RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประทับใจอย่างมากสำหรับการให้ความรู้ของท่านวิทยากรซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง การดูแลของอาจารย์ดูแลดีมากค่ะ


(คุณสุมาวดี อินทร์ช่วย ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ชอบหลักสูตรแน่นมาก


(คุณตระฉาย ดวงพรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

การจัดอบรม ดูแลอย่างดีน่ารักเป็นกันเอง วิทยากรมากความรู้ประสบการณ์


(คุณชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์สูง อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่สุภาพ การเดินทางสะดวก


(คุณฐานมญ ชนนท์รดากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เจ้าหน้าที่และวิทยากรมีความเป็นกันเอง


(คุณสาธิยา เรี่ยวแรง ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ประทับใจวิทยากรที่ให้ความรู้เพื่อพัฒนาอย่างดีมาก ประทับใจเพื่อนๆ ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นความรู้ใหม่


(คุณวิรยา สาลี ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เนื้อหาครบถ้วน


(คุณสุธีรา กิตตินันทวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมและชอบวิทยากรมากค่ะ


(คุณวันวิสาข์ เปลี่ยนเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก เรียนสนุก เนื้อหาน่าสนใจแม้ทำความเข้าใจยากบ้างในเรื่องภาษีแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้พอพูดความต้องการกับนักบัญชีได้ ต้องบอกว่าคอร์สนี้ มีประโยชน์กับผู้ประกอบการณ์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มากๆรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มานั่งเรียนคอร์สนี้


(คุณธนดล วีระพัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการดีมาก ใส่ใจทุกเรื่องกับการอบรมมืออาชีพจริงๆค่ะ


(คุณระเบียบ รุ่งมณี ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี


(คุณจุฑารัตน์ สานุสันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ลึกและเข้าใจง่าย


(คุณณัฐนนท์ ศรีสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เนื้อหาเข้าใจง่าย ถึงแม้ไม่ได้มีพื้นฐานด้านบัญชีก็สามารถเข้าใจได้


(คุณปาลิน ดำรงชิตานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญเรื่องอสังหาริมทรัพย์ นำไปใช้งานได้จริง อาหารอร่อย


(คุณชลทิกานต์ สิทธิอักษร ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

เนื้อหาในการอบรมครบถ้วน วิทยากรมีความรู้มาก พนักงาน ผู้บริหารอัธยาศัยดี Support ในทุกๆเรื่อง


(คุณถิรนันท์ สินธุพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ชอบเรื่องการบริหารเวลา มีเวลาที่กำหนดแน่นอน วิทยากรมึความรู้ประสบการณ์ คุณภาพทุกคน ดูแลเรื่องอาหารไม่ขาดตกบกพร่อง อาหารอร่อย


(คุณนุชนารถ สุขเอียด ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

เนื้อหากระชับ ตรงจุดชัดเจน ตามที่คาดไว้ ได้ความรู้ครบถ้วน เข้าใจง่ายสำหรับคนใม่มีความรู้ด้านอสังหาฯมาก่อน


(คุณจิตติมา ดำรัสฉาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก เจ้าหน้าที่ประสานงานดีมากค่ะ


(คุณเพชรรัตน์ ไชยประยูร ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

วิทยากรและเนื้อหาในการอบรมสมบูรณ์ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้จัดอบรมและทีมงาน อยากให้มีอบรมแบบนี้บ่อยๆและเพิ่มเวลาอีกสักหน่อย


(คุณแสงระวี สุทธิจิตต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

เนื้อหาหลักสูตรครบและมีวิทยากรที่มีความชำนาญหลายด้านทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่มา


(คุณสุกัญญา บุศยประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

วิทยากรอธิบายละเอียดสอนสนุก


(คุณวราภรณ์ กมลพรมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

อัธยาศัยไมตรีของบุคคลากรโรงเรียนมีความน่ารักทุกท่านผู้เรียนทุกท่านอัธยาศัยเป็นกันเองทั้งเรื่องอาหารสถานที่ ประทับใจ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้


(คุณศิริกร แซ่ยี่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

อาจารย์ทุกท่านเข้าถึงง่าย ใจดี


(คุณอมิตา กุลพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ผู้บรรยายมีความรู้ประสบการณ์สูง เวลาถามข้อสงสัยสามารถแนะนำได้อย่างน่าสนใจ 


(คุณวรานิษฐ์ กุลเนติพิพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์แต่ละท่านเก่ง มากด้วยประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยคะ ได้รู้ในหลายๆเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เพิ่งถึงบางอ้อเมื่อมาเรียนที่นี่ สรุปประทับใจมากค่ะ 


(คุณกัญญณัช เธียรชยากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้รับความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหามากขึ้น ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี อาหารเครื่องดื่มอร่อยค่ะ


(คุณขวัญศิริ หมวดสันเทียะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่แบบไม่หวง สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริง และประทับใจโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมสถานที่ได้ดีมากๆค่ะ


(คุณ ณรินทร์ทิพย์ ชัยวนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

1.ได้อบรมศึกษาความรู้เรื่องภาษีบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การบริการดี


(คุณวารุณี ขันทีท้าว ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

1.วิทยากรมีความรู้ อธิบายได้เข้าใจ เป็นกันเอง 2.เอกสาร เนื้อหาครอบคลุม ละเอียดดีมาก 3.บุคลากร สถานที่ ของโรงเรียน ดี สะดวก


(คุณอินทรามณี วจีไกรลาศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

วิทยากรและคณะผู้จัดงานให้ความเป็นกันเอง แม้เนื้อหาการอบรมจะดูตึงเครียด ก็ทำให้บรรยากาศการอบรมดูสบายๆ ไม่เครียด เข้าใจง่ายกล้าถามเมื่อสงสัย กล้าแสดงความคิดเห็นประกอบกับ คู่มือที่แจกให้ในการอบรมเป็นหนังสือที่ดีมา สามารถนำกลับไปทบทวนได้


(คุณขวัญนภา สุนทโรทก ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้เรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ เป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจในอนาคต


(คุณพีรพล กัลยาณภาคย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร เป็นสิ่งที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ไม่ใช่มาในรูปแบบเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว


(คุณจิรชนัญญ์ จิรโรจน์ธนากิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้รับความรู้เพิ่มมาก วิทยากรให้ความรู้เพิ่มมาก


(คุณวรรณกร วรรณแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เลย แต่พอมาอบรมเรียนรู้ ได้รับฟังการสื่อสารถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายทำให้มีความรู้เพิ่มเติมในระดับที่คุ้มค่ากับการลงทุน(เวลาและค่าลงทะเบียน)


(คุณสกมล นรธีร์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

เนื้อหาดีมากค่ะ แต่เพิ่มควรเพิ่มเป็น 4- 6วันค่ะ 


(คุณนัยรัตน์ ด่านค้ามาก ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

สถานที่ การบริการ อาหาร-เครื่องดื่ม วิทยากร เพื่อนร่วมรุ่น 


(คุณคนึงนิตย์ วงโสม ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

วิทยากรทุกท่านเก่งมากในการบรรยาย มีความรู้แน่นและรู้ลึกในแต่ล่ะหัวข้อ 


(คุณโศวิวัจน์ จันทรดิลกรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้รับความรู้สึกที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 


(คุณประเสริฐ คาวิจิตร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้รับเคล็ดลับต่างๆในการบริหารงานภาษี


(คุณปุญยนุช ขวัญมิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

อ.ที่สอนเรื่องภาษี เก่งและบรรยายได้ดี 


(คุณธนิตา บุญเรือง ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

วิทยากรสอนดี ยกตัวอย่างเคสประกอบ ทำให้เห็นภาพมากขึ้น 


(คุณวิภาศิริ เชยกลิ่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

อ.ตอบคำถามชัดเจนในข้อสงสัยประเด็นปัญหาต่างๆ (ทุกท่าน) สามารถใช้ในการทำงานได้ดีและจริง เจ้าหน้าที่บริการดี 


(คุณชลิดา ทองประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้รับความรู้ที่ตรงความต้องการ วิทยากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน


(คุณวงจันทร์ ลีจุลลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

เนื้อหาเข้มข้น นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง อ.มีประสบการณ์จริงสามารถอธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพ


(คุณผนิสา คงอ่ำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อ.ทุกท่านบรรยายได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ใช่เพียงแค่บรรยายให้เข้าใจถึงทฤษฎี แต่เป็นการแชร์ประสบการณ์จริง ทำให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์ในการนำไปวางแผนภาษีและจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 


(คุณสุจินทร์ กตัญญูตาพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

มีวิทยากรหลากหลายและมีประสบการณ์มีการตั้ง GROUP LINE 


(คุณกมลวรรณ อาริยวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

อธิบายได้เข้าใจดี สามารถเอากลับไปปรับใช้กับธุรกิจได้ 


(คุณสิริเนตร หล่อเป็นธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

นำเทคนิคที่อาจารย์สอนไปประยุกต์ใช้ได้จริง ใครที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจอสังหาฯทุกรูปแบบสมควรลงเรียนให้เร็วที่สุดค่ะ มีประโยชน์มาก 

 


(คุณเจนจิรา อาริยวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

ความรู้และเทคนิคจาก อ.กำธร และอ.มิตรทอง มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงๆในการทำงาน และมีความปลอดภัยจากการถูกประเมินภาษี


(คุณสมฤดี ธรรมวรรธนะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

เป็นหลักสูตรที่สั้น กระชับ สามารถนำไปใช้กับงานที่รับผิดชอบอยู่ได้เลย ได้ความรู้ในบางเนื้อหาที่เคยสงสัยคลุมเครือ ได้ชัดเจน ตรงประเด็นไม่ผิดหวังที่มาเรียน 


(คุณดลธร สงวนสิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ถึงแม้บางท่านจะเป็นผู้บริหารแต่ทุกท่านวางตัวและต้อนรับเหมือนเราเป็นครอบครัวท่าน และเจ้าหน้าที่คนอื่นยิ้มแย้มต้อนรับทุกคน มาแล้วสบายใจ  วิทยากรที่บรรยายทุกท่ารให้ความรู้ตรงประเด็นเข้าใจง่ายเห็นภาพได้ชัดเจนไม่เน้นทฤษฎีแต่เอาประสบการณ์มาให้เราเข้าใจ


(คุณศิริกุล ด่านแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 34)

พนักงานทุกท่านเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม " น่ารักทุกท่านค่ะ"


(คุณพัฒนา คำภิมาบุตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

วิทยากรตั้งใจตอบคำถามและให้ความรู้ได้ตรงตวามต้องการ 


(คุณปวีณา อินทาหอม ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

อาจารย์ทุกท่านเก่งมากค่ะ มีความรู้และประสบการณ์แน่นทุกคน 


(คุณเพาซียะห์ สะนิง ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

อาหารอร่อย บริการดีค่ะ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้จริง


(คุณวไลภรณ์ ชาญวิทยากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

วิทยากร อธิบายรายละเอียดและตอบคำถามได้ตรงและเหมาะสม ทำหได้รับความรู้ที่ใม่รู้ ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม , สถานที่อบรมและอาหาร สถานที่อบรมเหมาะสม อาหารอร่อย , บุคลากรที่ TREBS บริการดี ยิ้มแย้ม


(คุณเพชรินทร์ สิงห์ป้อม ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

การต้อนรับและการให้บริการของผู้จัดงานให้ความเป็นกันเองบริการด้วยรอยยิ้ม , อาหารและเครื่องดื่มอร่อย , ได้พัฒนาความรู้ในเรื่องที่สนใจโดย วิทยากรที่มีความชำนาญ


(คุณจตุพร ชุมศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

ประทับใจฝ่ายจัดการฝึกอบรมในด้านการบริการเป็นกันเองค่ะ และวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจดีมากค่ะ


(คุณกาญจนา โต๊ะสู ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นกันเองถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจได้ง่าย มองเห็นภาพและที่โรงเรียนบรรยากาศเป็นกันเอง บริการดี อาหารดี กินจนอิ่มเลย


(คุณพัชราภรณ์ วิมานจตุรงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

วิทยากรที่เข้ามาบรรยายเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่ายในการสอบถามปัญหาจากการอบรมของแต่ละหัวข้อบรรยาย


(คุณสหดล ภัทรพงศ์ไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

ได้ความรุ้เรื่องภาษี และการทำบัญชีเพิ่มขึ้oจากที่เราไม่รู้มาก่อน เพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงระบบและบริษัทของเราเองให้ดี รอบคอบและถุกต้องมากขึ้น


(ภัณฑิรา งามวัฒนาเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ประทับใจบรรยากาศภายในที่เรียนและการให้บริการทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่นำแต่เนื้อหารายละเอียดครบและสามารถนำมาใช้สายงานอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ ขอบคุณทางโรงเรียนค่ะ


(เขมิกา อโหสิประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ทำให้ทราบแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมาก ขณะเดียวกันก็ได้คอนเนคชั่นจากผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่หลากหลาย


(สมศักดิ์ โลหะมาณพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

1.การถ่ายทอดความรู้ มีประโยชน์มาก  2.การต้อนรับการดูแลเป็นอย่างดี 3.สามารถนำกลับไปปรับใช้กับองค์กรได้เลย


(เนตนภา ศรมยุรา ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

Case Studies กรณีศึกษา/ประสบการณ์จากผู้บรรยายทำให้ได้ความรู้เยอะ


(ภูวิวัฏ ศศิลักษณากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ความรู้และพบปะเพื่อนที่อยู่ในสายอาชีพอสังหาฯ เหมือนกัน การอบรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจเคล็ดลับและกลยุทธ์การวางแผนภาษีอสังหาฯซึ่งเหมาะมากกับผู้ประกอบการนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่อย่างดิฉัน อาจารย์เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์มีกาแฟและเครื่องดื่มบริการทั้งวัน ประทับใจมากค่ะ


(ดร.ศศิธร มหาคุณาจีระกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย ทำให้เห็นภาพจริง สถานที่สะดวก อาหารอร่อย


(ทินกร ไทยสุชาติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

1.ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากค่ะ ที่ได้ให้ความรู้และเนื้อหานำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานที่ทำอยู่ 2.ขอบคุณเจ้าหน้าที่และพนักงานค่ะ ที่ให้การบริการดีและอาหารอร่อยๆค่ะ


(อริญรดา เจียมจรรยงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

1.อาจารย์มีความรู้ดี สามารถตอบคำถามได้ดี 2.อาหารอร่อย


(อรอนงค์ เผือกฉุย ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

Happy กับความรู้ที่ได้ วิทยากรและทีมงาน รวมถึงเพื่อนๆที่มาร่วมอบรมทุกท่านค่ะ


(ว่าที่ร้อยตรีหญิงพุฒิภัค เอี่ยมสอาด ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

ชอบเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมครบถ้วน สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้


(สินจัย อินพลับ ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

ได้ความรู้มาก ขอบคุณมากๆค่ะ ดีมากๆ สำหรับ New Start-up Company


(ศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการดี


(คันธรส ถนอมรอด ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ได้รับเทคนิคด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม อ.วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ต่างๆเป็นจำนวนมาก


(อนุธิดา ศรีทิพย์อาสน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

1.อาหารอร่อย 2.สถานที่กว้างขวาง 3.พนักงานบริการเต็มที่ 4.วิทยากรให้ความรู้เต็มที่


(ประภาพร จินังกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ความเป็นกันเองของวิทยากร เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและตอบเคลียร์ทุกคำถาม การบริการด้านเครื่องดื่มและอาหารดีมาก ผู้จัดอบรมอัธยาศัยดีมากค่ะ


(ฐิติกานต์ หมั่นช่วย ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ความเป็นกันเองของทีมงาน ความรู้ความสามารถของวิทยากร กาแฟ ชาเย็น อร่อย มีให้ทานตลอด


(ศศิธร ศิริพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

ท่านวิทยากรทุกท่าน(ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม) อาหารและเครื่องดื่ม


(นลินธิดา วรรณ์คำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

มีความตั้งใจในการสอน มีประสบการณ์ในการทำงานมาเล่าหรือแลกเปลี่ยนกันเป็นอย่างดี ไม่น่าเบื่อจนเกินไปและไม่ใช่วิชาการมากเกินไป


(ชยาภัสร์ ถมยาวิทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

นอกจากจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่เรียนแล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนที่เข้าร่วมอบรมในอาชีพเดียวกัน ธุรกิจเดียวกัน ทำให้ได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้น


(มนัญญา เหมปรัชยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

วิทยากรที่มาบรรยายทุกท่านมีความรู้ในเรื่องที่บรรยาย พร้อมมีเกร็ดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


(กลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

ได้รับความรู้ดีค่ะ อาจารย์ที่สอนทุกท่านตอบคำถามได้เคลียร์ คิดว่าจะต้องลงหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมอีกค่ะ


(กนกกุล แจ้งศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง อาจารย์บรรยายได้ชัดเจนและตรงประเด็นค่ะ


(พัฒน์ชญา ศรีวัฒนตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

บทเรียนดีมากครับ เน้นไปทางบัญชีด้านอสังหาฯอย่างลึกซึ้ง ไอเดียการวางแผนบัญชีอย่าง"รู้มาก"ตามที่โรงเรียนประกาศไว้ อาหารอร่อย facilities ดีทั้งหมดครับ


(จักรพล เทียนบุญส่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้มากจริง ส่วนดร.โสภณสอนดีมากๆ มีตลกตลอดและเข้าใจง่าย แต่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ได้รับความรู้จริงๆตามที่คาดหวัง วิทยากรรู้จริง เพื่อนๆที่ได้คุยกันก็มีความประทับใจ วิทยากรทุกท่นของที่นี่ และได้ทราบภาวะการตลาดด้วยและชอบบรรยายจากประสบการณ์ที่จริง ดีใจที่ได้มาเพราะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นชอบอาจารยฐิติวัตช สุพรรณพงดิ์ สอนชัดเจนเห็นภาพ เข้าใจง่ายและปฏิบัติจริงได้ อยากให้อาจารย์บรรยายเต็มวัน


(ปวีณา ชุดชนะเสรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

คำแนะนำหรือการวางแผนเป็นการอธิบายในเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง สามารถใช้ได้จริง และทันสมัยตามยุคของราชการที่ปรับตัวมากขึ้น


(อรณี อินทร์นุช ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)
มีการต้อนรับดีมากค่ะ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทีมงานมีมนุษยสัมพันธ์ อาหารอร่อยมากค่ะ สถานที่ก็อำนวย มีการรักษาความสะอาดดีมาก จัดสถานที่ได้เหมาะสม อยากให้มีจัดบ่อย ๆ น่ะค่ะ
(คุณนาตยา คำหวล ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
เจ้าหน้าที่ อาหาร
(คุณอภิสร แย้มจินดา ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ มาก
(คุณวันทนา ภิรมย์เพรียว ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานได้
(คุณเสาวนีย์ ประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
(คุณปิยพัชร ประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
เจ้าหน้าที่ และวิทยากร มีความเป็นกันเองมาก
(คุณเชาวริน คงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในหลักสูตรนี้ สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้จริง ทำให้เข้าใจในรายละเอียด และนำมาประยุกต์กับการใช้งานให้ถูกต้องอย่างมากที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้
(คุณปรมาภรณ์ รวยอบกลิ่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
อาหารและเครื่องดื่ม เนื้อหาของหัวข้ออบรมค่อนข้างให้ความรู้ดี
(คุณอัญญามณี สามี ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
• ได้รับความรู้เกี่ยวกับบัญชี และภาษีมากขึ้น
• ผู้บริหารระดับสูงให้ความดูแล และให้ความรู้มากขึ้น และสามารถนำไปบริหารงานได้
• การให้การบริการทุกอย่างดีมาก
(คุณทิพวรรณ จันทร์เสม ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้มาเรียนรู้ในเรื่องที่เรายังไม่รู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานที่ทำอยู่ และได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีอัธยาศัยดีมาก
(คุณชุติกาญจน์ คงสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
• บรรยากาศเอื้อต่อการอบรม ทั้งด้านวิชาการ และพนักงานเป็นกันเอง
• ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมรุ่น ที่อยู่ในธุรกิจใกล้กัน
• มีประโยชน์ต่อการทำงาน
• วิทยากรมีประสบการณ์ตรง เชี่ยวชาญในงานและถ่ายทอดได้ดีมาก
(คุณธัญญศรณ์ พงษ์พิทักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
วิทยากรมีความรู้ บรรยายให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจได้ง่าย การมาอบรมทำให้ได้พบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทำให้ได้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน
(คุณพัชรินทร์ สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
• มีความกระจ่างมากในการที่จะนำความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านสอน นำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้
• เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแต่ละท่านมีความเป็นกันเองดีมาก ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ได้ดี
(คุณสวลักษณ์ พึ่งแย้ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และวิทยากรที่มาให้ความรู้
(คุณอังสนา ชุ่มแจ่ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
Real Estate มองจากภายนอกเหมือนธุรกิจที่หอมหวน ชวนให้เข้ามาร่วมธุรกิจ แต่อาจจะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้อง การได้มาร่วมสัมมนา ทำให้ทราบว่าแหล่งความรู้ และแหล่ง Net Work ของธุรกิจนี้ หาได้ไม่ยากแล้ว ขอบคุณ AREA ครับ ที่มีหลักสูตรดีๆ ให้กับวงการนี้
(คุณนิมิต โมนฤมิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
• อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญมากในหัวข้อที่บรรยาย
• อาหารกลางวันอร่อย
• อาจารย์ฐิติวัชร บรรยายสนุก เห็นภาพพจน์ของเหตุการณ์และตัวอย่าง นำไปใช้ได้จริง
(คุณบุศรินทร์ ธัญอนันต์กูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
เนื้อหาและอาจารย์สอนเข้าใจดีค่ะ
(คุณพัณณ์ชิตา รุจิโรจน์สกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
บรรยากาศดี อาจารย์ผู้บรรยายโดยรวมดี
(คุณวิชุดา วิริกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
มีวิทยากรที่มีความรู้ตรงจากสายงานมาให้ความรู้ ภายใต้เวลาที่เรามีจำกัด
(คุณยศพนต์ จันทร์สุขศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
• ความเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดูแลเป็นอย่างดี
• พนักงานของโรงเรียนฯ มีอัธยาศัยดี
• วิทยากรให้ความรู้ดี
(คุณจันทนี เกรียงมหาศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
อาหารอร่อย วิทยากรมีความรู้โดยตรงกับธุรกิจอสังหาฯ
(คุณกานต์สินี สิงห์คำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง ให้คำแนะนำได้ดี วิทยากรให้ความรู้ในมุมมองที่ต่างจากที่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ชี้แนะแนวทางและให้คำแนะนำที่ดี
(คุณศักดา ลักษณ์แสงวิไล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำไปใช้ได้ทั้งทฤษฎี และในทางปฏิบัติงานจริง มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เข้าใจมากขึ้น
(คุณปริศนา แซ่เบ๊ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
บริหารเวลาได้ดีมาก
(คุณธนวรรณ อยู่สบาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
• สถานที่ OK
• ความตรงเวลาของผู้สอน
• อาหาร OK
(คุณศศกร ทิ้วสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
ชอบในหัวข้อและเนื้อหา
(คุณธนะชัย คุรงคเวโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)
เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง วิทยากรมีความรู้ดีมาก
(คุณพัทธนันท์ พจนสัจจะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
การวางระบบของ อ.สุวิมล และของ อ.ฐิติวัชร ดีมาก อยากให้จัดคู่กันใช้เวลา 2 วันจะได้ได้รับความรู้มาก ๆ
(คุณสมศรี นรินทร์สุขสันติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
ความเป็นกันเองของวิทยากรและผู้จัดงาน
(คุณสโรชา ดิษเล็ก ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs