AP124: Valuation Master Course, Business Model

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่เปิดมุมมองหลายด้าน โดยเฉพาะเช้าวันสุดท้ายที่เป็นฐานในช่วงบ่ายเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมากเลยวันสุดท้ายชีทอย่างหนักมาก หอบกันจนกลัวหาย พยุงสองมือ ด้วยชีทที่ดีที่อาจารย์ตั้งใจทำมาให้ผู้เรียน


(silksaimai ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

ขอบพระคุณอาจารย์ เป็น session ที่สร้าง valued investor และเปิดโลกทรรศน์  แม้โดยส่วนตัวอาจตามทันบ้างไม่ทันบ้าง เพราะพึ่งเริ่มสนใจเข้ามาฟังและเป็นมือใหม่ศึกษาการลงทุน แต่ประทับใจในความตั้งใจของอาจารย์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์จนนาทีสุดท้าย  ผู้ให้และผู้รับจึงล้วนมีความสุขและรอยยิ้ม


(winnie@apd ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

100 คะแนนเต็มสำหรับอาจารย์ ทีมงานผู้จัดและสถานที่ครับ ขอบพระคุณมากๆ เลยครับ


(Nott@pattaya ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

ฟังกี่ครั้งได้แนวคิดใหม่ๆ เพิ่มทุกครั้งเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์


(nisanart fundflow ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

อาจารย์ทุ่มเทในการสอนมากๆ ครับ  ผมชื่นชมอาจารย์ที่สอน finance ได้สนุกครับ (ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย) และชื่นชมการเตรียมการสอน/caseของอาจารย์มากๆ ครับ


(บุญประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs