RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้เต็มเปี่ยม ไม่มีกั๊ก ไว้โอกาสหน้าจะอบรมคอร์สต่อๆไปค่ะ


(คุณนพวรรณ เรืองเดช ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์เล่าให้ฟังจะได้ระวังแล้วมาแก้ไขในการเป็นนายหน้า หรือ นักขาย


(คุณสุมาลี เกตุประดิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ทำให้รู้เทคนิคการขาย และ วิธีการเป็นSuper Sale


(คุณวิสาขา จัดแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้เทคนิคเกร็ดความรู้ใหม่ๆ มาใช้ให้ดีขึ้นค่ะ


(คุณไอริณรยา พัฒนวิรนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้เกร็ดความรู้ไปปรับใช้กับทีมงานขายเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมขายโครงการให้ดีขึ้น


(คุณกาญจนา เจริญพานิชยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้ความรู้ ได้เปิดโลกทัศน์


(คุณรินทร์ลภัส ธนาพันธโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้ความรู้ใหม่ๆและสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบันนำไปใช้ในการขายได้อย่างดี


(คุณวิจิตรา สุภาแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

มีความประทับใจมาก ถึงจะเดินทางมาไกล แต่มีความรู้สึกว่าคุ้มมากค่ะที่สำคัญเวลาเริ่มสัมมนาทุกอย่างเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้เต็มๆ


(คุณเจนจิรา บูซซี่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

มีความรู้เรื่องเทคนิคในการขายมากขึ้น และ ปรับใช้ได้จริง วิทยากรให้ข้อมูลฃัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการขายอย่างมาก


(คุณศิริประภา ท่าน้ำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ได้ลึกซึ้งเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับการขายและชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้ได้สอดแทรกเรื่องขายกับเรื่องต่างๆชัดเจนทุกประเด็น เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นกลับไปลุยงาน


(คุณฆรวรรณ ชินวรปัญญา ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้รับความรู้ Super Sale ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เข้าใจการขายการเจรจาต่อรอง


(คุณวราภรณ์ ชุณหโสภาค ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ข้อมูลจัดเต็ม เนื้อหาแน่น อาหารอร่อย


(คุณพาที ศรีสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

วิทยากรมีความสามารถ ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญสูง เนื้อหาความรู้แน่น


(คุณสุวิดา ศรีสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

อบรมเข้าใจง่าย


(คุณวิรัญยา บุญทิม ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

วิทยากรความรู้ดีทั้งประสบการณ์มากมาย ถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ สำหรับคนไม่รู้อะไรเลยคุ้มกับค่าอบรมที่เสียไป


(คุณโกสินทร์ อัตโสภณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ดีมากครับ อาจารย์สอนดีทุกคน ไว้จะแนะนำเพื่อนๆมาเรียน


(คุณภูริทัตต์ ทิน ณ พรพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ผมชอบเรียนที่นี่อาจารย์แต่ละท่านเป็นกูรูตัวจริงทุกท่านเลย


(คุณสรรพงษ์ ชื่นโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้ความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี


(คุณนิรัช ธนาอัครชล ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

มีเคสยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนความคิด


(คุณภัสร์นลิน วราสุทธิไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี


(คุณวาที เกียรติถาวร ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ความรู้ดี วิทยากรเก่ง อาหารแน่น เจ้าหน้าที่น่ารัก


(คุณศุภศักดิ์ พึ่งวรอาสน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ชอบบรรยากาศในการอบรม เทรนเนอร์ดูแลดีมากๆ


(คุณจิดาภา ทองจาด ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

เนื้อหาของอาจารย์สามารถปรับเอาไปใช้กับอาชีพได้จริง


(คุณกรองกาญจน์ ชูปั้น ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน ได้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ หลายแนวทางที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภท แต่ละอาชีพ แต่ละอุปนิสัย


(คุณจิดาภา ฝอยทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

เนื้อหาดีเน้นประสบการณ์จริง


(คุณปราการ ปิ่นเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ได้ความรู้ความคิดเห็นต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่อาจารย์หลายๆท่านแชร์ให้เอาไปปรับใช้ได้จริง จัดระบบความคิดใหม่เพื่อวางแผนงาน วางแผนระบบให้กับตัวเองและองค์กรณ์


(คุณกชกร ลัทธพินันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

แลกเปลี่ยนข้อมูลวิทยากรเก่งสอนนำไปปรับใช้ได้ประโยชน์จริงๆ


(คุณวรรนิภา แพงพิมพ์โล้ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

หัวข้อตรงตามความต้องการ


(คุณอรรถภพ ว่องธนวณิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ความรู้เนื้อหาแน่น 

 


(คุณธีรศักดิ์ เกตุหิรัญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ


(คุณเลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ได้รับความรู้จากอาจารย์ทุกท่าน ไม่เบื่อขณะที่ฟัง เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาหาร เครื่องดื่ม อร่อย


(คุณบสบง รุจีกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ก็ดีครับได้เจอเพื่อนๆหลากหลายทีมงาน Area น่ารัก


(คุณประภาส เสตะพงษ์สัตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์แต่ละท่านมีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก


(คุณธนัญญา กัลยาวรัตม์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนและแนะนำได้ดีมากๆ


(คุณพลอยนภัส จักรคำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

สถานที่เรียนสะดวกสบาย Staff น่ารักมาก ขอบคุณคุณโอ๋ ที่ช่วยหาที่พัก ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับที่เรียน


(คุณปัทมา แสงแข ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

สนุกดีค่ะ


(คุณจิรัชยา ศรีรุ่งเรือง ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้รับความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการทำงานดีมาก มีเการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้ได้ฝึกทักษะ ขอบคุณที่จัดหลักสูตรดีๆ แบบนี้ค่ะ


(คุณชมพูนุท หอมใจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

สอนสนุกมากครับได้ความรู้ใหม่และสามารถนำไปใช้ได้จริง


(คุณธีระพงษ์ เฟื่องฟุ้ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

หลักสูตรดี อาจารย์ทรงคุณวุฒิ สอนสนุกใม่มีกั๊ก บริการดี


(คุณพัชราภา ดำรงค์ศรีสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

เนื้อหาและเวลาเหมาะสม วิทยากรมีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดได้ดี


(คุณพัศศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

วิทยากรให้ความรู้เข้าใจง่าย ได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ เหมาะสมดีมาก


(คุณสุวิมล เจียมสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์มีประสบการณ์สอนไม่น่าเบื่อ เนื้อหาน่าสนใจ อาหาร เครื่องดื่ม พนักงาน บริการดีมาก


(คุณเบญญาภา วิไลรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง


(คุณชัชวาลย์ โชติชีวิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์ที่ให้การอบรมมีคำแนะนำที่ดีแปลกใหม่ได้วิธีแก้ปัญหา


(คุณศิริวรรณ สะอาด ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

เนื้อเรื่องตรงเนื้อหา


(คุณนวิญญา วัธนากูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์เล่าจากประสบการณ์จริง มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ได้จริง


(คุณธนโชติ เตชัสอนันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้ความรู้ประสบการณ์ จากอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว บรรยากาศเรียนสนุก มีการแชร์ไอเดีย


(คุณวิสิทธิ์ วังวิทยากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

เป็นหลักสูตรที่ขมวดปม ตกผลึก ความรู้ที่สามารถดึงมาใช้ได้จริง และได้ตัวอย่างจากวิทยากรหลากหลาย


(คุณเสกสรรค์ แต่งเจริญสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

เพื่อน Connection ปัญหาทางแก้ Team Work  ไอเดีย


(คุณเมธิรา โลจายะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์และเพื่อนร่วมหลักสูตรแชร์ประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอ


(คุณศยามล นาคศิลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

บรรยากาศโดยรวมดีค่ะ วิทยากรคุนสนุก เครื่องดื่มอร่อย


(คุณนุชสรา บุญวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้ความรู้เพิ่มเติมดีค่ะ


(คุณอภิสรา สะอาด ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์มีความรู้ตรง  ให้เทคนิคการขาย แชร์ประสบการณ์ความรู้เยอะมากค่ะ 


(คุณโชติกา สมสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

เทคนิคที่ได้รับจากการสอนสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เจอในปัจจุบันจริงๆ


(คุณภัทรภิชา พรสมัยทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

การอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้มาก ประทับใจทุกช่วง แต่ช่วงของอ.ไพรัตน์ เสนาจักร์ ทำให้นึกภาพในการไปใช้จริงออก ไขข้อสงสัยได้มากเลยค่ะ เครื่องดื่มและอาหารอร่อยค่ะ 


(คุณพัชรมนญ์ แต่งเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ประทับใจเนื้อหาของวิทยากรแต่ล่ะท่านที่ตรงกับตัวเราค่ะ


(คุณชิรญากรณ์ ชูสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

วิทยากรที่ได้ใช้ประสบการณ์ในการให้ความรู้ แลได้ให้ผู้อบรมได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน


(คุณภัทรภร อุ้มเงิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

วิทยากรทุกท่าน มีคุณภาพ สอนสนุก มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน บรรยากาศในห้องเรียน เหมือนเชิญชวนให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน แชร์ประสบการณ์ไม่เหมือนการสอนให้ห้องเรียนทั่วไป ประทับใจมากค่ะ 


(คุณณัฎฐา ปราณีจิตต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

บรรยากาศและวิทยากรและอาจารย์ที่บรรยายทุกท่านให้ความรู้ในการขายและสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนในการขางโครงการเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ 


(คุณทัศนี บุญลออ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

มีการบริการที่เป็นมิตร ไมตรี   เจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมดี มีการจัดเวลาที่เหมาะสม ให้ความรู้ที่ทันสมัย 


(คุณกิ่งกาญจน์ เรณุมาศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ประทับใจวิทยากรทุกท่าน ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการขาย องค์ประกอบการเป็นนักขายที่จะประสบความสำเร็จ รู้จักวิธีการขาย การพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งการมาเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้รับความรู้มาก สามารถนำไปพัฒนาการบริหารการขายได้ดี 


(คุณพัชนี สารีเกิด ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก อาหารและเครื่องดื่มรสชาติอร่อย และพนักงานบริการน่ารักทุกคน


(คุณจิตะนันทร์ คิมปกรณ์กิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ความเอาใจใส่ของบุคคลากร สถานที่จัดอบรมดี เครื่องดื่มบริการตลอดและอร่อย


(คุณสุพัตรา สุขมาก ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ด้านมิตไมตรี ด้านการดูแลเทคแคร์ ด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาวิชาการ เยี่ยม 


(คุณจิราพร สันป่าเงิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ประทับใจอาจารย์กรศรัณย์ เพราะเป็นเซลล์เหมือนกันมาก่อน ทำให้เข้าใจในกระบวนการของฝ่ายจริงๆ 


(คุณวรวรรณ พิชัยช่วง ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ได้ไอเดียใหม่ ประสบการณ์ใหม่ 


(คุณปราชญ์ ปรารถนาดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ในฐานะ OWNER รู้สึกเราจะกลับไปพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและทีมขายเพื่อให้เราได้ยอดขายสำเร็จตามเป้าหมายเรา


(คุณเบญจมาภรณ์ สุชำนิวรการ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ความถ่ายทอดอย่างไม่ปิดบัง 


(คุณวิลาวัณย์ พงษ์เรืองพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ประทับใจมากค่ะ รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ได้มาอบรม เรียน 2 วัน เวลาผ่านไปเร็วมาก ได้ความรู้ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆ 


(คุณฐิตาภา สวัสดิรักษา ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้ด้านการบริหาร การวางแผนดีมากค่ะ 


(คุณฐิติรัตน์ วิภวานี ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ความรู้ที่ได้รับ และความเป็นกันเองค่ะ 


(คุณอลิสา แจ้งสว่าง ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

วิทยากรมีความชำนาญสูงหลายคน ทำหได้ความรู้ในหลายมิติ สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเราไปใช้ได้จริง


(คุณยศวีร์ สุขเสน ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้ความรู้ อบรมสนุก ลุกนั่งสบาย ได้เพื่อน และมิตรภาพ 


(คุณวิไลลักษณ์ มณีนาค ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้ที่ดี ทำให้เข้าใจการทำงานขายมากขึ้น - วิทยากรมีความรู้และถ่ายทอดได้ดี 


(คุณกัลยรักษ์ ทวนสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้แง่คิดในมุมมองใหม่ใน Real estate 


(คุณนุ่นนุช ขวัญมิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

เทคนิคการปิดการขาย ประทับใจมากค่ะ 


(คุณพรวารี คำนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้เทคนิคการขายเพิ่มขึ้น นำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานในปัจจุบันได้ดี


(คุณศิวะพร ศรีวรรณนุสรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

มีการสอนและพูดถึงประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง


(คุณศุภเมษ ชุนหรักษ์โชติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

เนื้อหาดี ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ วิทยากรเก่ง 


(คุณกิตติศักดิ์ สงวนกันต์กุลอร ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ จากผู้ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน


(คุณขวัญณิฎาธร ทองมากกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รู้จักคนมากขึ้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ต่อกัน 


(คุณนิรัติศักดิ์ พิบูลศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ทำให้ได้รับความรู้ มีประโยชน์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานจริง อ.ที่สอนมีความรู้ มีประสบการณ์ ดีมาก


(คุณพิศพรรณ ศรีไชยยันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ดีใจที่ได้มาอบรมกับ TREBS ครับ และคิดว่าจะมาอบรมอีกครับ 


(คุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

วิทยากรหลากหลาย มีประสบการณ์แตกต่างกัน ดีมากค่ะ 


(คุณนันท์มนัส จันทราอุกฤษฏ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะ เป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็มี และผู้อบรมมีความรู้ดีค่ะ


(คุณรุจิฬา นะนุ่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

เนื้อหาและอาจารย์ที่สอนมีความรู้ตรงกับเนื้อหาที่นำเสนอ อาหาร เครื่องดื่ม อร่อยค่ะ


(คุณศศิธราภรณ์ ประสานจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

อาจารย์ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ มีความรู้ ประสบการณ์ ในวงการมานาน รู้จริง และมีเทคนิค-ศาสตร์ด้านนี้ คณะผู้จัดรักษาเวลาในการอบรมดีมาก ตรงต่อเวลา


(คุณวีระชน เที่ยงเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเปิดโอกาสให้สามารถนำปัญหาที่ได้พบจริงๆมาเล่าให้ที่อบรมฟัง ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและสามารถนำแนวทางนั้นๆมาปรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาในอนาคต และความรู้ที่ได้เพิ่มเติมด้านกลยุทธ์ต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับองค์กรในการบริหาร เซลล์และลูกค้า


(คุณเนตรนภา วงค์มา ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)

1.ได้ความรู้และเทคนิคการขายเพิ่มขึ้น   2.การดูแลต้อนรับอย่างดี   3.เครื่องดื่มอร่อยค่ะ  4.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้าวสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน  5.ได้มิตรภาพ เพื่อนใหม่ มุมมองแนวคิดการขายใหม่ๆ


(กิตติยา สิทธิโชคโปธา ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

1.อาจารย์สอนสนุก   2.ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายและได้เทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี


(ปะราลี เทียมตรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ขอบพระคุณวิทยากรโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกท่านค่ะ และประทับใจภายในห้องเรียนเป็นกันเอง-เนื้อหาในการบรรยายมีประโยชน์สามารถนำมาปรับใช้ในสายงานได้เป็นอย่างดี ข้อมูลบรรยายตรงเป้าหมายค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่าน


(เขมิกา อโหสิประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ทีมงานเป็นกันเองดีค่ะ วิทยากรท่านอาจารย์ที่นำมาสอนก็รู้สึกประทับใจค่ะ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน และให้โอกาสได้ถามคำถาม


(ธนัญญา กัลยาวรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ชอบหัวข้อของ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์ ที่สุดตรงกับสายงานของเราและวิธีการของอาจารย์ สนุก มีการตอบโต้กับนักเรียน ไม่วิชาการจนเกินไปมีการล้อเลียนลูกค้า สร้างเสียงหัวเราะให้กับห้องเรียน อยากให้จัดหลักสูตรของอาจารย์โดยเฉพาะ


(ณิชรัตน์ ศรีอำไพรบุตรอ่ำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ประทับใจในวิทยากรทุกท่าน การอบรมทั้งสนุก และได้ความรู้ ในสิ่งที่ต้องนำเอาไปพัฒนาตัวเองและองค์กร และมุมมองใหม่ๆ ที่จะทำให้งานที่ตัวเองรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น


(กฤษณะ ญาณปัญญา ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

หลักสูตรดีมาก ประทับใจกับทุกคนเลยครับ ทั้งอาจารย์และทีมงานของโรงเรียนทุกคนครับ มีประโยชน์มากนำไปใช้ได้ทั้งที่เป็นพนักงานหรือ-เจ้าของโครงการ


(ภัคพงษ์ จักรเที่ยงธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ได้เรียนรู้กลยุทธ์การขายเพิ่มมากขึ้น ทำให้เข้าใจถึงการบริการและการปิดการขาย สามารถนำไปใช้กับการทำงานได้จริง ได้เรียนรู้วิธีการมอง วิเคราะห์ลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการปิดการขาย และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการขาย


(อุบลวรรณ รองรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ได้เรียนรู้เทคนิคในการขายต่างๆทำให้มีความรู้มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขายได้จริง ประทับใจเนื้อหาเกี่ยวกับ การเรียนรู้คนแต่ละประเภทและควรจะจัดการอย่างไร รวมถึงการเจรจาต่อรองต่างๆ


(อัญรินทร์ สิริศักดากูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

อาจารย์สามารถให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมได้ดี มีการบรรยายที่สามารถทำให้เข้าใจง่ายและทีมงานบริการดี ยิ้มแย้ม


(รัตนา ระมาศจาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ความสะดวกสบายของสถานที่ และการให้การบริการต้อนรับ รวมทั้งการบรรยายที่ดีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน


(สุวภัทร วิริยะสัทธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ ทำให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในเรื่องที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อน อาจจะรู้แต่ก็รู้โดยไม่ชัดเจน ผู้ที่มีประสบการณ์จริงได้บรรยาย ถ่ายทอดได้ละเอียดมากทำให้การมาฟังอบรมในครั้งนี้รู้สึกมีแรงบันดาลใจมากที่จะนำไปใช้ต่อและพัฒนาโครงการและภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาฟังการอบรมในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกว่าการเป็นพนง.ขายอสังหาฯก็มีอะไรที่ดีๆและภูมิใจ


(จันทิมา ขาวสะอาด ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ประทับใจมากๆค่ะ ได้ความรู้ในการนำไปพัฒนาโครงการปรับปรุงตัวเองและมีแนวทางในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมีเป้าหมาย อยากกลับมาเรียนอีกอยากมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการและกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เยอะๆค่ะ


(ภาคิณ สกุลลักษณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับ จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้รู้ จากสิ่งที่เคยมองข้าม ทำให้ผมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องการขายได้ดียิ่งขึ้น-ครับ


(เปรมวิทย์ กมลพรพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ประทับใจวิทยากรทุกท่าน เพราะแต่ละช่วงวิทยากรแต่ละคนมีเทคนิคในการสอนไม่เหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันคือเทคนิคการขาย ทำให้รู้ว่าเราควรกลับไปทำอย่างไร ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในโครงการเราและตัวเรา ประทับใจสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม การบริการที่เต็มที่ ขอบคุณและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับหลักสูตรดีๆอย่างนี้ค่ะ


(มะลิวัลย์ แตงณรงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ต้อนรับและเอาใจใส่ดีมาก เป็นกันเองสุภาพและให้คำปรึกษาได้ดี ความรู้ที่ได้รับในการมาอบรม สามารถนำมาใช้ได้จริงในการขายและการแก้ปัญหา


(ปวีณา นามศิริเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ในการอบรมครั้งนี้รู้สึกประทับใจในการบริการของคณะจัดการอบรม จากการอบรมได้ความรู้ในทางเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการขายอสังหาฯ ทำให้มองเห็นภาพจากเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปเปรียบเทียบกับการทำงานขององค์กรเราได้ว่าเราได้ทำครบกระบวนการไหมและมีข้อบกพร่องตรงไหน


(กัณฐิกา สิทธิโชค ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

ได้ความรู้ที่ตรงประเด็นตามที่ต้องการ มีความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯและเทคนิคการขายที่สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจมากขึ้น


(ริญญาภัทร์ สวยรูป ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
• วิทยากร อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ อ.พิณคำ โรหิตเสถียร อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์ ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า
• อาหารกลางวันอร่อย
• เวลา 2 วัน น้อยไปค่ะ
(คุณอุดมพร อังกุระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
• เจ้าหน้าที่ พิธีกร มีการประสานการทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญ ขอให้ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• “TAKE FROM GOOD TO GREAT” Pam Property Phuket
(คุณสิริธัญญ์ มะและ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
• เพื่อนร่วมอบรมน่ารัก ยิ้มแย้ม ทักทายดี
• ความรู้เหมาะสมเข้ากับคนที่เข้าอบรมดี และได้ความรู้เพียบ สามารถนำไปเปรียบเทียบ/มีเทคนิคขึ้น
• วิทยากร/อาจารย์ จะมีการสอนและให้การอบรมดี เป็นกันเอง สอนสนุก ไม่เครียด และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ดีมาก
(คุณจิตราภรณ์ เรืองฉ่าง ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
• อาจารย์ทุกท่าน, วิทยากรทุกท่าน
• คณะผู้ดำเนินการอบรม
• สถานที่, อาหาร, เครื่องดี่ม
(คุณธนนาฏ นะราวัง ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
• ประทับใจในการฝึกอบรม และความสามารถของวิทยากร อาจารย์ที่สอนอบรมในทุก ๆ หัวข้อ
• สถานที่ในการจัดงาน เดินทางสะดวก สถานที่สะอาด สะดวก
(คุณสุภัทรา ศิริดำรงค์ศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
อ.พิณคำ บรรยายดีค่ะ
(คุณปลิดา กิตติวรภูมิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
• ฝึกให้มีบุคลิกภาพที่ดี ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง
• สถานที่, วิทยากร, ผู้ร่วมอบรม
(คุณณเกษราภรณ์ ขวัญหีค ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
บริการดี, เนื้อหาสาระตรงกับประโยชน์ที่จะนำไปใช้
(คุณอริสา ฤกษ์มี ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
ได้ความรู้ และได้เพื่อนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วยครับ ชอบครับ
(คุณอานุภาพ ธารทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
• วิทยากร และความรู้ที่ได้รับ
• เพื่อนร่วม Class
• อาหารอร่อยค่ะ
(คุณสุนทรี ทิพยสันติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
อาหารอร่อย + Staff น่ารัก
(คุณรัตติกาล ทิพยสันติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
ผู้บรรยายทุกท่าน มีความรู้ความสามารถ เนื้อหาการอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง สามารถปรับปรุงความสามารถพัฒนาตัวเองได้
(คุณพจมาลย์ เกษแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
การบรรยาย, การยกตัวอย่าง ดีมากค่ะ รู้สึกสนุกสนาน ทำให้รู้สึกประทับใจ จำไปใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
(คุณเบ็ญจมาศ มยุระสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
• อ.พิณคำ โรหิตเสถียร สอนการพัฒนาบุคลิกภาพ
• วิธีการปิดการขายของ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร
(คุณกมลชนก ใสเสริม ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
วิทยากรทุกท่าน, คณะผู้ดำเนินการอบรม, สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รู้สึกประทับใจ
(คุณจรรญา ชาติสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่าที่คาดไว้
(คุณสิริกาญจน์ หลี่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
ได้พัฒนาบุคลิกภาพไปในทางที่ดีขึ้น, ได้ทบทวนความรู้ที่ใช้ในงานที่ทำอยู่ให้รู้ว่าผิดหรือไม่ ทำถูก เข้าใจถูก หรือไม่ ความรู้บางอย่าง เราทำอยู่ทุกวัน แต่ไม่มั่นใจว่าควรหรือไม่ อบรมครั้งนี้ เรียกความมั่นใจกลับมาค่ะ
(คุณลักขณา เมฆลอย ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
Everything is nice. Thank you very much.
(คุณพรพิไล ไชยยอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)
ท่านวิทยากร และทีมงานทุกท่าน ใส่ใจและตั้งใจในการให้ความรู้อย่างเต็มที่
(คุณวาสนา ศรีประยูร ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
การบริการ และวิทยากรที่ให้ความรู้ทุกท่าน
(คุณอนิกตา บุตรน้ำเพชร ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
เนื้อหาสาระชัดเจน มีตัวอย่างให้ดูและการลงมือปฏิบัติจริง
(คุณอำภา ปิ่นประชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
อาจารย์แต่ละท่านจะให้ข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นจุดใหญ่ให้เกิดการพัฒนาการขาย
(คุณณฐมน ปลื้มจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ได้รับความรู้ เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ และขอบคุณทางโรงเรียนที่จัดหลักสูตรดี ๆ ถ้าหากจะเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องมาเรียนที่นี้จริง ๆ
(คุณวิชุตา ใจเที่ยง ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
อาจารย์ทุกท่านสอนสนุกมาก ได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
(คุณอรวรรณ มณเฑียร ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
อาจารย์ผุ้สอนมีความสามารถ ผู้ดูแลเอาใจใส่ดีมาก
(คุณสุพิณดา แก่นเพ็ชร์รัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ได้แนวคิดและสามารถปรับปรุงการทำงานได้
(คุณชญานันทน์ แก้วเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
บริการดี อาจารย์มีความสามารถ ใช้เวลาเหมาะสม และได้ฝึกปฏิบัติ
(คุณจรัสกร ตันพิชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ได้รับความรู้เพิ่มเติมมาก เหมือนการเคาะสนิมในวิชาชีพ
(คุณสุรีย์พร อะวิชล ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
หัวข้อการอบรมตรงกับอาชีพและระยะเวลาการสัมมนาเหมาะสม เจ้าหน้าที่บริการดี
(คุณรัชนี เตจ๊ะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ประทับใจการถ่ายทอดของวิทยากรทุกท่าน ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและยังคงหลักการไว้ สามารถจดจำได้ดีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
(คุณวิรัลพัชร แก้วบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
การบรรยายดี ทำให้ไม่อึดอัดและอยากติดตามในเนื้อหาที่อบรม
(คุณศศิมณี มีปฐม ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึง วิทยากรสอนได้ดีมาก
(คุณเกวลี วัดพ่วงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
ได้เรียนรู้การทำงานและวิสัยทัศน์ของผู้อื่น
(คุณสุธาสินี บุญงาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 13)
อาจารย์ทุกท่านใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายสนุกไม่เครียด
(คุณอรปภา เงินประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 12)
ได้รู้จักอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และได้รู้จักเพื่อนที่อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่แก่กัน
(คุณอินธิรวัฒน์ วงศ์ตะวัน ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ประทับใจคณะทำงานทุกท่าน
(คุณฐิติวรางค์ จรมาค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
วิทยากรมีความรู้มาก เพื่อนร่วมสัมมนาสามารถแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือได้ดี
(คุณพีระนุช จูบริรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
การบริการของคณะผู้จัดงาน และวิทยากรให้ความรู้ได้ดี
(คุณน้ำผึ้ง คำกองแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
(คุณศิริพร วันโทน ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
ประทับใจอาจารย์และทีมงานทุกท่าน
(คุณเกวลี จันต๊ะคำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 10)
เนื้อหาสาระและความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 2 วันดีมาก วิทยากรที่สถาบันนำมาสอนหรือถ่ายทอด เป็นผู้ที่มีความรู้ค่อนข้างดี เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความเป็นกันเองดี หากมีโอกาสจะกลับมารับการอบรมอีกครั้ง
(คุณวินัย คนิตานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)
ประทับใจที่ให้ความรู้ได้ตรงจุด สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อทั้ง ๆ ที่เคยเป็นพนักงานขายก็ยังคิดว่ามีอะไรต้องเรียนรู้อีกมากในวงการอสังหาริมทรัพย์ และชอบที่ได้ทดลองประสบการณ์ในคอร์สของอาจารย์ ศ. พรเทพ ซึ่งอาจารย์ Comment ได้เยี่ยมมาก ๆ
(คุณสุจฉวี อรุณรัศมี ผู้เข้าอบรมรุ่น 9)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs