เสวนาพิเศษฟรี: เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ประทับใจในความเป็นกันเองของวิทยากร
(คุณนองฤทธิ์ บัวงาม )
ประทับใจคุณพชร คงกระพันธ์ ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรได้ดีมาก
(คุณผุสดี เมฆผึ้ง )
การวางลำดับการจัดงานดีเยี่ยม
(คุณธนาวุฒิ )
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs