หลักสูตรอบรม: How to Become a Super Professional Sales

หลังจากฟังหลักสูตรแล้วรู้สึกมีพลังในการทำงานมากขึ้น อยากกลับไปโครงการเพื่อนำความรู้ไปใช้ทันที
(คุณวันดี จันทร์แก้วมูล )
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
(คุณศักดิ์ชัย รุ่งพิพัฒน์ )
วิทยากรให้ความรู้ดีมาก
(คุณไพริน บำเพ็ญศิลป์ )
เห็นถึงความแตกต่างและประสิทธิภาพของ Sale กับ Super Sale ตลอดจนทำให้เข้าใจ วิธีการสอนพนักงานขายในการปฏิบัติจริง
(คุณวรเทพ วิชิตวร )
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs