RE171: การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาและใช้ในการทำงาน


(คุณธันวา ฉันทวิจัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

คุมเวลาดี กันเองดีครับ


(คุณธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

การมาอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากกมายในหลักสูตรนี้ วิทยากรให้ความรู้ได้มากกมาย ขอขอบคุณครับ


(คุณกิตติพงษ์ แจ้งประจักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

อาหารอร่อย สะอาด เครื่องดื่ม รสชาติดีมาก อาจารย์ที่สอนมีทักษะและความรู้ดี เป็นกันเอง


(คุณวีระวุฒิ มิ่งขวัญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ


(คุณพรชัย จึงสวัสดิ์เมธา ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

1.อาจารย์ผู้บรรยายมีประสบการณ์และความรู้ที่เหมาะสม 2.เนื้อหาและเอกสารดีพอควร ถ้าขยับเวลาเพิ่มจะได้ความรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 3.มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้อน/เย็น ทำให้ผู้เข้าอบรมสะดวกและผ่อนคลาย(มีมุมสระว่ายน้ำฯลฯ)

 


(คุณจุลภณ แสงไพโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

1.ได้รู้นวัตกรรมวัสดุใหม่ๆทางงานก่อสร้าง 2.เข้าใจการประเมินผลและการตรวจงวดงานมากขึ้น 3.ได้รู้การคำนวณต้นทุนบริหารงบประมาณ การควบคุมราคา และกระบวนการต่างๆในการบริหารงานก่อสร้าง


 


(คุณมีชัย พลสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอบรม หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง เป็นอย่างมาก จะนำไปใช้ต่อไป 


(คุณพสิษฐฐ์ กิมเสาว์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

อาจารย์ทุกท่านพยายามให้ความรู้เป็นอย่างดี และเตรียมตัวมาดี บรรยากาศทำให้กล้าซักถามผู้ร่วมเข้าอบรมดีให้ความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือดี 


(คุณพรรณทิพย์ วัชโรทยาน ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ได้รู้ในสิ่งที่มีประโยชน์ และไปสานต่อได้อย่างดี เข้าใจง่าย 


(คุณสมัชชา ธรรมิสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

อาหารอร่อย ให้คำปรึกษาดีค่ะ 


(คุณกฤติยา เจริญยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

เมื่อต้องการเรริ่มต้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ แม้แต่ธุรกิจใดก็ตาม สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ เรามีความรู้แค่ไหนหากพบแล้วว่ายังขาดก็ต้องเติมความรู้นั้นเข้าไป ที่ ธอท. และการอบรมหลักสูตรนี้ เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้มีมากขึ้น ดังนั้น การเริ่มต้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ 


(คุณสมชาย แสงเพ็ชร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ได้รับมุมมองด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มองธุรกิจภาคนี้ออกมากขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจทั้งของบริษัทและของส่วนตัว 


(คุณภาสิต เล็กสุทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ได้ความรู้ดี อาหารอร่อยครับ 


(คุณกิตติ เสาวอรรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ได้ความรู้จากการที่เข้ามาอบรมมากขึ้น อ.และวิทยากรทุกท่านเป็นกันเองมาก เนื้อหาทุกวิชาละเอียดครบถ้วนดีใจที่ได้เข้ามาอบรมที่นี่ และคิดว่า คอร์สต่อไปจะเข้ามาอบรมที่นี่อีกค่ะ 


(คุณวิลาสินี สุเนตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

รู้ถึงการทำงานแบบมีขั้นตอนและมืออาชีพ ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากและมองเห็นรายละเอียดในแต่ละรูปแบบได้พบและรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในสายงานที่คอยช่วยเหลือ หรือแนะนำกันได้ภายในอนาคต ทำให้ผิดพลาดน้อยลง 


(คุณเรวัฒน์ เรืองกิจธนวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

แนวความคิดและประสบการณ์ของวิทยากรที่มีเพียงพอเป็นแนวความคิดที่ดี 


(คุณคำสอน ไก่แก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

การบริการของคณะผู้จัดงานให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเอง สถานที่ใกล้บ้านเดินทางสะดวก


(คุณอิชยา เชี่ยววิริยะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

เนื้อหาในการอบรมดีมาก ทำให้มองเห็นภาพรวมและรายละเอียดในการบริษัทในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึง เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากครับ 


(คุณสุรวุฒิ กิตติโชคอนันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

คุณดาว - TREBS ช่วยดูแลทุกอย่างตั้งแต่รับสมัคร ไปจนถึงจองที่พักอาจารย์ทุกท่านที่ได้สละเวลามามอบความรู้


(คุณอนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ได้ดีกว่าที่อื่นที่เคยอบรมมา


(คุณฉัตรชัย ศุขตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

คณะผู้จัดอบรมให้การดูแลและเป็นกันเอง พอดีวันแรกมาถึงไม่สบาย น้องของทีมผู้จัดอบรมให้คำแนะนำไปพบแพทย์ ที่ ร.พ.เซนหลุยส์ ผู้อบรมขอพอบพระคุณอย่างยิ่ง นอกจากนี้ อ. ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ให้ความเป็นกันเองและตอบคำถามรวมทั้งให้คำแนะนำเป็นยอย่างดี โดยไม่ได้หวงความรู้เพราะบาง ตัวอย่าง เป็น Know HOW หรือเทคนิคในการทำธุรกิจของตัวเอง 


(คุณวัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ผมได้เข้ามาอบรมเรื่องการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและแนวสูงทำให้ได้รับ ความรู้ เพิ่มเติม และมีแนวคิดในการบริหาร งานก่อสร้าง ที่ดีขึ้น ขอบคุณ อ. ทุกท่านครับ


(คุณกฤษณ์ ศิริจันทร์ชื่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

จัดการเรื่องสถานที่เหมาะสม อ.ผู้สอนเป็นวิทยากรในการอบรมอธิบายได้ชัดเจนดีเยี่ยมค่ะ การบริการของโรงเรียนดีมากค่ะอาหารและเครื่องดื่มที่รับรองดีมากค่ะ


(คุณวิลาวรรณ กรรมาชีพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

เข้าใจงานก่อสร้าง มีแรงบันดาลใจกับนวัตกรรมในการทำงาน


(คุณนภดล ทวีทำนุสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

เป็นความรู้แบบครบทุกด้านของการบริหารงานก่อสร้าง สร้างความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ลงมือปฏิบัตด้วยความมั่นใจ


(คุณเมธากร ศิริไชย ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

ผมได้เข้ามาอบรมเรื่องการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและแนวสูงทำให้ได้รับ ความรู้ เพิ่มเติม และมีแนวคิดในการบริหาร งานก่อสร้าง ที่ดีขึ้น ขอบคุณ อ. ทุกท่านครับ


(คุณกฤษณ์ ศิริจันทร์ชื่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

เข้าใจงานก่อสร้าง มีแรงบันดาลใจกับนวัตกรรมในการทำงาน


(คุณนภดล ทวีทำนุสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

เป็นความรู้แบบครบทุกด้านของการบริหารงานก่อสร้าง สร้างความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ลงมือปฏิบัตด้วยความมั่นใจ


(คุณเมธากร ศิริไชย ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

โรงเรียนให้ความสะดวกสบายในการเข้าฟัง และวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นอย่างดี


(นฤทธิ์ ขาววิเศษ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

จัดหลักสูตรได้ครบถ้วน วิทยากรมีความรู้เฉพาะด้าน สื่อสารเข้าใจ


(จักรพงษ์ ปราชญ์นคร ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

1.วิทยากรที่มาบรรยาย นำประสบการณ์จริงมาบรรยายให้ฟังทำให้เข้าใจในหัวข้อต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2.เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของโรงเรียนให้ความเป้นกันเองกับผู้เข้ามารับฟังการบรรยายอย่างเป็นกันเองดี


(สิทธิสาร ตันชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้และประสบการณ์สูง ถ่ายทอดและให้ข้อมูลได้น่าสนใจมาก มีประโยชน์


(ยุพวัลย์ เลียวประเสริฐพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

1.ท่านวิทยากร มีประสบการณ์ มีความจริงใจในการสอน การสื่อได้อย่างถูกต้อง 2.ความเป็นกันเอง ของทีมงาน


(ธนพนธ์ วงศ์อรุณนิยม ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

1.ได้พบปะเพื่อนร่วมอบรมหลากหลายอาชีพ 2.ได้รับความรู้เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ ที่มาเรียน 3.อาหารอร่อย 4.ผู้ดูแลการอบรม ดูแลดี ประทับใจมากค่ะ


(ชนม์ธิภัษฎิ์ เอี่ยวภู่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

สถาบันได้นำผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์มาสอนทำให้เห็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และทำให้มีความเข้าใจในการสอนมาก


(ราตรี ประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

1.ดูแลเรื่องสถานที่และอาหารดีมากค่ะ 2.ได้ความรู้และได้ฟังประสบการณ์ของวิทยากรและสามารถนำมาประยุกต์ในงานได้


(วาทนารา ยุทธรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

ท่านอ.ตั้งใจให้ความรู้ Update องค์ความรู้ใหม่ๆให้ตลอด นำไปประยุกต์ใช้ได้ อาหาร+ขนม อร่อยมากค่ะ เพื่อร่วมเรียนอัธยาศัยดีได้ Connection


(ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

วิทยากรมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย อาหารและเครื่องดื่มเยี่ยม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ


(สมเกียรติ สุทธิรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

ได้ความรู้อื่นๆที่นอกเหนือจากงานที่สัมผัสอยู่ทุกวัน ทำให้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆเพื่อเสริมและพัฒนาตัวเองต่อไป


(ธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

อาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน ทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องนั้นๆ เข้าใจภาพรวมมากขึ้น (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)


(คุณสุทธิกานต์ ศรีหิรัญรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
เรียนสนุก อาหารอร่อย มีความรู้กลับไป พัฒนาธุรกิจ
(คุณไพฑูรน์ วนพงศ์ทิพากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ตรงประเด็นทุกเรื่องที่เปิดอบรมและผู้สอนมีความรอบรู้มากจริงๆ
(คุณโชติ ภักดีอักษร ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
1.วิทยากรมีความรู้ดีมาก 2.การต้อนรับของทีมงานดีมาก 3.อาหารอร่อย มีกาแฟ ชงให้ตามที่อยากได้ตลอดเวลา
(คุณทิพพา ธัญกิจจานุกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
วิทยากรทุกท่านครับ... ทุกท่านมีความสามารถและให้ข้อมูลที่น่าสนใจทุกมุมมอง และตรงกับหลักสูตรครับ
(คุณเปาว์ ดุสิตนานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
มีการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเอง ให้ความรู้ตรงกับความต้องการหลักสูตร ขอบคุณครับ
(คุณชัยศักดิ์ จงไกรจักร ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
วิทยากรทุกท่านมีความรู้+ประสบการณ์ ดีมาก มีจิตคิดที่จะให้ความรู้+ถ่ายทอด
(คุณพิเจตส์ อัมราลิขิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ภาพรวมการอบรมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งสถานที่ อาหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิทยากรและความรู้ที่ได้รับกลับไป
(คุณวีรยุทธ พูนลาภพาณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
รู้สึกดีมาก ได้ความรู้เพิ่ม ได้แนวความคิดใหม่ๆมาก
(คุณรุ่งโรจน์ หาญวัฒนาวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ได้ความรู้แบบอัดแน่นมาก ช่วยให้เข้าใจกระบวนการ และระบบของธุรกิจอสังหาฯ มากขึ้น วิทยากรมีประสบการณ์ดี และบรรยายได้เห็นภาพมากค่ะ
(คุณจุฑารัตน์ กมลพรพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ได้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรแนวหน้า(ประสบการณ์ที่เจอมาเองจริงๆ ไม่ใช่ฟังเค้ามา)
(คุณศรัณย์ ชาญลีลาศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ประทับใจกับอาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรทุกท่าน โดยเฉพาะ อ.ธวัช มีประเสริฐสกุล และที่สำคัญมีเครื่องดื่มบริการตลอดค่ะ (กาแฟสด) ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นที่เคยไปสัมมนาค่ะและจนท.ของทางโรงเรียนก็ดูแลดี ขอบคุณค่ะ
(คุณอธิวรรณ จังธนสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ประทับใจมากครับทั้งความรู้และอาหาร เครื่องดื่ม(อร่อยดี)
(คุณประพันธ์ นาวา ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
วิทยากรทุกท่าน มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก
(คุณพักต์พล มิตตกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
อาจารย์ผู้ให้ความรู้สามารถวิเคราะห์คำถามและตอบคำถามกลับมา ได้เข้าใจและชัดเจนเพื่อขจัดข้อสงสัยต่างๆ
(คุณภูษิต ไชยฉ่ำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
1.วิทยากร/ท่านอาจารย์มีประสบการณ์มากครับ 2.หลักสูตรดีครับ
(คุณสุพจน์ อ่อนศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
1.เดินทางสะดวกใกล้บ้าน 2.อาหารอร่อย เครื่องดื่ม บริการตลอด ดีมาก 3.เนื้อหาตรงกับความต้องการ 4.วิทยากรดีมาก ฟังเข้าใจง่าย
(คุณสกล ศรีอร่ามวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs