RE131: การขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร

ประทับใจความเป็นกันเอง ให้ความรู้เข้มข้น ชัดเจน ตรงวัตถุประสงค์ บรรยากาศดีวิทยากรให้และประสบการณ์จริง เพื่อทุกคนเริ่มต้นที่ความพร้อม และต่อยอดได้


(คุณสุมาลี เกตุประดิษฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

นอกเหนือจากเนื้อหาความรู้และประสบการณ์จริงของอาจารย์ทุกท่านที่อัดแน่นเต็มเปี่ยม มีอะไรให้เรียนรู้เพิ่มมาก ยังได้เพื่อนใหม่ๆ ที่เคยทำงานอสังหาฯอยู่แล้วก็ได้ให้คำแนะนำในการเริ่มทำงานเพิ่มเติม อ.ทุกท่านน่ารัก สอนสนุก กันเองสุดๆ


(คุณวิภารัตน์ คุณาฤทธิพล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ก่อนเข้ารับการอบรม ความรู้กด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แค่ งูๆ ปลาๆ ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ อาจารย์ทุกท่านสอนสนุกมากๆ และให้ความรู้เพิ่มเติมได้อย่างดีเยี่ยม ต้องลงคอร์สต่อไปแน่นอนค่ะ


(คุณวาณี ฉัตรไชยกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนเป็นประโยชน์มากๆ เนื้อหาที่เข้ารับการอบรมมีความละเอียดและครอบคลุมดีมาก การได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้สอนสามารถนำไปใช้งานได้จริง


(คุณคธา มะลิลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ในทุกๆเรื่อง การอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีการยกตัวอย่างเคสมองเห็นได้ชัดเจน


(คุณธัญญ์วรัตน์ ถนอมรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ได้ความรู้ครบ และละเอียดพอที่จะเริ่มด้วยตัวเองได้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ


(คุณภทิชา อารีย์พิพัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

วิทยากรเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ยาวนานจริงๆ ถ้าไม่ได้มาเรียนที่นี่คงไม่มีโอกาสได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่าเช่นนี้


(คุณกรรธิมา สาริกา ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ประทับใจอาจารย์และเนื้อหา


(คุณชุติภา ยั่งยืน ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ได้รับความรู้มากเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ อาจารย์เป็นกันเองทุกท่าน


(คุณกิตติศักดิ์ พัฒนณรงค์กรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

อาจารย์ทุกท่านสอนด้วยใจเล่าประสบการณ์สนุก ได้ความรู้ ไม่น่าเบื่อ เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง ได้ประโยชน์ มีความรู้ในอาชีพได้อย่างมั่นใจ สง่างาม


(ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

อาจารย์สอนสนุกปนมุกตลกหัวข้อสัมมนาน่าสนใจมีความหลากหลายสถานที่เรียนสะอาดเรียบร้อย


(คุณธนกร ชัยพารา ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

มีความเป็นกันเอง บรรยากาศสบายๆในการเรียน อาจารย์มีความรู้ในสายอาชีพมากรู้จริง


(คุณธีรยา ฐปนาภักดิกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

การสอนดีมาก เนื้อหาดี อาจารย์น่ารักทุกคน


(Mr.Jun Long Chen ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ระบบการทำงานค่อนข้างตรงเวลา มีการดูแลเอาใจใส่ดี เนื้อหาการสอนมีครบทุกหัวข้อ


(คุณเพ็ญนภา คำสาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

อาจารย์แต่ละท่านที่มาสอนมีความรู้ความสามารถช่วยทำให้เรามองเห็นช่องทางในการทำงาน


(คุณธนกฤต เมธาธรานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เนื้อหาที่นำมาอบรมเข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้ถามคำถาม


(คุณนิลดา สายทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

วิทยากรและพิธีกรให้ความเป็นกันเองอธิบายเห็นภาพชัดเจนค่ะ


(คุณนภัสนันท์ อมรกิจธนาวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

วิทยากรทุกคนมีความเป็นกันเอง


(คุณสมลักษณ์ เสือสะอาด ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

พอใจในการเข้าอบรมครั้งนี้ดีมากค่ะ


(คุณณัฐิยา วรรณสิงห์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เนื้อหาครอบคลุม


(คุณวุฒิ อรุโณประโยชน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ดิฉันมีความประทับใจในหลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ มีการสอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์และความรู้ที่เจาะจงมากค่ะ วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์จริง และมีการอัพเดทเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน พอมาเรียน ได้เข้าใจ ได้ความรู้อย่างมาก และสำคัญ ได้ Connection กับเพื่อนร่วมอบรมค่ะ ทำให้ดิฉันมองเห็นเป้าหมายและแรงบันดาลใจให้ดิฉันดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาฯได้อย่างถูกต้องครบถ้วนกระบวนความ


(คุณพัชรนันท์ พัชรพณิชพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ได้ความรู้เกี่ยวกับวงการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบด้าน


(คุณสมชาย ฤชาจิรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้รู้จักเพื่อนหลากหลายอาจารย์ ความรู้แน่น


(คุณรัฐกิต จาตุรันต์รังสี ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้ความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอนและความรู้เพิ่มเติม รวมถึงช่องทางในการศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะ


(คุณศุภรัตน์ จาตุรันต์รังสี ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

วิทยากรณ์สามารถถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น


(คุณสรรชัย โรจนธรรมเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้ความรู้มากจากที่ไม่มีความรู้เลย


(คุณเพียงใจ พานิชกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากร


(คุณพชร เรืองไทย ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้เพื่อนใหม่


(คุณถิรเดช เกตุรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง วิทยากรมีอัธยาศัยดี


(คุณลักษณาภา แซ่ฟุ้ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้ความรู้ครบถ้วนเพื่อใช้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


(คุณอาทิตย์ บุญอาจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายเนื้อหาครบ มีการแชร์ประสบการณ์เทคนิค และข้อแนะนำ


(คุณไพรริน มะรุตพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ประทับใจอาจารย์วิทยากรทุกท่าน


(คุณธนัชพงศ์ กิตติอัญญาพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ความรู้ทักษะที่ได้รับ  การพบปะพูดคุยกับเพื่อนที่มาอบรมดีมาก


(คุณชนะชล โพธิมา ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

เป็นการอบรมที่ตอบโจทย์ในทุกเรื่อง


(คุณณัฐกฤตา วิทยาเดชาคุณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ความเป็นกันเองวิทยากร บรรยากาศสถานที่อบรมที่ดี


(คุณนพพล สมรูป ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ความรู้ที่ได้มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง


(คุณศุภศักดิ์ พึ่งวรอาสน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

อาจารย์ทุกท่านให้ข้อมูลดีจริงๆสามารถชี้แนะปัญหาได้ทุกเรื่อง มีความสามารถถามตอบหลังการสัมมนาได้


(คุณธรรมบุตร วิภาตะวณิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรได้เพื่อนใหม่


(คุณชมชนก เอี่ยมสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

เนื้อหาครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากค่ะ


(คุณอรนลิน ชัยจรูญรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

อาจารย์ทุกท่านที่สอนได้ให้ความรู้มาก สอนเข้าใจเนื้อหา


(คุณโชติกา จิตประสงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ประทับใจอาจารย์สอนทุกท่านค่ะ สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างดีมากค่ะ ประทับใจเพื่อนๆร่วมห้องเรียนค่ะ


(คุณนวลลออ แตงทิม ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่ และแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการทำงาน และนำไปต่อยอดด้านอาชีพได้ค่ะ


(คุณอิสรีย์ กัณทา ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ความเป็นกันเองของ ดร.โสภณ และอาจารย์ทุกท่าน   เนื้อหาสาระดี  บรรยากาศในการอบรมดี 


(คุณไพบูลย์ ภัททิยไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ท่านอาจารย์มีความตั้งใจที่จะมอบความรู้อย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก เอกสารประกอบมีความละเอียดเหมาะสม


(คุณคมสัน รัตตะพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ประทับใจการสอนอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้เทคนิครวมทั้งประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ได้รู้จักเพื่อนๆ เยี่ยมมาก


(คุณกฤตติญา วีเอรา-โกเมซ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ได้ความรู้เยอะมากทั้งวิชาการและประสบการณ์ที่อาจารย์แต่ละท่านแชร์ทำให้ได้ Idea ในการทำงานและอาจารย์สอนสนุกมากค่ะ


(คุณณัฐรัตน์ ดีเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

คณะอาจารย์มีความตั้งใจถ่ายทอดมุ่งเน้นพื้นฐานและจรรยาบรรณเป็นพื้นฐานที่ดีของอาชีพ เมื่อผู้อบรมปฏิบัติดี ซื่อสัตย์ ตั้งใจ มีจรรยาบรรณ ก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้


(คุณเฉลิมชัย รวมต่อกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

อาจารย์ พูดฟังง่าย ได้ประโยชน์ นำไปใช้ได้ดี อาหารเครื่องดื่มจัดเตรียมได้อย่างดี


(คุณสรัญญา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ประทับใจเรื่องความรู้ที่อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอด และแชร์ความคิดเห็นพบเพื่อนที่น่ารักแลกเปลี่ยนความรู้ได้


(คุณสโรชา แก่นจำปา ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

อาจารย์ให้ความรู้เป็นประโยชน์ทุกท่าน เพื่อนร่วมชั้นตั้งใจมุ่งมั่น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ทำให้รู้สึกว่าได้มาถูกทางและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว


(คุณวนิดา พลศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะ ได้ความรู้กลับไปเยอะมาก ทราบหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้ โรงเรียนสะอาด อาหารอร่อย พนักงานยิ้มแย้มน่ารักมาก ขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ


(คุณอติภา อินทร์ลีลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

ตรงเวลา มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื้อหาความรู้เป็นประโยชน์อย่างมาก การรวมกลุ่มคณาจารย์และผู้เข้าอบรมช่วยเหลือกัน


(คุณวัชรากรณ์ เนตรหาญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 38)

หัวข้อตรงตามความต้องการ


(คุณอรรถภพ ว่องธนวณิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 133)

ประทับใจ ดร.โสภณ และ อ.จรรยงค์ อธิบายชัด เฃ้าใจง่าย และได้เพื่อนจากห้องเรียน


(คุณณัฏฐณิชชา หลินศุวนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

วิทยากรมากประสบการณ์ความรู้ดีมาก


(คุณสมพล วรวุฒิยานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์ให้ความรู้ได้ครบถ้วนและดีมาก


(คุณศราวุธ รัตนวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้รับความรู้และได้เพื่อนร่วมอบรม


(คุณพิชชาพัชร ทิพสุภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์ให้ความรู้ได้ครบถ้วนและดีมาก


(คุณศราวุธ รัตนวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้รับความรู้และได้เพื่อนร่วมอบรม


(คุณพิชชาพัชร ทิพสุภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

มีเพื่อนมากขึ้นและเป็นมิตรมาก


(คุณวีรยา สัตตบงกช ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้รับความรู้มากมายและได้เพื่อนจากการอบรม


(คุณธนิต กุมภิโร ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์สอนสนุกและง่ายต่อการเข้าใจ


(Ms.Chong Sotea ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้อย่างดีมากทำให้เกิดแรงบันดาลใจ


(คุณธีรนาถ พุ่มเกิด ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ได้เปิดโลกกว้าง เนื้อหาคลอบคลุมสามารถเป็นก้าวแรกในการทำงานในอนาคต


(คุณอานนท์ โชติวงศ์วัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้ต่อยอดความรู้มากขึ้น ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ


(คุณอิสรีย์ โชตินันทภิรมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

วิทยากรมีความสามารถและประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจและให้ข้อมูลดีมากค่ะ ความเป็นกันเองของวิทยากร การเรียนรู้นำไปใช้ได้จริง


(คุณจันจิรา สุกใส ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

มีเพื่อนมากขึ้นและเป็นมิตรมาก


(คุณวีรยา สัตตบงกช ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้รับความรู้มากมายและได้เพื่อนจากการอบรม


(คุณธนิต กุมภิโร ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน ให้ความรู้ดีมากค่ะ อธิบายเข้าใจง่าย ใช้คำไม่เป็นทางการจนเกินไปค่ะ


(คุณฐิติรัตน์ วิภวานี ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

วิทยากรบรรยายได้กระชับ ตอบคำถามชัดเจน รักษาเวลาดี


(คุณพิมผกา ไฝคำ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

สุดยอด


(คุณสุชาวัต เสนะวัต ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

วิทยากรไม่กั๊กความรู้ เรียนแล้วได้ความรู้มากขึ้นคอร์สต่อไปต้องมาเรียนเพิ่มค่ะ


(คุณภควดี ผ่องสะอาด ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้ความกระจ่างมากขึ้น เป็นจุดเริมต้นที่ดี และวิทยากรมีความสามารถที่ดีในการถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์


(คุณพินิจ ตันติสุวรรณนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

วิทยากรทุกท่านมีคุณวุฒิประสบการณ์จริง มาถ่ายทอด ก่อนอบรมประเมินตนเอง 6 คะแนน หลังอบรม คาดการณ์ได้ 9 คะแนน วิทยากรถ่ายทอดให้มองเห็นภาพ และนำไปใช้ในอนาคต


(คุณณัฎฐา บุตรอินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์สอนสนุก


(คุณสมรัฐ แจ่มสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

อาจารย์ที่มาสอนมีประสบการณ์ กระตือรือร้นในการมอบความรู้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อบรมมากๆที่จะนำไปประกอบอาชีพ


(คุณศุภลักษณ์ เลิศสินธวานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

หลายหัวข้อเป็นประโยชน์ในอาชีพอาหารกลางวันอร่อย วิทยากรเป็นกันเอง


(คุณปรารถนา ขันแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ความมีระบบที่ดีในการจัดการเวลา


(คุณรัศมิ์ลภัส บุญยโพธิกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

หลักสูตรนี้สามารถใช้ได้จริง ในการเตรียมตัวเข้าสู่นายหน้าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละเวลา


(คุณทัศนีย์ อุดมเดชฤาชา ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ประทับใจวิทยากรที่โรงเรียนเลือกเนื่องจากนำเสนอได้เห็นภาพชัด


(คุณสมพร พลอยมณี ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ยังไม่ได้จากที่ไหน แต่ได้จากการอบรมที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


(คุณอดุลย์ เนื่องพิมพ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 37)

ได้ความรู้เยอะมากสามารถนำไปใช้ได้จริง


(คุณวุฒิชัย ศิริเงินยวง ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ความรู้เกินคาดหวังค่ะและเจอเพื่อนใหม่หลากหลายอาชีพ


(คุณนันทกิจ กฤษณามระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ความรู้มากๆค่ะ อาจารย์น่ารักเป็นกันเอง วิธีการสอนสนุก ได้ความรู้ค่ะ


(คุณคุณิณี โอกาวา ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

อาจารย์มีความรู้แน่น ประสบการณ์ อารมณ์ดี มุขเยอะ ทำให้เป็นกันเอง ผ่อนคลาย สนุกดีครับ 


(คุณเรวัต อาชานัยนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับการเป้นนายหน้ามืออาชีพ


(คุณพัชรนันท์ พูลมานะอุสาหะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์ เอกสารวิชาการครบถ้วน อาหารอร่อย 


(คุณศรันยา เจริญฉิม ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

วิทยากรทุกท่านน่ารักให้ความเป็นกันเองสอนสนุกให้คำแนะนำเต็มที่ สถานที่ดี อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดี


(คุณพัชราภา ดำรงค์ศรีสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

อาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ด้วยใจ  เนื้อหามีความเข้มข้นเข้าใจได้ง่ายสนุก และ ได้ความรู้มากๆ ค่ะ


(คุณสาริตา สวัสดิกำธร ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้รับความรู้เยอะมาก ผู้บรรยายสอนได้ดีมาก สนุกมากค่ะ 


(คุณพิมนภา เชือกพรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

เนื่องจากไม่เคยทำงานเกี่ยวกับนายหน้า ทำให้ประทับใจ เพราะมีวิทยากรหลายท่าน ทำให้ได้หลากหลายมุมมอง และ อาจารย์เน้นเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ  


(คุณวรินท์ณิชา พวงงาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ประทับใจในการคัดสรรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่อยากทำอาชีพนายหน้า แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร 


(คุณวราภรณ์ มากคล้าย ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ความรู้พร้อมประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ที่ไม่สามารถหาจากตำราเล่มไหนได้


(คุณวสุ นพนันท์โชติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

คุ้มค่ามากกับอนาคตในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 


(คุณวญาดา ลลิตธนภัทร ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์ตรงเปิดโลกอสังหาฯ ให้กว้างขึ้นสอบถามข้อสงสัยได้เต็มที่ พิธีกรสนุกสนานมีสาระ


(คุณวุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้และปราบการณ์ในทุกหัวข้ออย่างเต็มที่ สนุก 


(คุณวิฑูรย์ บุปผามาศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ดี ที่ผิดพลาด มีค่ามากกว่าคำสอน


(คุณศักดิ์ศรี สิริโชคประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้และเคล็ดลับต่างๆในการประกอบอาชีพ


(คุณสุพินดาร์ สีดาทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และมีความเป็นกันเองกับนักเรียน


(คุณศุภานัน เดชบุญทวีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ความรู้ด้านนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ เพิ่มมากขึ้น 


(คุณขวัญชัย เกตุจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ความรู้ ประสบการณ์ตรงจากผู้สอน และ ได้เพื่อนใหม่ เพื่อแชร์ความรู้ประสบการณ์ สามารถเป็นการทำงานแบบ Networking อาจารย์สื่อสารได้ สนุกสนาน มากๆ ครับ


(คุณรัฐพล สมคิด ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ประสบการณ์จากอาจารย์ สามารถนำไปใช้กับธุรกิจ รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้แชร์ประสบการณ์ของกันและกัน ได้ Connection ดีๆ สนุกมากค่ะ


(คุณชรัษฎา บัวบาน ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ประทับใจมากครับ กับ ทีมงานและวิทยากรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์จริง ที่เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพนายหน้าต่อไปครับ 


(คุณพีรวัส ภัทรอมรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ประทับใจความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผ่านความสนุกสนานเป็นกันเองจากเหล่าอาจารย์ทั้งหลาย


(คุณศิวัจน์ เมธีศักดิ์สิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ประสบการณ์จริงจากวิทยากรทุกท่านที่รู้จริง 


(คุณสาโรช วิริยะกิรติการ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้รับความรู้ทักษะ ประสบการณ์จากอาจารย์เต็มเปี่ยม รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง ได้เพื่อนและมิตรภาพดีเยี่ยม 


(คุณสุรชัย วัฒนทรัพย์โสภณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากครับ และ จะนำไปใช้ครับ


(คุณกันตพัฒน์ บุญภักดี ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

อาจารย์สื่อสารเข้าใจดี ภาษากายเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น เพื่อนฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ถามตอบให้เข้าใจมากขึ้น 


(คุณสุพรรณ มูลเสนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ ที่ทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้สร้างรายได้ พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดีเยี่ยม


(คุณจุรีพร จำเริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

อาจารย์วิทยากรทุกท่านมีทั้งประสบการณ์และทักษะความสามารถ สอนด้วยเทคนิคที่สนุก ประทับใจมากค่ะ


(คุณปิยภัทร ขุนทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

จากไม่มีความรู้เรื่องนายหน้าเลย หลังจากเรียนมีความมั่นใจทำให้มีอาชีพใหม่ ขึ้นอีกหนึ่งอาชีพ ขอบคุณ TREBS มากๆครับ 


(คุณภัทรวุฒิ สมสาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้พบปะ กูรู ในแวดวงอสังหาฯ ได้ความรู้เพิ่มเติม สายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 


(คุณไวภพ วัจนะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ความรู้มีมาก บรรยากาศการเรียนการสอนดี พยายามสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในอาชีพ


(คุณปิยวัฒน์ วาทานุสรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้ความรู้เทคนิคการเป็นนายหน้ามืออาชีพ ที่ครูให้ศิษย์ และเพื่อนให้เพื่อน ทั้งมิตรภาพที่ดีเพื่อต่อยอดในอนาคต และ สร้างรายได้ให้กับเราอย่างมีคุณภาพ


(คุณศิริพร พรรัชกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้รับความรู้มากจริงๆ ได้พบปะผู้เข้าอบรมท่านอื่น เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้มากจริงๆ


(คุณคุณาวุฒิ วิบูลรุ่งเรื่อง ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดปราบการณ์ของอาจารย์ทุกท่าน ไม่ง่วงเลยค่ะ อาจารย์สอนสนุกมาก ทำให้สนใจฟังตลอดเวลา และสิ่งที่ได้รู้เป้นประโยชน์มากๆในการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ในอนาคตต่อไป


(คุณศศิชา สร้อยสงิม ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

อาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากๆ เป็นกันเองเอาใจใส่นักเรียน ตอบคำถามยกตัวอย่างได้ตรงและเห็นภาพ Class เรียนสนุก อาจารย์สอนเก่ง นอกจากนี้ยังมีการติดตามใส่ใจนักเรียนใน Line อีกด้วย ช่วยตอบคำถามและเพิ่มความมั่นใจในการขายทรัพย์


(คุณภานุวัฒน์ ศิริรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

สถาบันยอดเยี่ยมมากค่ะ ทำให้คนๆหนึ่งหรือหลายๆคนมีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ทำให้นายหน้าที่ผ่านการทำงาน มีข้อมูลเพิ่มขึ้นและนำไปใช้จริงได้อย่างมืออาชีพ อาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดแบบเข้าใจ ไม่มีหมกเม็ด สุดท้ายนี้ขอบคุณสถานที่แห่งนี้มากๆค่ะ


(คุณกชมล รัตนธรกิจธนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

เนื้อหาการบรรยายเป็นประโยชน์ อย่างมากในการปฏิบัติงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังสามารถปรึกษาได้หลังการอบรม


(คุณฐิติยา สุจริต ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ทุกหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้จริง สามารถจบไปแล้วประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็นมืออาชีพ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงจากการเป็นนายหน้ามานาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี


(คุณจีระชัย เจียงวรีวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

1.เรื่องหัวข้ออบรมทั้ง 3 วัน และวิธีการอบรม 2.เรื่องการบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน 3.เรื่องประสบการณ์ตรงที่ได้จากวิทยากรแต่ละท่าน 


(คุณสาลินี สมบูรณ์ไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

1.วิทยากรทุกท่าน นำตัวอย่างและปัญหาที่เคยเจอมาเล่าให้ฟังเป็นความรู้ 2.ได้พบปะเพื่อนในสาขาอาชีพต่างๆได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างพันธมิตรในสายงาน


(คุณเมตตา ธรเสนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้รับความรู้ จากประสบการณ์จริง


(คุณณัฐวัชร์ มีเงินทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้ความรู้และความบันเทิง รู้จักเพื่อนใหม่ๆและหลากหลายอาชีพ


(คุณพัสกร ศิริวัฒนสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้มีโอกาสร่วมแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดถึงโอกาสของอาชีพนายหน้า


(คุณไพรัช จันทร์ดวง ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากอาจารย์ทุกท่านด้วยความจริงใจและไม่ปิดบัง การบริการ อาหาร เครื่องดื่ม พอเพียงและดูแลอย่างดีถือเป็นโอกาสและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเข้าอบรมในครั้งนี้ ขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่สละเวลามาอบรมสั่งสอน ข้าพเจ้าจะรับฟังและปฏิบัติแต่สิ่งดีงามที่อาจารย์ทุกท่านได้สั่งสอน ขอบพระคุณครับ


(คุณพณิชพัทธ์ นพคุณธวิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

วิทยากรให้ความรู้และความบันเทิง ได้พบปะและรู้จักเพื่อนใหม่หลากหลายอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติใหม่ๆ


(คุณศิรัชฌกรณ์ มีสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

อาจารย์บรรยายเข้าใจง่าย เป็นกันเอง ความรู้ที่มอบให้เกิดจากประสบการณ์จริง ทำให้มองเห็นภาพและเข้าใจง่าย บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง


(คุณเวไนย ประดิษฐศิลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้ Connetion ใหม่ๆ มีเพื่อนเพิ่มขึ้นค่ะ


(คุณอรทัย รุ่งศศิธร ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

อ.ทุกท่านให้ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของการเป็นนายหน้าที่ดี ด้วยประสบการณ์แต่ละท่านที่ถ่ายทอดออกมา ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ที่คิดจะเข้ามาในสายอาชีพนายหน้า ด้วยหลักจรรยาบรรณที่ได้เรียนมาในครั้งนี้ แน่นอน


(คุณกฤติญา ชื่นนิรันดร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ประทับใจอาจารย์ที่มาบรรยายทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของท่านให้ทราบโดยไม่หวงแหนและค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมก็ไม่แพงคุ้มค่ามากค่ะ


(Ms.Rebecca Tsai ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

วิทยากรมีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สถนที่อบรม สะอาด สะดวก อาหารอร่อย 


(คุณชลากร โปงเลื่อมใส ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

การบรรยายของ อ.จรรยงค์ พะลัง และ อ.จำนงค์ บัวไขย 


(คุณพิชยา นามธิราช ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้บริหารทางโรงเรียนและบุคลากรที่ให้คำชี้แนะแนวทางในการเริ่ม ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน สอนดีและเข้าใจ ยินดีที่ได้รู้จักองค์กรและเพื่อนรุ่น 33 ขอบคุณค่ะ 


(คุณปนัดดา แก้วทาสี ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

อาจารย์ให้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นนายหน้าที่ดีมากครับ ขอบพระคุณครับ 


(คุณวีรภัทร์ ภัทรเรืองโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

ได้รู้จักคุณสมบัติที่ดีของอาชีพการเป็นนายหน้า 


(คุณฐิติ วงศ์จินตนารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

ความรู้ของวิทยากรแต่ละท่าน มีความรู้ในหัวข้อที่นำเสนอดีมาก ทั้งจากประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพอย่างชัดเจน จากคนที่ไม่มีความรุ้ด้านนี้สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้แน่นอนค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านมากๆค่ะ 


(คุณภิญญาพัชญ์ ถิรกุลชญา ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

รู้เรื่องอสังหา วิธีการ นายหน้า ประเมิน 


(คุณกชพร เดชะเดชาญาณวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

อาจารย์สอนดีทุกคน และแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจในการทำงาน 


(คุณบุณฑริกา ณ อุบล ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

อาจารย์มีความรู้ดี หนังสือประกอบการเรียนดี สถานที่ดี อาหารดี มีวุฒิบัตรให้ 


(คุณภัทรวดี ธนาตชะนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

ประทับใจ คณะบริการอย่างดีดูแลให้การอบรมครบตามเวลาและดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าเรียน ได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มานาน ดีกว่าการทำงานเอง 


(คุณปรียาภา กฤตโชติพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

ได้ข้อมูลในเรื่องที่ไม่เคยรู้ เช่นเรื่องของการประเมิน ได้พบเจอและรู้จักคนในแวดวงต่างๆเพิ่มขึ้น 


(คุณพัทธสรนันฐ์ รัตนเอม ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

ชอบเนื้อหาการอบรมมากค่ะ กระชับ และมีความเข้าใจง่าย และช่วยมห้มือใหม่เข้ามาสู่อาชีพนี้ได้มีไกด์ไลน์ในการทำงานที่ง่ายและรอบคอบมากเนื้อหาที่เรียนเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปมากๆ ประทับใจครูผู้สอนที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยนักเรียนได้อย่างครบถ้วน 


(คุณสุภัสสร จักษุญาณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

รู้สึกประทับใจตั้งแต่การต้อนรับที่อบอุ่น ท่านอาจารย์เป็นกันเองตั้งใจที่จะเตรียมข้อมูลและถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี รู้สึกสนุกกับการรับฟังและเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ สามารถไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆที่อยากทราบ และให้คำแนะนำให้เป็นอย่างดีอาหารอร่อย บรรยากาศช่วงพักอบอุ่น เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ น่ารักทุกท่าน เป็นกันเองและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจขอบคุณสถาบันดีดีแห่งนี้ครับ 


(คุณฉัตรชัย อุณหิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 33)

ได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์


(คุณสรวุฒิ นุ่มประไพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

เนื้อหาความรู้อสังหาฯเบื้องต้น / เทคนิคการขาย 


(คุณณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

ได้รับความรู้ในการทำงานอาชีพนายหน้า การเป็นนายหน้าที่ดี การทำหน้าที่ของนายหน้าอย่างถูกต้อง ได้รู้จักเพื่อนๆมากมาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดมีกำลังใจในการทำงานอาชีพนายหน้า 


(คุณวุฒิชัย ทบหลง ผู้เข้าอบรมรุ่น 32)

ในความรู้ความชำนายของวิทยากรระดับประเทศที่ตั้งใจถ่ายทอด ความรู้ คู่คุณธรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรม 


(คุณฐนันชัย พุทธพันธา ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ได้ความรู้และข้อมูลมากกว่าที่คิดไว้ค่ะ 


(คุณเสาวณิช เหลียงทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

เนื้อหาสาระเน้นประโยชน์ต่อวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากค่ะ เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่เคยมีประสบการณ์แล้ว ก็สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ค่ะ คุ้มค่าที่ได้เข้ามาร่วมการอบรมครั้งนี้ค่ะ 


(คุณนิสา พโนรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ ที่สูงมาก สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดในการเป็นนายหน้าได้ค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากค่ะ 


(คุณอัญรดา ธรรมดุษฎี ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ท่านอาจารย์ทุกท่านสอนสนุก ไม่หวงวิชา และให้เบอร์โทร อีเมลล์ ติดต่อสำหรับการปรึกษาในอนาคตด้วย ใจดีมากคะ 


(คุณเพ็ญสุดา ว่องไววิภา ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

บรรยากาศในห้องอบรมดีเป็นกันเอง เนื้อหาความรู้ที่อาจารย์มอบให้ดีมาก เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลได้ดี


(คุณสุดารัตน์ ขำสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

อาจารย์และวิทยากรทุกท่านให้ความเป็นกันเอง แต่ละท่านถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดีมองเห็นภาพ การเป็น BROKER ในอนาคต ได้ชัดเจนสำหรับผู้จะเริ่มต้นในอาชีพ ขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านมากๆค่ะ 


(คุณจันทร์ฉาย ฮากิวารา ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

จากการไม่มีน้ำในแก้ว ตอนนี้เต็มเปี่ยมด้วยความรู้+มิตรภาพที่แข็งแกร่ง 


(คุณวิทยา ปัญญาเรีอน ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ประทับใจวิทยากร อ.จรรยงค์ พะลัง และได้รับความรู้พร้อมกับ คอนเนคชั่นที่ทุกๆคนมีความสนใจในอสังหาริมทรัพย์เช่นเกียวกัน ได้รับข้อมูลที่เราควรจะมี 


(คุณณัฐิดา ต้นบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

อ.ที่ให้ความรู้อย่างละเอียดเป็นกันเอง เปิดข้อซักถาม ให้คำตอบ ชัดเจนมาก และเพื่อนๆร่วมหลักสูตรมีความน่ารักสามารถคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เสมอ


(คุณปุญชรัศมิ์ ลักษณวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ประทับใจทั้งความรู้ที่มากและเข้มข้นจริงๆค่ะ อ.ทุกคนมีความรู้ที่นำมาใช้ได้อย่างแท้จริงค่ะ 


(คุณธัญลักษณ์ ดาวเตชะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

จากที่มีความรู้เพียงพื้นฐาน เมื่อได้มาเรียนทำให้ได้ความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 


(คุณอัชฉรีย์ นิ่มนวล ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

สถานที่จัดงานสะดวก เวลาเหมาะสมในการอบรม การบริการ การจัดงานดี 


(คุณสุวรรณี จันทร์วิภาค ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

หลักสูตรเนื้อหาครอบคลุม เข้าใจง่าย ท่านวิทยากรบรรยายสนุก อาหารอร่อย พนักงานบริการ ดีประทับใจ ค่ะ 


(คุณสปัณ ธีรเวศย์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

อาจารย์เป็นกันเองในการถ่ายทอดความรู้


(คุณปราชญ์ตเมธ ทัศนาพิพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ในแนวความคิดในการเป็นนายหน้ามืออาชีพและจรรยาบรรณของตัวผู้เข้าอบรม 


(คุณสมาน ศรีเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ห้วข้อในการบรรยาย เนื้อหาสาระมีประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริงค่ะบรรยากาศในการบรรยายค่อนข้างสนุกไม่น่าเบื่อ 


(คุณลฎาภา คงพิชิตโชค ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

คณะผู้จัดงานให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลดีมาก อ.ทุกท่านเปิดโอกาสให้สอบถามได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนดี


(คุณนภัสกนก เจาะจง ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

การอบรมหลักสูตรนี้ ประทับใจตรงที่ได้มาเพิ่มเติมความรู้ในวิชาชีพนายหน้าอสังหฯ และบางเรื่องที่ได้ทบทวนความรู้เดิมให้แน่นมากขึ้น นอกจากความรู้แล้วยังได้พบเพื่อนใหม่ๆที่สนใจในเรื่องเดียวกัน อนาคตอาจได้ร่วมงานกัน 


(คุณพิสิฐ กองพรหม ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์ สามารถให้คำแนนำ ตอบคำถามได้ตลอด 


(คุณศุภวัฒน์ จิรคุปต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆค่ะ ที่วห้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในงานอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ข้อมูลที่บรรยายดีมากๆค่ะ 


(คุณอุรา วรรณทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถ รู้จริง ทำจริง ตอบปัญหาได้อย่างเข้าใจและตรงประเด็น 


(คุณศลิษา ชื่นสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 31)

วิทยากรทุกท่านมีประสบการร์ ตรง มาอธิบายให้เข้าใจและนำไปใช้จริงครับ 


(คุณโสภณ ด้วงประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่แชร์ประสบการณ์และให้คำแนะนำ สอนจบแล้วยังแนะนำต่ออีก ทำให้รู้สึกดีว่ามีโค้ชไว้คอยปรึกษา และมีครูในสายอาชีพนี้ เจ้าหน้าที่ ที่ให้ความเป็นกันเอง เพื่อนร่วมรุ่นทุกคน มีการแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆ 


(คุณนิศารัตน์ ปทุมจันทรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

กระผมขอขอบพระคุณวิทยากรที่ปี่ยมไปด้วยคุณภาพทุกท่านสำหรับความรู่ด้านอสังหาริมทรัพย์อันเป็นประโยชน์ในสายอาชีพนี้ กระผมยินดีจะนำเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อไป 


(คุณพิสิษพงศ พุ่มพวง ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม ไม่เพียงสอนการเป็นนายหน้าที่เก่งแต่ยังอบรมถึงหลักการเป็นนายหน้าที่ดี อยากให้มีโครงการอบรมที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไป


(คุณจิรายุ วงศ์ช่างหล่อ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ชื่นชอบและรูสึกคุ้มค่ามากที่ได้รับผลประโยชน์ต่างๆจากการอบรมดีมากๆครับ 


(คุณนคร ศรีประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์และความชำนาญในอาชีพและนำประสบการณ์จริง ยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟัง 


(คุณภูวดล คุณาวิริยะสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนประทับใจ อ. ทุกท่าน ให้ความรู้ๆเลย เน้นๆเนื้อๆทั้งนั้นเลยค่ะ ขอขอบคุณ อ.ทุกท่านเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสจะมาเรียนหลักสูตรอื่นๆค่ะ 


(คุณเกษิตา ปัทมเกษมพร ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

เป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องสอนให้เป็นนายหน้าอสังหาฯที่ดีมีจรรยาบรรณและเป็นนายหน้าอสังหาฯทีมีคุณภาพในสังคมยินดีช่วยแนะนำเพื่อนๆให้เข้ามาอบรมที่นี่มากๆค่ะ 


(คุณชนิดา วงษ์ช่างหล่อ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

เข้ามาเรียนเนื่องจากทำงานสายวิชาชีพนี่อยู่แล้วในปัจจุบัน และเห็นว่ามีประโยชน์ในการนำไปใช้งานได้จริง และการเรียนของที่โรงเรียนอสังหาฯสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเข้าสอบของสมาคมต่อไป ในคลาสที่เรียนประทับใจ อ.และวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์โดยเฉพาะ อ.จรรยงค์ ที่ไม่หวงความรู้และประสบการณ์มีเทคนิคในการนำเสนอไม่ง่วงนอน 


(คุณจิรัสย์ธร บุญญาพรมนัส ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่มาให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ ทุกท่านสอนได้ดีมากค่ะ คุ้มค่ะ แล้วจะส่งน้องร่วมทีมมาอีกค่ะ 


(คุณเญจวรรณ สจวร์ต ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ทำให้เห็นภาพรวมของการเป็นนายหน้ารวมถึงตัวละครอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์  เพิ่ม connection  ระหว่างผู่ที่มีความสนใจด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่เฉพาะตัวแทนนายหน้า เท่านั้น ยังรวมถึง investor อื่นๆอีกด้วย  


(คุณวิภาวรรณ ตู้จินดา ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ประทับใจอาจารย์ผู้บรรยายทุกท่าน และเนื้อหาสาระที่แน่นมากๆ 


(คุณวยา ใชยสิงห์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ดีมากๆครับ อาจารย์ทุกๆท่าน สุดยอดมากๆและเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรมได้สนิทแม้แต่แม่ครัวประทับใจมากๆได้มีเพื่อนๆและได้ความรู้มากมายมากๆครับ ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป 


(คุณวทิต กุลทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

1. เนื้อหาที่มาอบรมสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน  2.ได้ทราบถึงกฎหมายและเนื้อหาในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย  3.อาจารย์ยกตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.แลกเปลี่ยนความรู้และอื่นๆกับผู้เข้าร่วมอบรถ  


(คุณวีณา เรืองเดช ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

ก่อนเข้าร่วมการอบรม มีความรู้เป็นศูนย์ ไม่มีความรู้ใดเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เลยแต่พอเข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 3 วัน ทำไห้มีความรู้เพิ่ม สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไปได้ ขอบพระคุณอาจารย์ผู้บรรยายทุกๆท่าน ที่ถ่ายทอดวิชา ความรู้ ให้ค่ะ 


(คุณธัญพิชชา แซ่จัง ผู้เข้าอบรมรุ่น 30)

มีการแชร์ประสบการณ์โดยตรง เนื้อหาเอาไปAPPLY จริงได้ 


(คุณณัชชา ปิยะภิญโญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 14)

ขอบพระคุณวิทยากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ ได้รับความรู้มากมาย ขอบคุณมากค่ะ 


(คุณพรชนก ธนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

อ.ทุกท่านมีความตั้งใจและเต็มใจในการถ่ายทอดความรู้ 


(คุณสัณห์ไชย คงไชย ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

วิทยากรที่มีประสบการณ์สูง ได้ถ่ายทอดในแง่มุมต่าง ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งสามารถนำไปปรับ ประยุกต์กับงานนายหน้าได้มากครับ


(คุณนุกูล แย้มมณีชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

ประทับในในเรื่องการแนะนำและบรรจุหลักสูตร ต่างๆในการเรียนรู้ อสังหาริมทรัพย์ ทำหรู้สีกว่าการทำงานเป็นมืออาชีพ มีสถาบันรองรับ ภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนกับสถาบันแห่งนี้ และเป็นศิษย์ที่มีครูค่ะ


(คุณวริสรา เจริญกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

อบรมอสังหาฯ มาหลายครอส ทั้งจาก Developer และหลักสูตรนักขายจากสมาคมนักขาย ไม่ค่อยมีการสอนเรื่อง จริยธรรมแความรับผิดชอบ ต่อสังคมมากเท่านี้ จึงประทับใจมากค่ะ เพราะเห็นด้วยกับนโยบายและแนวทางของสมาคมอย่างมาก หลักสูตรนี้ สอนเยอะและ ได้ความรู้มาก แบบไม่มีกั๊ก ขอบคุณมากค่ะ ดีใจที่ได้มาเรียน อ.ผู้สอนก็เป็นผู้มีคุณวุฒิและเป็นของแท้จริง 


(คุณพรพรรค ลายจันทึก ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

อ.ทุกท่านน่ารักมากค่ะ เก่งมาก และมีประสบการณสูง ใจดีทุกท่าน ขอขอบคุณมากๆค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากทังให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก เป็นกันเอง อาหารอร่อย เพื่อนร่วมอบรม หลากหลายอาชีพ และความคิด แชร์กันได้ดีค่ะ


(คุณสายทิพย์ วิชัยขัตตะ ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

เจ้าหน้าที่ ผู้อบรมทุกท่าน น่ารัก เนื้อหาอบรม และวิทยากรทุกท่าน ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปฏิบัติจริงได้ 


(คุณกันยกร แสงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

อ.ทุกท่านสอนเทคนิคและประสบการณ์ ของตัวเองให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรอบรู้และระมัดระวังในการประกอบอาชีพ มากขึ้น 


(คุณเบญวรรณ์ พรมจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 29)

อ.ผู้สอนทุกท่านให้ความรู้ ความเข้าใจในเองอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายในการที่จะเป็นนายหน้าอสังหาฯเป็นอย่างดี ได้เจอเพื่อนใหม่ๆอาชีพได้รับความรู้เบื้องต้นในการที่จะเป็นนายหน้าและเทคนิคต่างๆ ขอบคุณมากค่ะ


(คุณเขมรินทร์ โยวัง ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ความรู้สำหรับการเริ่มต้นเป็นนายหน้าอสังหาฯแบบมืออาชีพอยู่ครบในหลักสูตรนี้เรียน 3 วัน เหมือนซื้อประสบกาณ์ 30 ปีโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง สุดยอดมากครับ


(คุณวรุณธรณ์ ลิ้มสินสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ได้รับความรู้จากวิทยากรและอาจารย์ที่มีความรู้และสบการณ์และมีความเป็นกันเอง สามารถสอบถามและคุยได้ทุกเรื่อง


(คุณธานินทร์ ฤทธิรงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์ทุกท่านมีการสอนและประสบการณ์ในแต่ละท่านไม่เหมือนกันและการสอนวิธีที่เข้าใจได้ง่ายๆในการฟัง และการพิจารณา ให้เห็นในหลักของความเป็นจริงที่จะไปประกอบอาชีพอสังหา และการบริการที่ดีมากๆ ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ


(คุณกุลธิดา เพ็ญกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

มีโอกาสได้พบปะพูดคุย(ได้รับข้อมูลเอบร์คิดต่อกรณีต้องการปรึกษา หาความรู้)จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาจารย์และผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหรือระดับโลก ถ้าไม่มาสัมมนาจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีเท่านี้ ขอบคุณอ.ทุกท่านที่เป็นผู้ให้โอกาสอย่างแท้จริง


(คุณดวงใจ ภู่รัตนสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์ทุกท่านเน้นความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ได้รับความรู้อย่างมาก สำหรับนายหน้ามือใหม่ที่ต้องการลงสนามแข่งทำให้ลดปัญหาการเสนอขายได้อย่างมากใช้เวลาน้อย ทำหเข้าใจกฎหมายและจรรยาบรรณที่แท้จริง ทำให้เป็นมืออาชีพในการเป็นนายหน้ามีสมาคมรับรองการเป็นนายหน้า ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และทีมงานของโรงเรียนอย่างมาก


(คุณนารินทร์ ทองมนต์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

วิทยากรทุกท่านจิตใจดีเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมะด้วย ซึ่งสำคัญมากเพราเหลือน้อยแล้วในสังคมปัจจุบัน


(คุณจิราพร มุขพิมพ์พันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในสิ่งที่สอนเป็นอย่างดีทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานของนายหน้ามากขึ้น


(คุณวันทนา เชิดกาย ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ อ.ทุกท่านและพี่ๆทีมงานดูแลดีมาก


(คุณธนัชญา ปรากฎกล้า ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

อาจารย์ผู้สอนไม่ถือตัว กันเอง และให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถในระยะเวลาอันสั้น ขอขอบคุณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยที่เปิดโอกาสเปิดโลกกว้างพบกับอาจารย์ผู้มีความรู้หลากหลาย คนเก่ง คนดัง แม้กระทั่งให้ สามารถปรึกษาได้เป็นการส่วนตัวและส่วนรวม ทุกคนกันเอง ช่วยคนละไม้คนละมือ


(คุณศิริพร วชิญาณวิโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

ผู้บรรยายทุกท่านทรงคุณวุฒิ มีความชำนาญ และเป็นมืออาชีพครับ


(คุณพนมพร แสวงทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

คณะผู้ดำเนินงานที่นี่อัธยาศัยดีมาก คัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญ มาให้ความรู้ ด้านวิชาชีพ วิทยากร ตรงต่อเวลาเพื่อนร่วมคลาสช่วยกันหาความรู้มาแชร์กัน


(คุณนาราพร แซ่ตัน ผู้เข้าอบรมรุ่น 27)

การเรียนสนุก  อาจารย์เป็นกันเองและได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ


(จักร เดโมครัด ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

การจัดเนื้อหาเข้มข้น ครอบครุมไม่ยืดเยื้อ กระชับ ได้ความรู้ ได้ประโยชน์ ผมจะนำความรู้ที่ได้นี้ออกไปปฏิบัติใช้งานจริง เพื่อเป็นผลิตผลของโรงเรียนต่อไป


(อภิสฤษฏิ์ อารีรุจิษยากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

ได้ความรู้ที่สามารถไปใช้ในการทำงานได้จริง จึงทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ที่จะไปคุยเพื่อประสานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้ประสบความสำเร็จ ตามจุดประสงค์ที่ต้องการกันได้ สำคัญสุดที่ประทับใจคือ อาจารย์ทุกท่านน่ารักและให้ความเป็นกันเองอย่างดีครับ


(ณรงค์กร ประทีป ณ ถลาง ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

มิตรภาพ และความรู้ที่ได้จากการอบรม


(ฐานพัฒน์ ทิพย์บรรพต ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความสามารถ เนื้อหา สาระ หลากหลาย บรรยากาศในการเรียนไม่เบื่อ ได้รับความรู้และความประทับใจดี


(จรรยา วุฒิฐานทวี ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

ผู้บรรยายมีเนื้อหาที่น่าสนใจ และใกล้ตัว สามารถนำมาเป็นความรู้พื้นฐานติดตัวเป็นตัวอย่าง ยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจน ถูกจุด เป็นเรื่องที่อยากรู้ และได้รับคำตอบในเรื่องที่สงสัยอยู่แล้ว


(มวลมณี กองอำนวยสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 26)

วิทยากรทุกท่านน่ารัก เป็นกันเองมากค่ะ กรุณา สอน แชร์ประสบการณ์ดีๆและยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปใช้ในการทำงาน ให้กับเราในอนาคตค่ะ


(ณภัทร ปิยะกุลภัทร ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ดร.โสภณ พรโชคชัย มีความมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้อุปสรรค ปัญหา และข้อกฎหมาย การมีจริยธรรม ข้อควรระวังในวงการ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมด้วยทีมงาน คณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงมาบรรยายในมุมมองต่างๆ


(ชัย ธำรงรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

จากที่ไม่เคยคิดจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางสายนี้(อสังหาฯ) แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน ก็เริ่มเสาะแสวงหาบทความรู้เป็นนักรบต้องมีดาบคม เป็นนักลงทุนต้องมีความรู้ให้กว้างและมากพอ วันนี้เราเดินมาถูกทางแล้ว 3 วันที่ผ่านมาต้นไม้ใหญ่ของศิษย์ ได้ให้ความกระจ่าง แนวทางและวิธีการ วันนี้รู้สึกชี่นชมในการให้ความรู้ของคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้แบบไม่กั๊ก ศิษย์จะขอป็นศิษย์ที่ดีตลอดไปค่ะ


(พิมพ์ภัทรา ธนนพิทยนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

บรรยากาศที่ไม่ตึงเครียด ความรู้ที่นำไปต่อยอดได้ ชอบหัวข้อ การทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เพราะพบว่าที่เคยทำมีช่องโหว่ ไม่ครอบคลุมจะนำไปปรับใช้ "อาจารย์ทุกคน มีคุณภาพสูงสุด"


(ชาคริยา ยิ้มย่อง ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้เข้าใจหลักการ ขั้นตอนในการประกอบอาชีพนายหน้า แนวทางในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งสามารถใช้ได้จริง จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์


(ปัณณวิชญ์ ศิริประดิษฐ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

วิทยากรทุกท่านโดยเฉพาะ ดร.โสภณ มีวิธีการชักจูงให้บรรยากาศการอบรมน่าสนใจตลอดเวลา ตลอดจนความเป็นกันเองต่างๆ อาหารอร่อยครับ


(กษิดิศ สิทธิสระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ เป็นกันเอง ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ตรง คุ้มค่ามากค่ะกับการอบรมหลักสูตรนี้ นอกจากนี้อาหารกลางวันและอาหารว่างอร่อยมากค่ะ ถ้ามีหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ จะมาสมัครแน่นอนค่ะ


(สุทิศา สิทธิสระ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

"คุ้มค่า" ให้ความรู้แน่นมาก ทำให้พร้อมประกอบอาชีพได้เลย


(ชาญวิทย์ สุขผ่อง ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

เป็นการอบรมที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในอาชีพนี้ เพราะทำให้สามารถเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะวิทยากรที่มาบรรยายที่พกพาประสบการณ์จริง และพร้อมที่จะถ่ายทอดด้วยศิลปะ การถ่ายทอดขั้นเทพจริงๆ


(นิยะดา ธรรมทินโน ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

จากการอบรมหลักสูตรนี้ ทำให้ได้ทราบว่าตัวเรายังขาดความรู้ด้านใดอีกบ้าง ซึ่งจะเป็นนายหน้าที่ดีและมีความสามารถแนะนำลูกค้าได้


(ศิริลักษณ์ อุ่นน้ำเที่ยง ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

จากการอบรมหลักสูตรนี้ ทำให้ได้ทราบว่าตัวเรายังขาดความรู้ด้านใดอีกบ้าง ซึ่งจะเป็นนายหน้าที่ดีและมีความสามารถแนะนำลูกค้าได้


(ศิริลักษณ์ อุ่นน้ำเที่ยง ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ประทับใจมากกับการจัดอบรมของโรงเรียนอสังหาริมทรัพย์ไทยมากค่ะ เนื้อหา ข้อมูล ที่ทำการสอนละเอียดและตรงตามวิชาชีพมากค่ะ ทีมงานก็น่ารักมีการอำนวยความสะดวกดีมากๆ เป็นที่น่าประทับใจค่ะ


(อัมพาภรณ์ คงพัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ประทับใจอาจารย์ผู้สอน ช่วงกลยุทธ์และศิลปะในการเจรจาต่อรองอย่างสัมฤทธิ์ผล ทำให้เข้าใจถึงผู้ซื้อ-ผู้ขายมากขึ้น ส่วนหัวข้ออื่นๆ อาจารย์น่ารักมากๆค่ะ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและได้โครงสร้างของความคิด รวมถึงพนักงานทุกท่านในการประสานงานเป็นกันเอง สุภาพ มากค่ะ


(ปิยะฉัตร เหล่าวิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาฯที่ข้าพเจ้าประทับใจแหล่งความรู้ แหล่งสร้างอาชีพ ที่มีคุณค่า ข้อมูลวิทยากร เจ้าพนักงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน บริการดี มีน้ำใจ แหล่งข้อมูลครบถ้วน คัดสรรวิทยากรผู้ทรงคุณค่าค่ะ แล้วเราจะกลับมาใช้บริการคุณอีก


(สายพิน สังข์นิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ดีใจที่ได้เข้ามาเรียนกับ TREBS  เพราะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น ทำให้ได้พบกับเพื่อนๆในอาชีพนายหน้า และได้ขยาย Network ให้กว้างขวางขึ้นสิ่งสำคัญคือได้รับความรู้ที่จำเป็นต่ออาชีพนายหน้าจากวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ช่วยให้เข้าใจหลักการและจรรยาบรรณได้เป็นอย่างดีขอขอบพระคุณ TREBS และคณะวิทยากรทุกท่านด้วยค่ะ


(เสาวลักษณ์ อุซุย ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

การอบรม RE131 ได้รับความเป็นกันเองทั้งจากท่านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่ อีกทั้งยังได้รับความรู้ในเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี


(เอกภาวี รอดป้อง ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

1.อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมาย พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ เข้าใจง่าย 2.สถานที่สะดวก สะอาด อาหาร+เครื่องดื่ม อร่อยใส่ใจ3.Welcome ยิ้มแย้ม แจ่มใส รู้สึกเป็นเพื่อน (บุคลากรทุกท่าน) 4.ภาพลักษณ์ของกลุ่มนายหน้าและตัวแทน ผู้สนใจทำอาชีพนายหน้า5.พบ Connection ใหม่ๆ


(พิมชนก นาลา กิลล์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)
อาจารย์ให้ความรู้ดีมาก
(คุณเชษฐา ตาใจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
วิทยากรทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและรายละเอียดชัดเจนได้เรียนรู้และเข้ามาให้รายละเอียด เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี อาหารอร่อยและการดูแลเป็นอย่างดี ตลอดการอบรม
(คุณกฤตภาส เลิศสงคราม ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม
(คุณจิติมา บุญศศิวิมล ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
เนื้อหา หัวข้อ ความเป็นกันเอง จำนวนสมาชิกกำลังพอดี ไม่มากน้อยเกินไป
(คุณณภัชนันท์ จิตเขม้น ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
ได้รับความรู้ตามที่หวังไว้ คุ้มค่ามากๆครับ อาจารย์ทุกท่านที่มาสอนเก่งมาก มีประสบการณ์ ความรู้และให้ความรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก อาหารอร่อย
(คุณณัฐพล พวงเพชร ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
เป็นกันเอง อาจารย์โสภณ เก่ง และตลกมาก ยอดไปเลยครับ
(คุณปาวัจน์ สงเนียม ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
อ.แต่ละท่านบรรยายชัดเจนและละเอียดดีค่ะ วิชาการแน่น ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงได้ชัดเจน เป็นกันเอง บริการดีเยี่ยม ปล. อาหารอร่อยมากๆค่ะ
(คุณพรหมพร สงสัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
เป็นแหล่งความรู้เฉพาะด้าน เหมาะกับผู้สนใจความรู้ด้านนี้
(คุณรำพัง โตยัง ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
เจ้าหน้าที่น่ารัก รวมทั้งอาจารย์ที่มาให้การอบรมทุกท่าน ก็ตอบคำถามข้อสงสัยได้อย่างดีค่ะ
(คุณสิรินทร์ทิพย์ บำรุงผล ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
ทุกอย่างดี อาหารอร่อย น้ำ เครื่องดื่มดี
(คุณสุมาลี วิไลประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)
ประทับใจการดูงานนอกสถานที่
(คุณจักรกฤษณ์ พิกุลรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
อาจารย์น่ารัก ได้ความรู้ มองเห็น Idea ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์
(คุณอุรวี ธาดานุกูลวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
การบริการของทีมงานและ ดร.โสภณ
(คุณจรูญ จำปาปน ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ช่วยให้คิดต่อในประเด็นที่มองข้าม
(คุณถวิล จวนรมณีย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้ความรู้และความเป็นกันเอง
(คุณจีรเดช วิรัชชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ก่อนมาอบรมเข้าใจว่าตัวเองมีความรู้ดีแต่พอเข้ามาอบรมทำให้ทราบว่ายังมีเรื่องที่ยังไม่ทราบอีกมากการอบรมครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้มากมาย สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้เนื้อหาดี อาจารย์น่ารัก ทีมงานดี
(คุณทรรศกรณ์ สุนทรสุข ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ทีมงานน่ารัก ประทับใจมาก
(คุณณมน เภกะนันทน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ดร.โสภณ ให้ความเป็นกันเอง และข้อมูลดี
(คุณสหรัถ ผุดผ่อง ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
วิทยากรหลายท่าน มีความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
(คุณพิเจตส์ อัมราลิขิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ เนื้อหาวิชาดีมาก สามารถนำไปใช้งานได้
(คุณอัศมาพร ชนพันธ์นนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
วิทยากรมีความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจสูง พร้อม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเชิงกลยุทธ์ในการทำงานจริง
(คุณวรเทพ วิชิตวรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
ประทับใจมาก ได้ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งจากวิทยากร และความคิดเห็นดี ๆ จากผู้ร่วมเข้าอบรม ได้รู้จักนักธุรกิจนักลงทุน และได้ Connection ให้กับเราเพิ่มขึ้น
(คุณทิพปภา ชินวโรดม ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
ความรู้ที่มีค่ามากกว่าค่าอบรม
(คุณพงษ์ธร วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)
ประทับใจวิชาการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของอาจารย์และผู้เข้าอบรม
(คุณโสภา นิติยากร ผู้เข้าอบรมรุ่น 18)
ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับอย่างดี และเป็นแนวทางในการขยายโอกาสต่อไป รวมถึงได้รับความเป็นกันเองจากเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน
(คุณมฆวัต กาญวัฒนะกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs