RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด

อาจารย์ให้ความรู้ได้ดี และ ถ่ายทอดประสบการณ์ดี


(คุณชายทัด จุลกลพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์แน่น มีการยกเคสเพื่อวิเคราะห์เข้าใจมากขึ้น


(คุณสสิธร งามอัจฉริยะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ วิทยากรมีประสบการณ์เข้ามาเสริมทำให้เห็นภาพการนำไปใช้


(คุณเจษฎา เรืองพูน ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ประทับใจทั้งอาจารย์และทีมงานที่อำนวยความสะดวกทุกท่าน


(คุณศิริกร แซ่ยี่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสม


(คุณธีรพล นามพลกรัง ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

อาหารอร่อย สถานที่ดี เดินทางสะดวก วิทยากรมีความรู้ให้ข้อมูลดี


(คุณชัยรัฐ ทองศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ประทับใจความเอาใจใส่บริการของผู้บริหาร


(คุณธนัทธรณ์ อนันตสุโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมอื่น


(คุณบดินทร์ ธรรมชีวันสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ได้รับความรู้จากวิทยากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง


(คุณคันธชาติ อังคสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

อาจารย์มีความรู้ดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานได้อย่างดี


(คุณอารมย์ วงเขน ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ และ ธุรกิจ มีการแชร์ความรู้กันเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุง วิทยากรให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบัง


(คุณวุฒิชัย ขวัญยืน ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

อาจารย์แต่ละท่านบรรยายได้ดีมาก ตรงตามวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้ถาม และ ตอบชัดเจนมากครับ


(คุณนฤนาท เอื้อบุญกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ชอบวิทยากรสอนสนุก สถานที่พร้อม พนักงานยิ้มแย้ม อบอุ่น ได้ความรู้เพิ่ม


(คุณสวรีย์ สุขสุสัตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ชอบวิทยากรสอนสนุก ไม่เครียด ทีมงานน่ารัก ยิ้มแย้ม


(คุณเพ็ชร ศรีวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

ได้ความรู้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง


(คุณไววิช ทวีชัยวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

บรรยากาศในการสอนน่าเรียน


(คุณไพฑูรย์ วนพงศ์ทิพากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

เป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยม ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง วิทยากรที่ให้ความรู้ มีความเป็นกันเอง สามารถสอบถาม และได้คำตอบที่สมบูรณ์ อาหารอร่อย หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่คิดดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจนี้ มีกฎหมายใหม่ๆอย่างมากอยู่ ปัญหาตลอดเวลา อนาคตประเทศไทยจะก้าวสู่ยุค 4.0 ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อจะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป


(คุณตะวัน นาครทรรพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

มาเรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ทำ และได้เพื่อนร่วมอาชีพใหม่ด้วย


(คุณเด่น สัตย์สงวน ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

บรรยากาศเป็นกันเอง มีข้อมูลและความรู้แน่น


(คุณธนากร พูลศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์ ผู้บริหาร เป็นกันเองดีมากครับ พร้อมดูแลและตอบคำถามทุกคำถาม ประทับใจครับ


(คุณทศพร จิระเกียรติดีกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์ที่สอนมีความรู้ ประสบการณ์ และแตกฉานในเรื่องที่สอน มีความสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี


(คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้รับความรู้จากการอบรมตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้


(คุณพิทยาพล มะหิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

สามารถนำไปใช้ในการทำงาน และเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน หรือแนวทางในการแก้ไข และอาจารย์ให้ข้อมูลเต็มที่ค่ะ


(คุณสิริพร อนันต์ศุภโชค ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ความรู้เพียบ อาหารพร้อม อิ่มสมอง อิ่มกาย


(คุณ ไกรสรรค์ ชัยนาคอนันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ทุกเรื่อง เยี่ยมมากค่ะ


(คุณฐนิตนันท์ มูลศรีชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

การประยุกต์ใช้ และผสมผสานข้อมูลหลายมิติของงานอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นองค์รวมในการถ่ายทอดความรู้


(คุณศรัณย์ ดีมาก ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

วิทยากรผู้บรรยายทุกท่าน มีความรู้ความสามารถ และพร้อมตอบคำถาม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้กับผู้ร่วมอบรมเข้าใจได้ง่าย


(คุณเฉลิมพล ธงไชย ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

สถานที่อบรม การดำเนินการของพิธีกร วิทยากรและการบริการคณะผู้จัดการ ดำเนินการโดยมืออาชีพ เป็นบุคคลเป็นที่ยอมรับของสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก


(คุณเลอวิทย์ ความรู้ยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในการจัดตั้งนิติบุคคลฯของกิจการได้ง่ายขึ้น และได้ประสบการณ์ในการทำงานจากทีมงาน อาจารย์ และผู้ร่วมอบรม ดีมากครับ


(คุณเจษฎา สร้อยชื่อ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

มาเรียนแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับ


(คุณอาคม พัวสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

เนื้อหาข้อมูลการอบรมที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปัญหาที่ผู้เข้าอบรมได้เข้าอบรม และกระชับตรงกับการดำเนินการจริง และปัญหาที่เกิดขึ้น *วิทยากรมีความรู้ ทีมงานอัธยาศัยดี 


(คุณวิภาวดี ปาเดช ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ๆรวมถึงวิธีป้องกัน เตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างละเอียด รอบคอบ ชัดเจน มีประโยชน์มากคะ


(คุณศิวพร จารัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

อาหารเครื่องดื่ม อร่อยมาก สาระความรู้ ตรงมาก


(คุณนัทพร ไวว่อง ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอบรมแน่นมากๆคะ


(คุณบุญนิสา กิติมา ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ประทับใจ อาจารย์ทุกท่านที่มำการสอนและอบรมให้คะ เพราะแต่ละท่านเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถมากๆ


(คุณกรภัทร์ พินจอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

พนักงานให้บริการด้วยร้อยยิ้ม สุภาพ 


(คุณสิรารสย์ อัครพรฉายศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน เนื้อหาที่อบรมได้ประโยชน์มาก สามารถตอบโจทย์ ตามความต้องการ วิทยากรมีความรอบรู้มากสามารถตอบข้อสซักถามได้หมด และมีเหตุผลสามารถนำไปใช้ได้จริง


(คุณวิฑูร ปัญญะธารา ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

เนื้อหาที่จัดอบรม ชัดเจนซึ่งสามารถ นำไปใช้ได้ดีมาก


(คุณสุกัญญา สุริยะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ได้ Update ความรู้และพัฒนาความคิดด้านการบริหารงานนิติบุคคล วิทยากรมีความสามารถมาก


(คุณวัชรพงษ์ แซ่เล้า ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ความรู้จากวิทยากรที่สามารถให้ความรู้จริงและแก้ปัยหาได้จริง


(คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ได้ความรู้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื้อหาแน่น


(คุณสิรยา สุวรรณขจร ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์


(คุณรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

ความรู้แน่นมากคะ ทุกท่านอัธยาศัยดี สามารถนำปใช้ได้จริง ขอบคุณค่ะ 


(คุณเกศริน อินต๊ะคำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

มีตัวอย่างที่ชัดเจน 


(คุณโรจนศักดิ์ สว่างงาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

มีความประทับใจกับเจ้าหหน้าที่ทุกฝ่าย วิทยากร ทุกท่านและอาหารทุกมื้อ 


(คุณกุลนภา องอาจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ผู้บรรยายมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม ทำให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีเคส ประกอบการบรรยายค่อนข้างเยอะทำให้เข้าใจง่าย 


(คุณปวริศร์ พวงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

รายละเอียดของเนื้อหา เข้าใจง่าย อ.ทุกท่านถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา คณะทีมจัดงานเป็นกันเองและการบริการดีมากค่ะ 


(คุณสุธิษา เมธิโยธิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

เป็นหลักสูตรที่ดี เนื้อหาละเอียดและตอบข้อสักถามชัดเจน  


(คุณรุจีลักษมิ์ นาคสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ความรู้อัดแน่นคะ อาหารอร่อย เครื่องดื่มเข้มข้น บริการเป็นเลิศค่ะ 


(คุณผลรฉัตร มงคลนิติพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ได้ดีมาก ทำให้เข้าใจถึงวิธีการจัดตั้งได้ดี มีความเป็นกันเองสถานที่ เดินทางสะดวกง่ายกับการหาที่ตั้ง มีการดูแลเรื่องอาหารที่ดี 


(คุณมนฤดี คำเอก ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้ความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งได้ร่วมแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับมิตรภาพที่ดีกลับไปด้วย


(คุณอัญชิสา จงปัตนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

เนื้อหหาในการอบรม ตรงประเด็นดีมากครับ กาแฟและอาหารอร่อยครับ 


(คุณทรงฤทธิ์ อยู่สุขดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

วิทยากรสามารถตอบคำถามที่สงสัยได้ทุกข้อ และสามารถอธิบายจนเข้าใจได้ดี บรรยากาศในห้องเรียนสนุกรับรองเรื่องอาหารเครื่องดื่ม ดีมากค่ะ 


(คุณคัย์ฏวรวาท พฤฒศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้ฟัง Case จากท่านอ.หลายๆท่าน ที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพจริงๆมาแชร์ให้ได้ฟัง


(คุณกิตติธัช ครองสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ได้รับความรู้และความเข้าใจในกับหลักสูตรที่อบรม อยากให้เพิ่มวันในการอบรม เนื่องจากเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ค่อนข้างใช้เวลาและความเข้าใจ พนักงาน TREBS ดูแลดีมากๆค่ะ 


(คุณศิริลักษณ์ ทองขันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ถามมาตอบไป ใส่ใจทุกรายละเอียด 


(คุณเนตรกาญจน์ กุชโร ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

บรรยากาศในการอบรมเป็นกันเอง และอบอุ่น ผู้จัดงานดูแลเป็นอย่างดี วิทยากรบรรยายฟังแล้วไม่เครียด ได้ความรู้แบบเป็นกันเอง 


(คุณรณางค์ สรรค์ธนะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติ บุคลเพิ่มมากขึ้นครับ 


(คุณกิตติ ธนากรนิรุทธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

วิทยากรมีความรู้ความสามารถ โดยตรงกับเนื้อหาที่บรรยาย 


(คุณนวลพรรณ สงวนศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและตอบข้อสงสัยแก่ผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน มีการยกตัวอย่างและเทคนิค ในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 


(คุณภีรพันธ์ ศรีหมั่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

อาจารย์บรรยายได้เข้าใจง่าย และสามารถตอบคำถามปัญหาจองแต่ละบุคคลไดชัดเจน อาหารอร่อย จนท.บริการดีมากค่ะ


(คุณ ญฐยพล พลโคตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น แต่ไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ทางกฎหมายเท่าไหร่ ความรู้ที่ได้สามารถเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในอนาคตได้


(คุณมณีรัตน์ โพชนะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย ความรู้มากมาย จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ


(คุณชนาเทพ คิ้วเที่ยง ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ประทับใจ อ. มีความรู้ทั้งหลักวิชากร ประสบการณ์และยังให้คำปรึกษาอีกด้วย


(คุณวรนิษฐ์ นราพงษ์พันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

วิทยากรทุกทม่านตั้งใจให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนให้เวลาการอบรมอย่างเต็มเวลามาก ทำให้ได้ความรู้สมกับที่ตั้งใจมา


(คุณประภาภรณ์ ปัญญาวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

รู้สึกประทับใจที่วิทยากรยกตัวอย่างร่วมกับการบรรยายด้วย ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และตอบคำถามในทุกคำถามที่สงสัย รวมถึงประทับใจคณะจัดงานการอบรมบริการดีมาก


(กัณฐิกา สิทธิโชค ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

ให้ความรู้ดี และตรงตามหลักการ ผู้บรรยาย/อาจารย์ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการร์สูง และให้โอกาสในการสอบถามข้อมูลอย่างเต็มที่


(รักติพงษ์ สหมิตรมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

วิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้ + คำแนะนำ ได้ค่อนข้างละเอียด ฟังเข้าใจง่าย นำมาใช้ในการทำงานได้


(ชัชวรรณ ฤกษ์ผดุงศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)

1.ได้รับความรู้มากขึ้น และนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ 2.ได้รู้จักและคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ 3.อาหารและบริการ


(บุญรอด พัชราวลัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)

อาจารย์ผู้บรรยายทุกๆท่าน มีความรู้+ความสามารถ ทุกท่าน จึงให้ความรู้ได้ดี เจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน บริการดีเป็นกันเอง ได้ความรู้ และสามารถนำไปใช้งาน ปฏิบัติได้จริงสำหรับการทำงานของผู้ที่เข้ามาอบรม เป็นอย่างดี มีความรู้มากขึ้นทางด้านนิติบ้านจัดสรร+คอนโด ฯลฯ.


(กรภัทร์ พินจอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)

หลักสูตร ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร+อาคารชุด โดยเฉพาะวิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีบรรยากาสการอบรมมีการแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงQ+A ดีมากๆครับ


(ธีรวุธ กล่อมแล้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
  1. อาจารย์ที่มาบรรยายทุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. พนักงานของโรงเรียน มีอัธยาศัยดี
  3. พนักงานดูแลเรื่องเครื่องดื่ม อาหาร มี Service Mind

(คุณณิชชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ความครอบคลุมของเนื้อหา สาระความรู้ และคุณวุฒิของท่านวิทยากร
(คุณไอริณชรัสมิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
อาหารอร่อย ความรู้ดี อาจารย์เยี่ยม บริการเด็ด ขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และ รวมถึง คุณทัศนีย์ที่ให้ความช่วยเหลือ
(คุณกษิพล ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
เนื้อหาที่สอน เข้าใจง่าย
(คุณดารา ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ในการนำไปใช้จริง
(คุณรสสุคนธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ประทับใจวิทยากรทุกท่าน และ เจ้าหน้าที่
(คุณนภาพรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ชอบวิทยากรทุกท่านที่มาบรรยาย ทุกท่านมีเนื้อหาการบรรยายที่ดีมาก และบรรยายจากประสบการณ์จริง ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มาก วิทยากรทุกท่านบุคลิกภาพดี ใช้ถ้อยคำดี ชัดเจนเข้าใจง่าย ทำให้เราฟังแล้วรู้สึกไม่เครียด และประทับใจโรงเรียนนี้ที่เปิดโอกาสให้มาอบรม ได้ความรู้มากมาย และการบริการดี น่ารัก สดใส เครื่องดื่ม อาหารอร่อย
(คุณอภิญญา ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
มีความรู้เพิ่มขึ้นและมีความเข้าใจมากกว่าเดิม เหมาะกับการนำไปใช้ เข้ากับการบริหารโครงการ และ นำความรู้ไปเผยแพร่กับนิติบุคคลที่อยู่ในโครงการเราได้ดีและมีความเข้าใจ
(คุณศักรินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ได้รับความรู้และแนวทางการแก้ปัญหา และดำเนินการเริ่มต้นตามแนวคิดได้สมบูรณ์มากขึ้น อาจารย์ทุก ๆ ท่านน่ารักมากค่ะ
(คุณอิสริยา ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
เนื้อหาเอาไปใช้ได้จริง เข้าง่าย
(คุณวิรากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
วิทยากร แต่ละท่านบรรยายดีมาก บรรยายเห็นภาพการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
(คุณวารี ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ทำให้เข้าใจในการจัดตั้งนิติบุคคล และทำให้มีแนวทางในการวางแผน จัดตั้งนิติบุคล ในโครงการที่กำลังจะทำ
(คุณภานุพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 11)
ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดตั้งนิติบุคคลจากท่านวิทยากร และเพื่อนๆ ที่ร่วมอบรม
(คุณชุติมา ศิริสุทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
• อาหารอร่อย
• ใช้หลักการจากประสบการณ์จริง
• เตรียมอุปกรณ์การเรียนได้ดี
(คุณกันยกร แสงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
มาอบรมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ 3 แล้ว เต็มอิ่มทุกครั้ง ทั้งความรู้ที่ได้ การตอบปัญหาค้างใจ ขอบคุณสถาบันแห่งนี้ ดร.โสภณ และทีมงานทุกคนค่ะ ที่ได้เปิดโอกาสดีๆ เรียนเชิญวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ต่อยอด จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจ
(คุณภิสศิรา ดิษฐเล็ก ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ประทับใจในความตั้งใจของผู้จัดที่จะพัฒนาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สู้ๆ นะครับ
(คุณวุธิพรรษ์ กังสนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
การถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรหลายท่าน
(คุณณัฏฐพร กลั่นเรืองแสง ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
• ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้น
• วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
• ทีมงานบริการให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างดี
(คุณปัญญา เตชะไกรศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรมเป็นกันเอง
(คุณพิมพ์นภัท พัชรพงษ์โภคิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้ในกิจการได้ วิทยากรให้ความใส่ใจและเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกเป็นอย่างดี อาหารกลางวันก็อร่อยรสชาติดี
(คุณสิริพิชญ์ เตชะไกรศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ได้รับประโยชน์มากค่ะ อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ และประสบการณ์มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่าย ขอบคุณมากค่ะ
(คุณศรีวิภา ธิติธางกูร ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ได้รับทราบประสบการณ์จริงจากวิทยากรหลายๆ ท่าน ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง ซึ่งหาไม่ได้ในตำรา จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่มาก
(คุณภัทรยุส จุลสุคนธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
• มีความเป็นกันเอง
• อาหารอร่อยมากค่ะ
• ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเดิมที่คิดว่าเรารู้เยอะแล้ว แต่พอได้อบรมแล้ว ได้ความรู้ในบางอย่างที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นค่ะ
• ได้เจอเพื่อนที่น่ารักค่ะ
(คุณณัฐรัฐ ยศไกร ผู้เข้าอบรมรุ่น 5)
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
(คุณเนตรนภา ดวงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
พนักงานน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส
(คุณพัชรี สุคำภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
เนื้อหากระชับได้ใจความ
(คุณอุรวี ธาดานุกูลวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
วิทยากรดี การจัดงานสมบูรณ์แบบ ได้รับข้อมูลครบถ้วน
(คุณธรณภัทร สิทธิรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
เจ้าหน้าที่ดูแลดี วิทยากรทุกคนมีความรู้และประสบการณ์สูง สามารถนำไปใช้งานได้จริง
(คุณสุเชษฐ์ ยามหรรษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
ได้รับความรู้ ข้อมูลชัดเจน เจ้าหน้าที่เป็นกันเองน่ารัก อาหารอร่อย
(คุณสุวรรณ์นา โยกทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
ได้รับความรู้ ข้อคิด แนวทางการบริหารที่มีคุณภาพ
(คุณพงศธร โชติกุลานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอส้งหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง ได้ฟังเนื้อหาจากประสบการณ์จริงเป็นประโยชน์มาก เจ้าหน้าที่ให้การดูแล อำนวยความสะดวก เป็นกันเอง และได้พบปะเพื่อนร่วมรุ่นที่ดี
(คุณฉัตรชัย ดวงจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 3)
ได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นำไปใช้ในการทำงาน
(คุณสุรพงษ์ เลิศกิตติกุลโยธิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ได้ความรู้มากมายจากที่นี้ และอาจารย์ก็ให้ความรู้อย่างกระจ่าง
(คุณรัตนา โสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 2)
ประทับใจวิทยากร และคณะผู้จัดงาน
(คุณยุวดี วิริยะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs