AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้

เจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง


(คุณน้ำผึ้ง บังเกิด ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

Good Study


(คุณอุทัย คนมั่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ชอบการอบรมในครั้งนี้ อาจารย์ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดได้ถามคำถามเพิ่มเติม อาจารย์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก


(คุณดำรัส หม้อน้ำร้อน ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องแชร์ความรู้และได้เสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้มากขึ้น


(คุณธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

สอนดีครับ


(คุณพีรณัฐ กิตติสุบรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ความเอาใจใส่ของอาจารย์และทีมงาน


(คุณวิเชียร อัศรัสกร ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์เป้นกันเองให้ความรู้ชัดเจน เพื่อนร่วม Class มีความรู้ประสบการณ์หลากหลาย แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้


(คุณพรทวี เทพพิชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์ให้ความรู้ดีมากครับ เป็นกันเอง


(คุณธรรมบุตร วิภาตะวณิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์น่ารักเป็นกันเอง


(คุณกรกนก รัตนภาคภิรมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ได้ความรู้มากกว่าอสังหา ได้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจด้วย ประทับใจคอร์สนี้ค่ะ 


(คุณนภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการประเมินโดยวิธีการรายได้ มากขึ้นสามารถนำความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง 


(คุณกฤศยศ คุปตะนาวิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้ความรู้ภาพกว้าง เกี่ยวกับการตลาดและได้ความรู้เชิงเทคนิคจากการฝึกปฏิบัติ


(ญดาภัค โหละสุต ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

อาจารย์สอนสนุก มีประสบการณ์เยอะ ใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบาย


(พฤฒิพล สวนมาลี ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

มุกฮา เนื้อหาแน่น แม่นวิชา พากันเรียน พัฒนาสังคมไทย


(อัครพล ศิริพรมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

เนื้อหาที่จัดให้ดีมากครับ ได้มุมมองการดำเนินธุรกิจด้านนี้ได้ดีมาก สามารถนำไปปรับใช้ได้มากเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับ


(ธนกร นิลรัตนประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง รู้จริง รู้ลึก ถ่ายทอดให้เต็ม นำไปใช้ได้จริง!


(ภิญญา เลิศปัญญางาม ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ได้รู้วิธีคิดคำนวณ รวมถึงแหล่งหาข้อมูลในการประเมินเพิ่มมากขึ้น วิทยากรและทีมงานดูแล อธิบายดี เป็นกันเอง


(สุพงษ์ ขันติวณิชย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

ได้รับแนวคิด และมุมมองของธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม


(ชำนาญ รอดจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)

สถาบันจัดหาวิทยากร ที่มีความรู้ความชำนาญในหัวข้อที่ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี รวมถึงท่านวิทยากรทุกท่าน เป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม ไขปัญหาข้อข้องใจและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยไม่หวงความรู้


(นภัสภรณ์ ตั้งอิสราวุฒิกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 21)
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดให้ได้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ น่าติดตาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยค่ะ
(คุณมยุรี เลิศคัมภีร์ศีล ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
ประทับใจที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรที่ได้มาบรรยายจากประสบการณ์จริง ในสิ่งที่ผมไม่ทราบ และได้ความรู้เพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ ที่ได้ทำงานเกี่ยวกับที่ดินโดยตรง มาแชร์ความรู้ให้ฟังครับ แต่สิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ทางทฤษฎี กลับคือ ความคิด และการอ่านข้อเท็จจริงมากกว่า ว่าการประเมินค่าต่าง ๆ นั้น วิเคราะห์จากอะไร ซึ่งก็คือ ข้อมูลและข้อเท็จจริง แต่ละสถานที่ ๆ ไปครับ
(คุณกนก รุ่งเรือง ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
ได้รับทราบภาวะตลาด และข้อมูลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำให้ทราบข้อมูลในเชิงลึก ตลอดจนได้รับทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ทำได้ครับ
(คุณกานต์ นามานุศาสตร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
อธิบายชัดเจน ให้ตัวอย่างประกอบดีค่ะ
(คุณอรพรรณ จตุพรหมวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
• ได้เข้าใจสภาพของธุรกิจ เช่น Service Apartment และ ศูนย์การค้า
• อาจารย์วสันต์ สอนได้ดีมาก สร้างบรรยากาศดี เข้าใจง่าย ตอบคำถามได้ขัดเจน ความรู้แน่น
(คุณสัจจพล ส่งสมบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
ประทับใจวิทยากรทุกท่านครับ
(คุณการุณธภัสร์ จิรเพียงทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
ประทับใจอาจารย์ เพื่อน ๆ ทุกคนในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ทุกคนมากครับ ได้ความรู้และแนวคิดในการคำนวณด้านอสังหาริมทรัพย์มากครับ
(คุณอานุภาพ ธารทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)
ประทับใจทุกอย่าง โดยเฉพาะ ดร.โสภณ ดูแลและห่วงใยใส่ใจทุกคนมาก ๆ
(คุณรุ่งทิวา ตังคโนภาส ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)
คุณครูทุกท่านที่ให้ความรู้ สถานที่ดี และเพื่อนร่วมรุ่นที่ดี
(คุณสมชาย ลัดดากลม ผู้เข้าอบรมรุ่น 15)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs