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 - 28 มกราคม 2560
AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 25
วันที่ 23 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2559
AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 24
วันที่ 2 กันยายน-28 พฤศจิกายน 2558
AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 23
วันที่ 18 มีนาคม-27 มิถุนายน 2558
AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 22
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 11 มกราคม 2558
AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 21