ธอท ได้จัดสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่แล้วจะจัดในช่วงที่มีการออกรายงานการสำรวจ การศึกษาต่าง ๆ เพื่อที่จะเผยแผ่ข้อมูลล่าสุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่นั้นได้มาจากการสำรวจตลาดของ AREA เองซึ่งเป็นข้อมูลที่หาดูที่ไหนไม่ได้ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นมีดังนี้
• ข้าราชการ
• ผู้จัดการสถาบันการเงิน
• นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
• เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
• โบรคเกอร์ และที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
• ผู้จัดการทรัพย์สิน
• ผู้ซื้อบ้าน
• นักวางผังเมือง

งานสัมมนาที่ผ่านมา
(สีแดงคืองานสัมมนาที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
จากข้อความ:
2561  2560  2559  2558  2557  2556  2555  2554  2553  2552  2551  2550  2549  2548  2547  2546  2545   Next page Last page
หน้าปัจจุบัน:   1  จากทั้งหมด   2  หน้า
2561  
  
  
2560  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2559  
  
  
  
2558  
  
  
2557  
  
  
  
  
  
  
  
2556  
  
  
  
  
2555  
  
  
  
  
2554  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2553  
  
  
  
  
  
  
  
  
2552  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2551  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2550  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2549  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2548  
  
  
  
  
  
หน้าปัจจุบัน:  1  จากทั้งหมด   2  หน้าหน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
 
 
2544   แนวทางการประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารสร้างค้างขนาดใหญ่ (27-28 ก.ค.ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
   Inhouse "ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สิน" (บง.ธนชาติ) (25 ส.ค. โรงแรมวินเซอร์)
   Inhouse "การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน และกรณีศึกษามูลค่าทรัพย์สิน" (บง.ธนชาติ) (17 ก.ย.ห้องประชุม บง.ธนชาติ)
   เผยผลวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด (25 Sep., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
   ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 (20 Nov., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
2543   ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์กลางปี 43 (3 Aug., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
2542   กลยุทธการลงทุนซื้อทรัพย์สินภายใต้โอกาสแห่งวิกฤต (3 Feb., ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   Assessing the Property Market for Investment (24 Feb., The Regent Bangkok)
   การประเมินค่าเครื่องจักรมืออาชีพ (1-2 Apr., ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   ประเมินค่าทรัพย์สิน หัวใจการแปรรูป-แก้หนี้-ฟื้นกิจการ (2 Jun., ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   AP100: ประเมินค่าทรัพย์สิน การอบรมวิธีการให้รู้จริงใน 3 วัน (3-5 มิ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   AP100: ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์การอบรมวิธีการให้รู้จริงใน 3 วัน (7-9 Oct., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
   การประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการโอนทรัพย์ชำระหนี้ (2 Sep., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
   ฟื้นชีพอาคาร & โครงการสร้างสร้าง (23 Nov., ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.)
2541   Thailand's Real Estate: Strategic Surveys (16 Jun., The Regent Bangkok) BANGKOK LAND PRICE 1998-2000 (26 ก.พ. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
   ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติ-วิธีการในภาวะตกต่ำสุดขีดของประเทศไทย (26 ส.ค.JW Marriott สุขุมวิท 2)
   หลัก-เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน ทิศทางใหม่สำหรับมืออาชีพ (1 ต.ค. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
   การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์: ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (5-7 พ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2542 (11 พ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
2540   ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติ-วิธีการในภาวะตกต่ำสุดขีดของประเทศไทย (26 ส.ค. JW Marriott Hotel)
   หลัก-เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน ทิศทางใหม่สำหรับมืออาชีพ (1 ต.ค. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
2539   Real Estate Market Outlook 1997 (15 Jan., The Regent Bangkok)
   Real Estate Breakthrough: International Experience (20 Feb., UN-ESCAP Conference Centre)
   เคล็ดลับการพัฒนาที่ดิน ผ่านกรณีศึกษาโครงการเด่น (3 เม.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   ราคาที่ดินตกได้อย่างไร? (29 พ.ค. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
   Property Investment in Thailand Today (26 มิ.ย. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
   วิเคราะห์ความต้องการซื้อบ้านใน กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2540 (20 ส.ค. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
   แนวทางการประเมินค่าทรัพย์สินในสถานการณ์วิกฤติ (25 ก.ย. โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ)
   เวนคืน-ค่าทดแทน ความเป็นธรรมสำหรับประชาชน (19 พ.ย. โรงแรมซันรูท พระราม 9)
   Thai Real Estate 1998 Charting a course Through the wreckage (ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2541) (3 ธ.ค.โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
   ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2541 (4 ธ.ค.โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
2538   การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักบริหาร (25-27 ก.พ.โรงแรมอิมพีเรียล ถ.วิทยุ)
2537   การวิจัยอสังหาริมทรัพย์เชิงปฏิบัติการสำหรับนักบริหาร (24-25 ม.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   ปฏิบัติการประเมินราคาสำหรับนักบริหาร (6-7 ก.พ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักบริหาร (4-5 ก.ย. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์)
2536   50 ทำเลทอง กทม.และปริมณฑล (28 ก.พ. โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)
   เวนคืน-ค่าทดแทน (3 เม.ย. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
   ทะลวงยอดขายด้วยยอดนักขาย (5 มิ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   สรุปสถานการณ์ครึ่งปี พ.ศ.2539: ตลาดที่อยู่อาศัยประเทศไทย (17 ก.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 5 (4 ส.ค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (20 ก.ย. เจริญธานี ปริ๊นเชส ขอนแก่น)
   สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (21 ก.ย. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา)
   สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคกลาง) (2 ต.ค. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์)
   สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาตเหนือ) (19 ต.ค. โรงแรมเวสทิน เชียงใหม่)
   สัมมนาสัญจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (ภาคใต้) (2 พ.ย. โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สงขลา)
   ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540 (28 พ.ย. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
2535   ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 4 (22 ม.ค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   ยุทธการใหม่เชิงรุก: โอกาส-ความเป็นไปได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยภูมิภาค (15 มี.ค. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
   สรุปสถานการณ์ครึ่งปี++แนวโน้มครึ่งปีหลัง ตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2538 (26 ก.ค. โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22)
   ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2539 (7 ธ.ค. โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ)
2534   การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการลงทุนภาคธุรกิจ (5 ก.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักบริหาร (20 ก.ย. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
2533   ผู้ซื้อบ้านที่แท้จริง 2537 (3 มี.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 3 (25 เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   อาคารชุดราคาถูก : ทิศทางการลงทุน (14 ก.ค. โรงแรมฮิลตัน วิทยุ)
   รูปแบบใหม่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเอเซีย (27 ต.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
   ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ.2538 (7 ธ.ค. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
2532   สัมมนาชุมชนแออัดกับการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย (3 ก.พ. บ้านเซเวีย)
   ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 2 (25 เม.ย. หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   ผู้ซื้อบ้านที่แท้จริง เครื่องชี้ภาวะธุรกิจบ้านแสนล้าน (1 เม.ย. โรงแรมฮิลตัน วิทยุ)
   กลยุทธผ่าทางตันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย แบบอย่าง-บทเรียนจาก ตปท. (17 ส.ค. ห้องประชุม สหประชาชาติ)
2531   50 ทำเลทอง กทม.และปริมณฑล 2535-2540 (17,24 มี.ค. โรงแรมรีนเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
   ซื้อบ้านอย่างรอบรู้ ครั้งที่ 1(29 ส.ค. หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 2536 (21 ต.ค. โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ)
 
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของสถานที่ ที่กรุณาให้คณะอบรมเข้าไปเยี่ยมชม
โรงแรมแมนฮัตตัน
คลองหลวง, ปทุมธานี โทร. 02 908 6666
โครงการชวนชื่นฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟคลับ
ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี โทร. 02 598 2555