AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

ได้เรียนรู้งานสถานการณ์จริง


(คุณธนาณัติ เมืองจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินมากขึ้น ช่วยให้เรามีความรู้ในการลงทุน ได้ความรู้จากเพื่อนๆในสายอาชีพต่างๆมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน


(คุณวัชรพล งาหอม ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้ความรู้ในเชิงเป็นประโยชน์แก่การนำไปประกอบอาชีพ และการจัดงานน่าประทับใจไม่มีข้อขัดตกบกพร่อง


(คุณคฑาวุธ ศรีโชติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

ได้รับความรู้เบื้องต้นในการประเมิน ตรงตามวัตถุประสงค์


(คุณศุภกิจ ตั้งจิตต์พรชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

อาจารย์ทุกท่าน Nice มากๆครับ ได้ความรู้มากๆครับ


(คุณปริญญา เกษสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 131)

AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ

มีความประทับใจทั้งความรู้อัดแน่นที่ได้รับในห้องเรียน การลงปฏิบัติในสถานที่จริง การศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งราชการและเอกชน คณาจารย์ Speaker ที่มาช่วยแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอบรมที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมารวมตัวกันในความสนใจด้านอังหาฯเช่นเดียวกัน

ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง และ Connection ที่ดี


(คุณคุณกวิน แสงแก้ววัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดทำอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สิน ความรู้ที่ได้ผู้เรียนทุกท่านสามารถนำไปใช้และต่อยอดในการสร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ของตนเองและองค์กร


(คุณคุณฐิตินารถ กมลวิศษฎ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง สิ่งเดียวที่จะลดความเสี่ยงได้มากที่สุดคือความรู้ วิชาการประเมินมูลค่าอสังหาฯ ที่ได้ไปจากที่นี่ เปรียบเหมือนเป็นหัวใจหลักที่ต้องเข้าใจให้ได้ หากต้องลงทุนในอสังหาฯรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักคอร์สนี้ และดีใจที่ได้มาลงเรียน ได้ทั้งความรู้และหลักการ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลด้วยความเป็นมิตรจากทีมงาน ตลอดทั้งคอร์ส


(คุณคุณภัทร ปราชญานุสรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้วิธีปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 2.ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในหลากหลายอาชีพที่มีความสุขใจเหมือนกัน 3.ได้รู้จักผู้ประกอบการในวงการอสังหาฯตัวจริง4.ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


(คุณคุณธนินทร์ นนที ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้รู้หลักการประเมินอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้มาก สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 


(คุณศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

AP124: Valuation Master Course, Business Model

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่เปิดมุมมองหลายด้าน โดยเฉพาะเช้าวันสุดท้ายที่เป็นฐานในช่วงบ่ายเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมากเลยวันสุดท้ายชีทอย่างหนักมาก หอบกันจนกลัวหาย พยุงสองมือ ด้วยชีทที่ดีที่อาจารย์ตั้งใจทำมาให้ผู้เรียน


(silksaimai ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

ขอบพระคุณอาจารย์ เป็น session ที่สร้าง valued investor และเปิดโลกทรรศน์  แม้โดยส่วนตัวอาจตามทันบ้างไม่ทันบ้าง เพราะพึ่งเริ่มสนใจเข้ามาฟังและเป็นมือใหม่ศึกษาการลงทุน แต่ประทับใจในความตั้งใจของอาจารย์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์จนนาทีสุดท้าย  ผู้ให้และผู้รับจึงล้วนมีความสุขและรอยยิ้ม


(winnie@apd ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

100 คะแนนเต็มสำหรับอาจารย์ ทีมงานผู้จัดและสถานที่ครับ ขอบพระคุณมากๆ เลยครับ


(Nott@pattaya ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

ฟังกี่ครั้งได้แนวคิดใหม่ๆ เพิ่มทุกครั้งเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์


(nisanart fundflow ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

อาจารย์ทุ่มเทในการสอนมากๆ ครับ  ผมชื่นชมอาจารย์ที่สอน finance ได้สนุกครับ (ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย) และชื่นชมการเตรียมการสอน/caseของอาจารย์มากๆ ครับ


(บุญประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้

ได้ความรู้มากกว่าอสังหา ได้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจด้วย ประทับใจคอร์สนี้ค่ะ 


(คุณนภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการประเมินโดยวิธีการรายได้ มากขึ้นสามารถนำความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง 


(คุณกฤศยศ คุปตะนาวิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้ความรู้ภาพกว้าง เกี่ยวกับการตลาดและได้ความรู้เชิงเทคนิคจากการฝึกปฏิบัติ


(ญดาภัค โหละสุต ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

อาจารย์สอนสนุก มีประสบการณ์เยอะ ใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบาย


(พฤฒิพล สวนมาลี ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

มุกฮา เนื้อหาแน่น แม่นวิชา พากันเรียน พัฒนาสังคมไทย


(อัครพล ศิริพรมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่น 23)

RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์

วิทยากรมีประสบการณ์สูงครับ


(คุณบัณฑิต อุดมพรวิรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

วิทยากรมีความหลากหลายและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ


(คุณธนะรัชต์ บุญญะโกศล ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

เนื้อหาการอบรมดีมากครับ และเป็นประโยชน์มากครับ สนุกดีครับ 


(คุณอนุชา มหาวีระรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

ให้ความรู้ดีครอบคลุมเกี่ยวกับอสังหาฯที่จำเป็น 


(คุณสุวัฒน์ รุ่งเรืองศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

การควบคุมเวลาได้ดี เนื้อหามีประโยชน์ สามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี


(คุณแทนพงศ์ แท่นชัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 62)

RE120: การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์

วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย


(สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น


(พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้รับความรู้ทั้งแง่ทฤษฎีและทางปฏิบัติ วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจและอัธยาศัยดีถ้ามีงานอบรมที่น่าสนใจ
จะเข้าอบรมอีกแน่นอน
(คุณสุวรรณา เกียรติศรีธารา ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ได้แนวคิดของผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
(คุณภูมิพัฒน์ มหาสุวีระชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ผู้บรรยายมีความรู้ในเนื้อหาสูง ทำให้ได้ความรู้มาก ทีมงานให้การต้อนรับอย่างดี
(คุณอัครชัย ยัสพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)

ผู้บรรยายมีประสบการณ์ในแขนงที่อบรมอย่างดี


(คุณคุณจักวิรพัฒน์ เถียรศิธกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

Workshop แน่นมากครับ 


(คุณคุณฐิติพงศ์ สุรเมธี ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมิตรที่ดี ทำให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนขึ้น อาหารอร่อย กาแฟไม่อั้น


(คุณญดาณัฎฐ์ กุลจรรยานิธิยศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

วิทยากรดี มีความรู้และประสบการณื สถานที่ใช้ได้ อาหารอร่อย


(คุณหัสชัย เข้าคลอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

ได้เนื้อหาที่หลากหลายดี


(คุณกมลชัย ดุษิตสถิต ผู้เข้าอบรมรุ่น 56)

RE131: การขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยายเป็นประโยชน์ อย่างมากในการปฏิบัติงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังสามารถปรึกษาได้หลังการอบรม


(คุณฐิติยา สุจริต ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ทุกหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้จริง สามารถจบไปแล้วประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็นมืออาชีพ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงจากการเป็นนายหน้ามานาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี


(คุณจีระชัย เจียงวรีวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

1.เรื่องหัวข้ออบรมทั้ง 3 วัน และวิธีการอบรม 2.เรื่องการบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน 3.เรื่องประสบการณ์ตรงที่ได้จากวิทยากรแต่ละท่าน 


(คุณสาลินี สมบูรณ์ไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

1.วิทยากรทุกท่าน นำตัวอย่างและปัญหาที่เคยเจอมาเล่าให้ฟังเป็นความรู้ 2.ได้พบปะเพื่อนในสาขาอาชีพต่างๆได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างพันธมิตรในสายงาน


(คุณเมตตา ธรเสนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

ได้รับความรู้ จากประสบการณ์จริง


(คุณณัฐวัชร์ มีเงินทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 35)

RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

อาจารย์มีความรู้ตรง  ให้เทคนิคการขาย แชร์ประสบการณ์ความรู้เยอะมากค่ะ 


(คุณโชติกา สมสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

เทคนิคที่ได้รับจากการสอนสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เจอในปัจจุบันจริงๆ


(คุณภัทรภิชา พรสมัยทอง ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

การอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้มาก ประทับใจทุกช่วง แต่ช่วงของอ.ไพรัตน์ เสนาจักร์ ทำให้นึกภาพในการไปใช้จริงออก ไขข้อสงสัยได้มากเลยค่ะ เครื่องดื่มและอาหารอร่อยค่ะ 


(คุณพัชรมนญ์ แต่งเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

ประทับใจเนื้อหาของวิทยากรแต่ล่ะท่านที่ตรงกับตัวเราค่ะ


(คุณชิรญากรณ์ ชูสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

วิทยากรที่ได้ใช้ประสบการณ์ในการให้ความรู้ แลได้ให้ผู้อบรมได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน


(คุณภัทรภร อุ้มเงิน ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

RE134: การสื่อสารทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์

connection ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม - เพิ่มความมั่นใจในการกลับไปทำงาน


(คุณศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

วิทยากรทุกท่าน เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ผ่านสนามรบมาอย่างโชกโชน 


(คุณณปภัช เทศะแพทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

ความตรงต่อเวลาในการอบรม การบริการเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาอบรม มีความเป็นกันเอง 


(คุณจิรวดี องอาจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

ได้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดได้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอัธยาศัยดีกันทุกคน มีอาหาร และน้ำ บริการตลอด 


(คุณธัญญาภัค พิมพิลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

จัดลำดับเนื้อหาการอบรมได้ดี ดูแลผู้อบรมได้ดี ขอบคุณค่ะ 


(คุณสรวงสุดา พลชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 4)

RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด

เป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยม ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง วิทยากรที่ให้ความรู้ มีความเป็นกันเอง สามารถสอบถาม และได้คำตอบที่สมบูรณ์ อาหารอร่อย หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่คิดดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจนี้ มีกฎหมายใหม่ๆอย่างมากอยู่ ปัญหาตลอดเวลา อนาคตประเทศไทยจะก้าวสู่ยุค 4.0 ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อจะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป


(คุณตะวัน นาครทรรพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

มาเรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ทำ และได้เพื่อนร่วมอาชีพใหม่ด้วย


(คุณเด่น สัตย์สงวน ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

บรรยากาศเป็นกันเอง มีข้อมูลและความรู้แน่น


(คุณธนากร พูลศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์ ผู้บริหาร เป็นกันเองดีมากครับ พร้อมดูแลและตอบคำถามทุกคำถาม ประทับใจครับ


(คุณทศพร จิระเกียรติดีกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

อาจารย์ที่สอนมีความรู้ ประสบการณ์ และแตกฉานในเรื่องที่สอน มีความสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี


(คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 22)

RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.ได้อบรมศึกษาความรู้เรื่องภาษีบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การบริการดี


(คุณวารุณี ขันทีท้าว ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

1.วิทยากรมีความรู้ อธิบายได้เข้าใจ เป็นกันเอง 2.เอกสาร เนื้อหาครอบคลุม ละเอียดดีมาก 3.บุคลากร สถานที่ ของโรงเรียน ดี สะดวก


(คุณอินทรามณี วจีไกรลาศ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

วิทยากรและคณะผู้จัดงานให้ความเป็นกันเอง แม้เนื้อหาการอบรมจะดูตึงเครียด ก็ทำให้บรรยากาศการอบรมดูสบายๆ ไม่เครียด เข้าใจง่ายกล้าถามเมื่อสงสัย กล้าแสดงความคิดเห็นประกอบกับ คู่มือที่แจกให้ในการอบรมเป็นหนังสือที่ดีมา สามารถนำกลับไปทบทวนได้


(คุณขวัญนภา สุนทโรทก ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ได้เรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ เป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจในอนาคต


(คุณพีรพล กัลยาณภาคย์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร เป็นสิ่งที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ไม่ใช่มาในรูปแบบเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว


(คุณจิรชนัญญ์ จิรโรจน์ธนากิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 36)

RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ

 ได้รับความรู้พื้นฐานเข้าใจง่ายกับคนที่เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้เลย 


(คุณศรชัย ศรีชัยยงพานิช ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ได้ความรู้ดี


(คุณพิจักษณ์ วงศ์รัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

วิทยากรเก่งมาก ได้รับความรู้และมุมใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นเยอะมาก


(คุณกัลป์ หอพรสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

ทำให้เข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และได้เห็นข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนิน ทำให้เข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และได้เห็นข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ดีมากๆ ขอบคุณมากๆ  สำหรับหลักสูตรนี้ 


(คุณกิตติ์ธเนศ บุลชัยเดโชพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

อาจารย์ทุกๆท่านสอนดี ตอบคำถามได้ทุกประเด็น และ ยินดีให้คำปรึกษา ถือว่าเป็นประสบการณืที่ดีมากๆ


(คุณจินต์จุฑา ปรางค์ชัยเวศน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 17)

RE171: การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาและใช้ในการทำงาน


(คุณธันวา ฉันทวิจัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

คุมเวลาดี กันเองดีครับ


(คุณธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

การมาอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากกมายในหลักสูตรนี้ วิทยากรให้ความรู้ได้มากกมาย ขอขอบคุณครับ


(คุณกิตติพงษ์ แจ้งประจักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

อาหารอร่อย สะอาด เครื่องดื่ม รสชาติดีมาก อาจารย์ที่สอนมีทักษะและความรู้ดี เป็นกันเอง


(คุณวีระวุฒิ มิ่งขวัญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ


(คุณพรชัย จึงสวัสดิ์เมธา ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

Super Workshop: กลยุทธ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่
(คุณระยอง เพิ่มทรัพย์ )
วิทยากรอธิบายดี เข้าใจง่าย ชัดเจน
(คุณสลิลทิพย์ ดำรงวิเศษพาณิชย์ )
ได้ความรู้เบื้องต้นและแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง
(คุณจิตตรา วงศ์ธานุวัฒน์ )
วิทยากรและเนื้อหา
(คุณวรวิทย์ เตชะบุยเกียรติ )
ผู้บรรยายมีความตั้งใจให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ดูแลอบอุ่น
(ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ )

the Design, Operation, and Maintenance of Building Systems

อาหาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมสุดยอดครับ
(คุณชูเกียรติ วาหะโร )

สัมมนา: โครงการบ้าน-คอนโด ขายดี

การบรรยายของวิทยากร
(คุณศุภลักษณ์ สุธงษา )

สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์

ขอบคุณครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก
(คุณThe living by Kunalai )

เสวนาพิเศษฟรี: เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ประทับใจในความเป็นกันเองของวิทยากร
(คุณนองฤทธิ์ บัวงาม )
ประทับใจคุณพชร คงกระพันธ์ ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรได้ดีมาก
(คุณผุสดี เมฆผึ้ง )
การวางลำดับการจัดงานดีเยี่ยม
(คุณธนาวุฒิ )

หลักสูตรอบรม: How to Become a Super Professional Sales

หลังจากฟังหลักสูตรแล้วรู้สึกมีพลังในการทำงานมากขึ้น อยากกลับไปโครงการเพื่อนำความรู้ไปใช้ทันที
(คุณวันดี จันทร์แก้วมูล )
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
(คุณศักดิ์ชัย รุ่งพิพัฒน์ )
วิทยากรให้ความรู้ดีมาก
(คุณไพริน บำเพ็ญศิลป์ )
เห็นถึงความแตกต่างและประสิทธิภาพของ Sale กับ Super Sale ตลอดจนทำให้เข้าใจ วิธีการสอนพนักงานขายในการปฏิบัติจริง
(คุณวรเทพ วิชิตวร )
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs