ธอท ได้จัดสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่แล้วจะจัดในช่วงที่มีการออกรายงานการสำรวจ การศึกษาต่าง ๆ เพื่อที่จะเผยแผ่ข้อมูลล่าสุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่นั้นได้มาจากการสำรวจตลาดของ AREA เองซึ่งเป็นข้อมูลที่หาดูที่ไหนไม่ได้ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นมีดังนี้
• ข้าราชการ
• ผู้จัดการสถาบันการเงิน
• นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
• เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
• โบรคเกอร์ และที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
• ผู้จัดการทรัพย์สิน
• ผู้ซื้อบ้าน
• นักวางผังเมือง

งานสัมมนาที่ผ่านมา
(สีแดงคืองานสัมมนาที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
จากข้อความ:
2561  2560  2559  2558  2557  2556  2555  [ 2554 ]  2553  2552  2551  2550  2549  2548  2547  2546  2545  
หน้าปัจจุบัน:   1  จากทั้งหมด   1  หน้า
2554  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
หน้าปัจจุบัน:  1  จากทั้งหมด   1  หน้า
 
 
  
 
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของสถานที่ ที่กรุณาให้คณะอบรมเข้าไปเยี่ยมชม
โรงแรมแมนฮัตตัน
คลองหลวง, ปทุมธานี โทร. 02 908 6666
โครงการชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟคลับ
ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี โทร. 02 598 2555