RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ

ความรู้จัดเต็ม บริการดีเลิศ วิทยากรมีประสบการณ์จริง ได้ความรู้และประโยชน์มาก


(คุณทศวร หวังวัชรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติ


(คุณรัฐวุฒิ ประทุมราช ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถระดับแนวหน้า เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก 


(คุณณัฏฐ์ฌา นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

เป็นหลักสูตรที่ผู้ที่คิดจะเริ่มเกี่ยวกับอสังหาฯควรจะเรียน เพราะทำให้มองเห็นภาพว่าควรจะทำอะไรก่อนหลัง หรือทำให้ทราบว่าควรจะศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ


(คุณสลักจิต นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

หลักสูตรให้ความรู้เพิ่มขึ้นในการเลือกที่ดิน เข้าใจศักยภาพของที่ดิน


(คุณมาโนช วงศ์ธนกุญชร ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

อาจารย์ทุกท่านมีข้อมูลแน่นมากและตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้เต็มที่


(คุณโชดิวัต เอี่ยมทิม ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

คุณค่าของความรู้ที่ได้คือประสบการณ์ผู้บรรยาย


(คุณสุริยา สิริธัญรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ประทับใจ Section อ.มนตรี และ ผศ.อัศวิน


(คุณเรวัต อาชานัยนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอสังหาฯได้ครับ


(คุณพีรวัส ภัทรอมรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

เนื้อหาดีมาก


(คุณจตุพร เปลี่ยนเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

มีประโยชน์มากครับ ได้ความรู้มาก จะนำความรู้ไปประกอบธุรกิจตัวเองให้ดี


(คุณสิทธิศักดิ์ รัตนวิเชียร ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

วิทยากรมีประสบการณ์จริง


(คุณกิตติศักดิ์ สะกะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

กับข้าวอร่อย ความรู้ดีมาก พนักงานบริการดี


(คุณศราวุธ วรศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

แม้ว่าเวลามีจำกัดแต่เนื้อหาดีมาก


(คุณสุภาพร ทองพูลพัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

อาจารย์มีประสบการณ์มาก สอนจากประสบการณ์จริง เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาและผู้อยากเริ่มต้น


(คุณสามารถ สกลวิภาส ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

วิทยากรมีความรู้จริง แชร์ประสบการณ์ให้เข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้ชัดเจนแม้เวลาจำกัด


(คุณภาวรรณ สุนทรวร ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ได้ความรู้มากครับ


(คุณนคร กองทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

 ได้รับความรู้พื้นฐานเข้าใจง่ายกับคนที่เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้เลย 


(คุณศรชัย ศรีชัยยงพานิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ได้ความรู้ดี


(คุณพิจักษณ์ วงศ์รัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

วิทยากรเก่งมาก ได้รับความรู้และมุมใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นเยอะมาก


(คุณกัลป์ หอพรสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ทำให้เข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และได้เห็นข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนิน ทำให้เข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และได้เห็นข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ดีมากๆ ขอบคุณมากๆ  สำหรับหลักสูตรนี้ 


(คุณกิตติ์ธเนศ บุลชัยเดโชพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

อาจารย์ทุกๆท่านสอนดี ตอบคำถามได้ทุกประเด็น และ ยินดีให้คำปรึกษา ถือว่าเป็นประสบการณืที่ดีมากๆ


(คุณจินต์จุฑา ปรางค์ชัยเวศน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

เรียนกับ อ. ที่มีประสบการณ์ตรง ฉะนั้นสิ่งที่ได้คือ ปัญกาจริง แก้ปัญหาจริง มิใช่การตั้งสมมติฐานฉะนั้นจะเอาไปใช้งานได้จริง 


(คุณวรัษด์สพิฎาย์ สันทัดงาน ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

อาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดองค์ความรู้มาก และประสบการณ์ตรงเยอะ ถ่ายทอดดี


(คุณลลิต วีสมหมาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ได้ความรู้พื้นฐานนำไปใช้เป็นนักพัฒนาที่มีความเสี่ยงต่ำตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 


(คุณกฤษณ์ ไทยดำรงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

พนักงานดูแลดี วิทยากรทุกท่านมีความรู้และถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากๆ ประทับใจคุ้มค่า รู้สึกว่าคิดถูกมากที่ได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนสัมมนาค่ะ


(คุณเนลดา ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ได้รู้จากผู้ที่ทำงานจริง


(คุณจิรวัฒน์ รุ่งโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

การบริหารจัดการอบรมและประสบการณ์ของวิทยากร


(คุณเอกชาติ ชาติยานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ทำให้มีความมั่นใจในการพัฒนาอสังหาฯมากขึ้น มีเป้าหมายจะเรียนเพิ่มเติมอีกเพื่อพัฒนาตัวเองคะ


(คุณวลัยรัตน์ เจริญผล ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

อ.ที่มาบรรยาย ให้ความรู้ดี เน้นตัวอย่าง เหตุการณ์จริง วิธีแก้ปัญหา จำนวนคนไม่มากจนเกินไป


(คุณเจนจิรา รัตนพิทักษกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

วิทยากรมีความรู้ อธิบายได้ชัดเจน


(คุณกฤศ พิลิแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ช่วยให้เริ่มต้น จับจุดได้ถูกต้อง


(คุณต่อทอง ทองหล่อ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

อาจารย์เป็นกันเอง บรรยายน่าสนใจ มีตลกบางช่วง ทีมอบรมดูแลดี พูดคุยสอบถาม ได้ทุกอย่าง


(คุณธีระพนธ์ ศรีจงกล ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก,อาจารย์ วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง น่ารักค่ะ รร.สะดวก หาง่าย 


(คุณวิภาดา ศรีชัยยงพานิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

อาจารย์เก่งทุกท่านค่ะ 


(คุณรัชรี ทองธัญญโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

อาจารย์ให้ความรู้และคำแนะนำที่ดี อาหารมีให้พร้อมตลอดเวลา 


(คุณชนกานต์ ธีระวัฒนศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

เนื้อหาแน่นดี โดยเฉพาะวันที่ 2 ได้รับความรู้ ทบทวนความรู้เดิม เยอะมากค่ะ อาหารอร่อย อาจารย์ดูแลดีค่ะ 


(คุณพัชรินทร์ สุดยาใจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

ได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ตามจุดประสงค์ที่เข้าร่วมการอบรม


(คุณทรงภพ ไม้งาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์สูง ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 


(คุณกมลชนก คงวิศวามิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

ได้เปิดมุมมอง อีกทั้ง ไดรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย 


(คุณชนม์นิภา ภูริมาภรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

วิทยากรมีความรู้ อธิบายได้ดี ตัวอย่างดี 


(คุณสุพัชฌาย์ ศรีสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

ได้รับความรู้และได้รับบริการต่างๆเป็นอย่างดีจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วิทยากรมีความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ได้จริง ขอบคุณมากค่ะ 


(คุณวรนุช จินต์โชติกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

อาหารและเครื่องดื่มดี อาจารย์เป็นกันเองและให้ความรู้ หลักสูตรตรงตามความต้องการ  (พิเชษฐ์ นิยมไทย)ได้เปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับวงการอสังหาฯ มองเห็นภาพของกรอบความคิด และการลงทุนที่รอบคอบ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง


(คุณทพ.วิเวก มานตาลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

ด้านประสบการณ์จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง ด้านมุมมองใหม่ในการตลาด 


(คุณเกียรติพงษ์ เกี้อสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

เหมือนได้ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ เพื่อให้เห็นว่ายักษ์นั้นมีมุมมองยังไงบ้าง


(คุณเศรษฐ์ สุขศรีการ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

ได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 


(คุณกุลธิดา เกื้อสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

เจ้าของ ORIGIN แชร์ประสบการณ์ ได้ประโยชน์มากๆ 


(คุณวาธิธ ศรีมาดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

ได้รับความรู้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เบื้องต้นได้ดี ความเป็นกันเอง การพูดคุยสอบถามของวิทยากร บรรยากาศกลุ่มกำลังดี 


(คุณสพล สนธิรัตน ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

วิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญๆ ได้รับความรู้แบบอัดแน่น ได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆ


(คุณกีรดิต หิรัณยศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

จัดอบรมนักพัมนา อสังหาฯ มืออาชีพเวลาและข้อมูลได้ดีมากครับ 


(คุณดร.วสันต์ ศรีจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

ได้รับแนวคิดในการทำจริงจากผู้ที่สำเร็จในการลงทุน รู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆครับ


(คุณจิรายุทธ งามทรายทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ จริงที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ เนื้อหาตรงตาม วัตถุประสงค์ , คณะผุ้จัดอบรมมีความเป็นกันเองและ อำนวยความสะดวกต่อการเรียนอย่างเต็มที่ 


(คุณกาญจน์กวิน ทศสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

ได้พัฒนาความรู้เดิมจากที่มีอยู่ให้ชัดเจนขึ้น และมีการเพิ่มเติม ทำให้มองตลาดได้ชัดเจนมากขึ้น


(คุณไกรศักดิ์ สิงห์ทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)

ความรู้ความสามารถของวิทยากรทุกท่านได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงทำให้ ได้ความรู้ ในหลายมิติ ทั้งทฤษฎี เคสตัวอย่างการแก้ไขปัญหา เป็นต้น การบริการของทีมงานที่มีความตั้งใจในการให้บริการ ขอบคุณมากครับ


(คุณประเสริฐ สมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)

ได้ความรู้ใหม่ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาอสังหา ชอบเรื่องของการยกเคสมาแนะนำแต่เสียดายที่เวลาน้อยไป สิ่งที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง


(คุณทิพานัน มาลารัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)

เน้นด้านเนื้อหาสาระจริง ยิงตรง เข้าประเด็น บริการดูแลเป็นกันเอง


(คุณทศพล สถิตวิทยากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)

วิทยากรทุกท่านบรรยายได้ดีมากค่ะ คนที่ไม่มีความรู้เรื่องอสังหาฯอย่างดิฉัน ยังสามารถเข้าใจและมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ขอบพระคุณทุกท่านนะค่ะ


(สุชาดา ไช่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)

เนื้อหาของอาจารย์บางท่านดีมาก มีประโยชน์มาก มีตัวอย่างจากประสบการณ์จริงมาสอนมาแนะนำ เป็นการรวบรวมผู้มีความรู้ด้านอสังหาฯทั้งแนวราบ แนวดิ่ง เข้ามาให้ความรู้ที่บางอย่างเราไม่เคยรู้


(พิศพรรณ์ ศรีไชยยันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)

1.ได้ความรู้จาก ผู้มีประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตัวเอง 2.วิทยากร เก่ง มีความสามารถ นำเสนอถ่ายทอด ได้ดี


(สิริณญา เมโฆ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)

It is first time for me to paticipate to this trainning  Concern: Developer Real Estate Business. I fell very impressed with your-carefullness and your friendly, I get the good ideas and good skills from the experience trainer. Fanally, I hope to come back totraining again,  I will using knowledge from you to develop my country


(Soukvisanh Chounlamany ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)

Credible presenters with willingness to share their experiences


(Zen Tan ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)

เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมมาก ทำให้เราเห็นภาพของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วนโดยอาจารย์มืออาชีพทุกท่าน ที่รู้ลึก รู้จริงขอขอบคุณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นอย่างสูงครับ


(นพ.พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความชำนาญ อธิบายได้ละเอียดเข้าใจง่าย การบริการในการอบรมดีมาก


(วันวิสาข์ ช่างเกวียน ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

เป็นหลักสูตรครบถ้วนสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มือใหม่


(ชาติศิริ รัตนเจริญศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

ประทับใจเนื้อหาในการบรรยาย เนื้อหาละเอียดและแนวทางการแก้ไขปัญหาทำให้มองเห็นภาพในเนื้องานอสังหาริมทรัพย์ชัดเจนและ-เข้าใจง่าย


(สุธาทิพย์ อโหสิประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

ได้รับความรู้เบื้องต้นเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง สามารถทำให้นำไปใช้ในการทำงานได้จริง อาหารว่าง อาหารเที่ยง อร่อยมากด้วยค่ะ ผู้เข้าร่วมอบรมน่ารักค่ะ หลากหลาย Share ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ค่ะ


(พอหทัย สิทธิยศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

ชอบบรรยากาศในห้องอบรมที่เป็นกันเอง สบายๆ การจัดระเบียบและควบคุมเวลาในการอบรมให้เป็นไปตามกำหนด วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันให้ผู้อบรมอย่างเต็มที่ ขอบคุณมากๆค่ะ


(ชญานุช เพิ่มลาภ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

เป็นหลักสูตรที่ดี เหมาะแก่ผู้ประกอบการทางด้านอสังหาฯ ทั้งที่มีประสบการณ์อยู่แล้วหรือไม่มีเลย ความรู้ที่ได้รับระหว่างเรียนมีค่ามากอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้จริง


(ชินทัต เจียอาภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

ขอขอบพระคุณสำหรับความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ามากครับ


(กิตติพงศ์ บาลโรย ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน วิทยากรทุกท่านเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์อย่างแท้จริง ผู้อบรมจึงได้ความรู้และแง่คิดที่กลั่นจากประสบการณ์ของกูรูโดยแท้จริง มีประโยชน์ต่อการทำงานและประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณทุกท่านมากครับ


(กรินท์ ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

ข้อมูลที่ได้หลากหลายและมีประโยชน์เหมาะสำหรับเริ่มต้นในการพัฒนาอสังหาฯ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านนนี้มาก่อนหรือ รู้มาบ้างแล้วและเมื่อมีข้อสงสัย อาจารย์ที่มาอบรมก็ได้ตอบคำถามตรงตามที่ถามและยังเอาประสบการณ์จริงมา Share ใน Class ด้วยค่ะ ประทับใจค่ะ


(วรากร องนิธิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

การอบรมเหมาะสมสำหรับทั้งผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ มากๆ ได้ความรู้ สถิติ รายละเอียดต่างๆ ในข้อมูล เกร็ดและทริคเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมมากมาย คุ้มค่า และมีประโยชน์ มากครับ


(เรวัฒน์ เรืองกิจธนวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)

รู้สึกประทับใจกับบรรยากาศในการอบรมในครั้งนี้มาก วิทยากรและผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยอย่างได้ตรงจุด


(สกาวรัตน์ ชาติไพสิฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)

วิทยากรเป็นผ้ที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในวงการ เนื้อหาและเคล็ดลับอันแน่นในการบรรยายทุกรอบ ได้ความรู้และข้อคิดในเรื่องอสังหาฯดีมาก มีหลายประเด็นที่ไม่เคยทราบมาก่อน ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆค่ะ


(พัชราภา สัมนาวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)

เสริมความมั่นใจให้เราทำธุรกิจและวิทยากรเป็นกันเอง บรรยากาศเป็นกันเอง


(จิตราวดี ศิริคูณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)
ข้อมูลเยอะ มีประโยชน์มาก วิทยากรพูดฉะฉาน
(คุณศรินยา จิระพจชพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับ
(คุณกัมปนาท กิจจะปานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
วิทยากรที่มาบรรยายมีความรู้และประสบการณ์มาก ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ใด ซึ่งความรู้ทั่วไปสามารถอ่านได้ทั่วไป แต่ประสบการณ์และความรู้ที่วิทยาหลายๆท่านมาบรรยายและถ่ายทอดให้ซึ่งมีประโยชน์มาก เป็นการเพิ่มมุมมองและ Refresh ความรู้ที่เคยมีให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
(คุณศรินธร วงศาริยวานิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ประทับใจวิทยากรหลายท่าน มีเกร็ดความรู้แระสบการณ์ ที่หาไม่ได้ในตำราหรือในห้องเรียนที่ไหนมาถ่ายทอดให้เราสามารถนำไปใช้ได้เลย เข้าใจง่าย จากที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลย
(คุณเกษตร น้อยพิทักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ได้รับฟังประสบการณ์ที่นำมาใช้ได้จริง จากวิทยากรทุกท่านขอบคุณมากค่ะ
(คุณไพลิน รัตนนลิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
วิทยากร บริการของเจ้าหน้าที่ กาแฟสด
(คุณบุณญาดา มะคำไก่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ชอบที่วิทยากรแต่ละท่านมีประสบการณ์ต่างๆที่เจอในสายงานมาแชร์ให้ฟัง นอกเหนือจากตำรา ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากๆค่ะ
(คุณลักษณา แสงมณี ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์สูง สามารถยกตัวอย่างในแต่ละเคสได้เป็นอย่างดี ทำให้มองภาพตามได้โดยง่าย ได้รับความรู้เพิ่มหลายอย่างสามารถนำมาใช้ได้กับองค์กรที่ทำงานอยู่หรือต่อยอดไปสู่การลงทุนหรือธุรกิจตัวเองได้
(คุณวิศรุต ดุละลัมพะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
เป็นที่ๆรวมผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่ดีมากครับ
(คุณเพิ่มพูน สุริยะวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
เข้าใจในระบบอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
(คุณกมลเชษฐ ถาวรวัฒนพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
1.นำบุคคลในวงการพร้อมการมาแชร์ประสบการณ์ ชอบมาก โดยเฉพาะจากอ.ณรงค์) 2.ยกระดับรากฐานเศรษฐกิจของมืองไทย ขึ้นอยู่กับความรู้ของ SME การก่อสร้างและ Developer และโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญ ขอให้เจริญๆค่ะ
(คุณศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ได้ความรู้ใหม่ๆมากมาย พนักงานดูแลดีครับ
(คุณไกรสรรค์ ชัยนาคอนันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะมาก เนื้อหาดี ครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการปะกอบอาชีพทางด้านอสังหาฯมากครับ
(คุณธีรชัย พรมมา ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ประทับใจในผู้บรรยายแต่ละท่านมีประสบการณ์สูง และนำความรู้ทั้งหมดมาถ่ายทอดกันอย่างเต็มที่ และตั้งใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้อบรมทุกท่าน
(คุณเบญจพร พรธนาชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
ได้ความรู้ในด้านที่ไม่รู้มาก่อน เป็นประโยชน์ในการเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
(คุณฐวัสส์ คงสินพีรบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 8)
การอบรมนี้ทำให้ผมได้ความคิดใหม่ๆ และได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย รวมทั้งได้พบเพื่อนในวงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ผมมีความประทับใจกาครับ เข้าอบรมเป็น คอร์สที่ 2 แล้ว
(คุณภาณุ ณ นคร ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
เนื้อหาใช้ได้จริง เข้าถึงได้
(คุณวิชิต ลี้สกุลรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
 • ได้พูดคุยกับเพื่อนที่เข้าร่วมอบรม ได้ความคิดใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 • ได้รับความรู้ใหม่ จากอาจารย์ แต่ละคนเป็นอย่างดี

(คุณอภิศร ถาวรวิริยะนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
 1. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ยาวนาน
 2. การบริของพนักงาน ยิ้มแย้ม
 3. อาหารอร่อย และ มีเครื่องดื่มบริการตลอด
 4. พื้นที่จัดสัมมนาจัดได้ดี มีความเหมาะสม

(คุณสุกฤตา นวลพลับ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
เนื้อหาการบรรยายเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน มีตัวอย่างเพื่อให้ภาพจริง
(คุณเกียรติภูมิ ธูปมลคล ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
ความตั้งใจของผู้สอนและการบริการของพนักงานทุกท่าน
(คุณธมภน ศุภจันทร์ประภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
มีความรู้เพิ่มขึ้นดีครับ
(คุณศักดา ทุมโคตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
 1. ประทับใจ ดื่มกาแฟได้ไม่อั้น
 2. วิทยากรมีความสามารถและได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ความรู้ก่อนเข้าเรียน
 3. สามารถนำสิงที่เรียนไปพัฒนาได้เลยค่ะ

(คุณญาณ์กาญจน์ เลิศถวิลภักดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เห็นกระแสของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะ อ.มนตรี ที่สร้างความมั่นใจว่า ปลาใหญ่กับปลาเล็กสามารถอยู่ร่วมกันได้
(คุณชัชชัย ชัยบุตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
อาจารย์สอนสนุกค่ะ และ พี่พนักงานอัธยาศัยดีทุกคนเลยค่ะ ยิ้มและคอยช่วยเหลือตลอด ส่วนเนื้อหาที่สอนดี การแทรกกรณีศึกษา ซึ่งเป็นความรู้นอกห้องเรียนให้ด้วย
(คุณเมธาพร ภัทรจิรประภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)
อาจารย์พยายามพูดแล้วให้เรามองเห็นภาพ อธิบายเข้าใจง่าย
(คุณพรรณี กิตยารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดดี ๆ หลายอย่างจากทางวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์จริง และสามารถนำมาใช้ได้จริง ทำให้เราสามารถนำมาใช้และพัฒนาต่อยอดของธุรกิจได้
(คุณพงษ์ภัค ยุคธนพงษ์พันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
 1. มีระบบการบริหารงานที่ดีเป็นระบบ, ผู้จัดงานมีความเป็นกันเอง ประทับใจค่ะ
 2. ผู้บรรยายอยู่ในธุรกิจจริง มีประสบการณ์ และ Case Studies มาแชร์ ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจอสังหาฯ มากขึ้น

(คุณจิรัชยา สุทธานุรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
เนื้อหาน่าสนใจ กระชับดีค่ะ วิทยากรมีความรู้ค่ะ
(ดร.ทิพย์สุดา กิจจาพิพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ประทับใจวิทยากร ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง นำประสบการณ์จริงมาสอน
(คุณอุทัยวรรณ ดำรงวิวัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
อาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์จริง และถ่ายทอดให้จริง ๆ ค่ะ
(คุณน้ำทิพย์ กาญจนวิสิษฐผล ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
วิทยากรสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงได้ดีมาก หลายท่านประสบความสำเร็จสูง น่าติดตามผลงานเป็นอย่างยิ่งค่ะ
(คุณชลทิชา ทิชาชาติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น, Connection
(คุณเกรียงไกร แซ่เจี่ย ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์กับงานมาก โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ท่านวิทยากรได้มอบให้ ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น
(คุณภานุ เหลืองรุ่งโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
วิทยากร อ.เนรมิต ที่กรุณาเล่าประสบการณ์ได้น่าสนใจ น่าฟัง และนำไปคิดพัฒนาต่อเองได้
(คุณอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
วิทยากรมีความรู้แน่นมาก เจ้าหน้าที่ดูแลใส่ใจดี
(คุณธนิฐา ชมพูผิว ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ให้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลที่ทันสมัย นักอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพมาบรรยายได้ดีมาก
(คุณวิทยา จุลทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย อธิบายข้อสงสัยได้ดีเลยค่ะ
(คุณณภัทร ธนารวิสรา ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
คุณภาพของวิทยากร การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน ความเป็นกันเอง
(คุณศิรเวท ศุขเนตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ประทับใจในคอร์สการอบรมในวันที่ 2 วันแรกยังไม่ค่อยประทับใจครับ
(คุณอรุณ เจียมเกษมนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ได้รู้เรื่องที่ยังไม่รู้ ได้ฟังประสบการณ์ที่เยี่ยมมากครับ
(คุณกิตติศักดิ์ สิริมานะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
วิทยากรอธิบายเห็นภาพ, ไม่แบ่งชนชั้น, เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง, ผอ.เอาใจใส่นักเรียน
(คุณวิโรจน์ เที่ยงจันทึก ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
หลายสิ่งที่คิดไม่ถึง และไม่เข้าใจในการบริหารงานและคน (บุคลากร) แต่ที่โรงเรียนแห่งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจในทุกสิ่งมากขึ้นค่ะ
(คุณสุวรรณ์ หมื่นศรีพรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs