AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ


(คุณเลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 133)

ความรู้เนื้อหาแน่น


(คุณธีรศักดิ์ เกตุหิรัญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 133)

เนื้อหาสั้นง่ายกระชับสามารถต่อยอดในสายงานอสังหาริมทรัพย์ได้


(คุณช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

เนื้อหาแน่น ครบถ้วน


(คุณจตุพร เปลี่ยนเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

ชอบที่มี Workshop


(คุณชาลินี กัลยาณมิตร ผู้เข้าอบรมรุ่น 132)

AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ

มีความประทับใจทั้งความรู้อัดแน่นที่ได้รับในห้องเรียน การลงปฏิบัติในสถานที่จริง การศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งราชการและเอกชน คณาจารย์ Speaker ที่มาช่วยแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอบรมที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมารวมตัวกันในความสนใจด้านอังหาฯเช่นเดียวกัน

ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง และ Connection ที่ดี


(คุณคุณกวิน แสงแก้ววัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดทำอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สิน ความรู้ที่ได้ผู้เรียนทุกท่านสามารถนำไปใช้และต่อยอดในการสร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ ของตนเองและองค์กร


(คุณคุณฐิตินารถ กมลวิศษฎ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง สิ่งเดียวที่จะลดความเสี่ยงได้มากที่สุดคือความรู้ วิชาการประเมินมูลค่าอสังหาฯ ที่ได้ไปจากที่นี่ เปรียบเหมือนเป็นหัวใจหลักที่ต้องเข้าใจให้ได้ หากต้องลงทุนในอสังหาฯรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักคอร์สนี้ และดีใจที่ได้มาลงเรียน ได้ทั้งความรู้และหลักการ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลด้วยความเป็นมิตรจากทีมงาน ตลอดทั้งคอร์ส


(คุณคุณภัทร ปราชญานุสรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้วิธีปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 2.ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในหลากหลายอาชีพที่มีความสุขใจเหมือนกัน 3.ได้รู้จักผู้ประกอบการในวงการอสังหาฯตัวจริง4.ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


(คุณคุณธนินทร์ นนที ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้รู้หลักการประเมินอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้มาก สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 


(คุณศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

AP124: Valuation Master Course, Business Model

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่เปิดมุมมองหลายด้าน โดยเฉพาะเช้าวันสุดท้ายที่เป็นฐานในช่วงบ่ายเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมากเลยวันสุดท้ายชีทอย่างหนักมาก หอบกันจนกลัวหาย พยุงสองมือ ด้วยชีทที่ดีที่อาจารย์ตั้งใจทำมาให้ผู้เรียน


(silksaimai ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

ขอบพระคุณอาจารย์ เป็น session ที่สร้าง valued investor และเปิดโลกทรรศน์  แม้โดยส่วนตัวอาจตามทันบ้างไม่ทันบ้าง เพราะพึ่งเริ่มสนใจเข้ามาฟังและเป็นมือใหม่ศึกษาการลงทุน แต่ประทับใจในความตั้งใจของอาจารย์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์จนนาทีสุดท้าย  ผู้ให้และผู้รับจึงล้วนมีความสุขและรอยยิ้ม


(winnie@apd ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

100 คะแนนเต็มสำหรับอาจารย์ ทีมงานผู้จัดและสถานที่ครับ ขอบพระคุณมากๆ เลยครับ


(Nott@pattaya ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

ฟังกี่ครั้งได้แนวคิดใหม่ๆ เพิ่มทุกครั้งเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์


(nisanart fundflow ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

อาจารย์ทุ่มเทในการสอนมากๆ ครับ  ผมชื่นชมอาจารย์ที่สอน finance ได้สนุกครับ (ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย) และชื่นชมการเตรียมการสอน/caseของอาจารย์มากๆ ครับ


(บุญประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 1)

AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้

เจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง


(คุณน้ำผึ้ง บังเกิด ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

Good Study


(คุณอุทัย คนมั่น ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

ชอบการอบรมในครั้งนี้ อาจารย์ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดได้ถามคำถามเพิ่มเติม อาจารย์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก


(คุณดำรัส หม้อน้ำร้อน ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องแชร์ความรู้และได้เสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้มากขึ้น


(คุณธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

สอนดีครับ


(คุณพีรณัฐ กิตติสุบรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่น 28)

RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์

ประทับใจอาจารย์ทุกท่าน


(คุณสวัสดิ์ พลายด้วง ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

ประทับใจมิตรภาพระหว่างผู้อบรมกับอาจารย์ผู้สอนระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง การบริการของโรงเรียนและการบริหารเวลาในการจัดอบรม


(คุณจินตนา จิระกุลสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

เนื้อหาอัดแน่นยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเอาไปปรับใช้ได้จริง


(คุณธนิตา เรืองสงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

วิทยากรมีความพร้อมในการให้ความรู้ดีมาก


(คุณพงศ์ศักดิ์ อิสริยะรังสรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

รวบรวมกฎหมายที่ควรรู้ได้ดี อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยายดีมาก


(คุณวชิราภรณ์ มีภูมิรู้ ผู้เข้าอบรมรุ่น 66)

RE120: การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์

วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย


(สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)

1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น


(พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 20)
ได้รับความรู้ทั้งแง่ทฤษฎีและทางปฏิบัติ วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจและอัธยาศัยดีถ้ามีงานอบรมที่น่าสนใจ
จะเข้าอบรมอีกแน่นอน
(คุณสุวรรณา เกียรติศรีธารา ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ได้แนวคิดของผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
(คุณภูมิพัฒน์ มหาสุวีระชัย ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)
ผู้บรรยายมีความรู้ในเนื้อหาสูง ทำให้ได้ความรู้มาก ทีมงานให้การต้อนรับอย่างดี
(คุณอัครชัย ยัสพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 16)

RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)

เนื้อหาครบถ้วนเข้มข้น อาหารอร่อยค่ะ


(คุณธัญวรรณ ตรีสุทธาชีพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

Let complete your project with this course, so funny course, so tasty food & so cool lecture.


(คุณสุตาภัทร ม่วงนา ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

อาจารย์ทุกท่านให้การต้อนรับดี ให้ความรู้และอธิบายเข้าใจง่าย ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนความรู้กัน


(คุณธนัญชกร คงร่ม ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดธุรกิจได้


(คุณพนิดา วงศ์วุฒิเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

ได้ศึกษา Case Study ใหม่ๆ


(คุณอธิยุต ทัตตมนัส ผู้เข้าอบรมรุ่น 58)

RE131: การขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร

ประทับใจความเป็นกันเอง ให้ความรู้เข้มข้น ชัดเจน ตรงวัตถุประสงค์ บรรยากาศดีวิทยากรให้และประสบการณ์จริง เพื่อทุกคนเริ่มต้นที่ความพร้อม และต่อยอดได้


(คุณสุมาลี เกตุประดิษฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

นอกเหนือจากเนื้อหาความรู้และประสบการณ์จริงของอาจารย์ทุกท่านที่อัดแน่นเต็มเปี่ยม มีอะไรให้เรียนรู้เพิ่มมาก ยังได้เพื่อนใหม่ๆ ที่เคยทำงานอสังหาฯอยู่แล้วก็ได้ให้คำแนะนำในการเริ่มทำงานเพิ่มเติม อ.ทุกท่านน่ารัก สอนสนุก กันเองสุดๆ


(คุณวิภารัตน์ คุณาฤทธิพล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ก่อนเข้ารับการอบรม ความรู้กด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แค่ งูๆ ปลาๆ ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ อาจารย์ทุกท่านสอนสนุกมากๆ และให้ความรู้เพิ่มเติมได้อย่างดีเยี่ยม ต้องลงคอร์สต่อไปแน่นอนค่ะ


(คุณวาณี ฉัตรไชยกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนเป็นประโยชน์มากๆ เนื้อหาที่เข้ารับการอบรมมีความละเอียดและครอบคลุมดีมาก การได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้สอนสามารถนำไปใช้งานได้จริง


(คุณคธา มะลิลา ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ในทุกๆเรื่อง การอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีการยกตัวอย่างเคสมองเห็นได้ชัดเจน


(คุณธัญญ์วรัตน์ ถนอมรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้เต็มเปี่ยม ไม่มีกั๊ก ไว้โอกาสหน้าจะอบรมคอร์สต่อๆไปค่ะ


(คุณนพวรรณ เรืองเดช ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์เล่าให้ฟังจะได้ระวังแล้วมาแก้ไขในการเป็นนายหน้า หรือ นักขาย


(คุณสุมาลี เกตุประดิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ทำให้รู้เทคนิคการขาย และ วิธีการเป็นSuper Sale


(คุณวิสาขา จัดแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้เทคนิคเกร็ดความรู้ใหม่ๆ มาใช้ให้ดีขึ้นค่ะ


(คุณไอริณรยา พัฒนวิรนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

ได้เกร็ดความรู้ไปปรับใช้กับทีมงานขายเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมขายโครงการให้ดีขึ้น


(คุณกาญจนา เจริญพานิชยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่น 25)

RE134: การสื่อสารทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์

connection ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม - เพิ่มความมั่นใจในการกลับไปทำงาน


(คุณศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ประทับใจเจ้าหน้าที่ อาหารอร่อยบริการประทับใจ ประทับใจอาจารย์ทุกท่าน


(คุณจิตะนันท์ คิมปกรณ์กิจ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

การตรงต่อเวลาในการเริ่มและจบการบรรยาย


(คุณอดิศร จุมพล ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

ได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้


(คุณจิรันธนิน แหยมประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

วิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง ให้ความรู้ พร้อมเทคนิคดีๆ ทีมงานทุกท่านบริการดี ได้ความรู้และข้อคิดเพิ่มขึ้นเยอะ


(คุณจรัญ พรมแสน ผู้เข้าอบรมรุ่น 6)

RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด

อาจารย์ให้ความรู้ได้ดี และ ถ่ายทอดประสบการณ์ดี


(คุณชายทัด จุลกลพ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์แน่น มีการยกเคสเพื่อวิเคราะห์เข้าใจมากขึ้น


(คุณสสิธร งามอัจฉริยะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ วิทยากรมีประสบการณ์เข้ามาเสริมทำให้เห็นภาพการนำไปใช้


(คุณเจษฎา เรืองพูน ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

ประทับใจทั้งอาจารย์และทีมงานที่อำนวยความสะดวกทุกท่าน


(คุณศิริกร แซ่ยี่ ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสม


(คุณธีรพล นามพลกรัง ผู้เข้าอบรมรุ่น 24)

RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประทับใจอย่างมากสำหรับการให้ความรู้ของท่านวิทยากรซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง การดูแลของอาจารย์ดูแลดีมากค่ะ


(คุณสุมาวดี อินทร์ช่วย ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

ชอบหลักสูตรแน่นมาก


(คุณตระฉาย ดวงพรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

การจัดอบรม ดูแลอย่างดีน่ารักเป็นกันเอง วิทยากรมากความรู้ประสบการณ์


(คุณชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์สูง อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่สุภาพ การเดินทางสะดวก


(คุณฐานมญ ชนนท์รดากุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

เจ้าหน้าที่และวิทยากรมีความเป็นกันเอง


(คุณสาธิยา เรี่ยวแรง ผู้เข้าอบรมรุ่น 39)

RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ

ความรู้จัดเต็ม บริการดีเลิศ วิทยากรมีประสบการณ์จริง ได้ความรู้และประโยชน์มาก


(คุณทศวร หวังวัชรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติ


(คุณรัฐวุฒิ ประทุมราช ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถระดับแนวหน้า เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก 


(คุณณัฏฐ์ฌา นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

เป็นหลักสูตรที่ผู้ที่คิดจะเริ่มเกี่ยวกับอสังหาฯควรจะเรียน เพราะทำให้มองเห็นภาพว่าควรจะทำอะไรก่อนหลัง หรือทำให้ทราบว่าควรจะศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ


(คุณสลักจิต นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

หลักสูตรให้ความรู้เพิ่มขึ้นในการเลือกที่ดิน เข้าใจศักยภาพของที่ดิน


(คุณมาโนช วงศ์ธนกุญชร ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

RE171: การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาและใช้ในการทำงาน


(คุณธันวา ฉันทวิจัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

คุมเวลาดี กันเองดีครับ


(คุณธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

การมาอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากกมายในหลักสูตรนี้ วิทยากรให้ความรู้ได้มากกมาย ขอขอบคุณครับ


(คุณกิตติพงษ์ แจ้งประจักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

อาหารอร่อย สะอาด เครื่องดื่ม รสชาติดีมาก อาจารย์ที่สอนมีทักษะและความรู้ดี เป็นกันเอง


(คุณวีระวุฒิ มิ่งขวัญ ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

ได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ


(คุณพรชัย จึงสวัสดิ์เมธา ผู้เข้าอบรมรุ่น 19)

Super Workshop: กลยุทธ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่
(คุณระยอง เพิ่มทรัพย์ )
วิทยากรอธิบายดี เข้าใจง่าย ชัดเจน
(คุณสลิลทิพย์ ดำรงวิเศษพาณิชย์ )
ได้ความรู้เบื้องต้นและแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง
(คุณจิตตรา วงศ์ธานุวัฒน์ )
วิทยากรและเนื้อหา
(คุณวรวิทย์ เตชะบุยเกียรติ )
ผู้บรรยายมีความตั้งใจให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ดูแลอบอุ่น
(ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ )

the Design, Operation, and Maintenance of Building Systems

อาหาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมสุดยอดครับ
(คุณชูเกียรติ วาหะโร )

สัมมนา: โครงการบ้าน-คอนโด ขายดี

การบรรยายของวิทยากร
(คุณศุภลักษณ์ สุธงษา )

สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์

ขอบคุณครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก
(คุณThe living by Kunalai )

เสวนาพิเศษฟรี: เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ประทับใจในความเป็นกันเองของวิทยากร
(คุณนองฤทธิ์ บัวงาม )
ประทับใจคุณพชร คงกระพันธ์ ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรได้ดีมาก
(คุณผุสดี เมฆผึ้ง )
การวางลำดับการจัดงานดีเยี่ยม
(คุณธนาวุฒิ )

หลักสูตรอบรม: How to Become a Super Professional Sales

หลังจากฟังหลักสูตรแล้วรู้สึกมีพลังในการทำงานมากขึ้น อยากกลับไปโครงการเพื่อนำความรู้ไปใช้ทันที
(คุณวันดี จันทร์แก้วมูล )
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
(คุณศักดิ์ชัย รุ่งพิพัฒน์ )
วิทยากรให้ความรู้ดีมาก
(คุณไพริน บำเพ็ญศิลป์ )
เห็นถึงความแตกต่างและประสิทธิภาพของ Sale กับ Super Sale ตลอดจนทำให้เข้าใจ วิธีการสอนพนักงานขายในการปฏิบัติจริง
(คุณวรเทพ วิชิตวร )
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สถิติเข้ารวมกิจกรรม CPD Programs