ชื่อ-นาสกุล(ผู้เข้าร่วมอบรม) คำกล่าวของผู้เข้าร่วมอบรม 
RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 12
คุณเอมอร ลิขิตอิทธิรักษ์ บจก. ลิขิต พร็อพเพอร์ตี้
 • ประทับใจในการสอนของวิทยากร ความดูแลเอาใจใส่ของคณะอาจารย์ และการดูงานตามสถานที่ต่างๆ นอกพื้นที่
คุณชาลิสา วิกยานุเคราะห์
 • รู้สึกประทับใจมากๆ กับการมาสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความรู้ ความสนุก ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในสายอาชีพเดียวกัน และต่างสายอาชีพ อาจารย์และทีมงานให้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างมาก และน่ารักมากๆทุกคนค่ะ
คุณนภัส ศาศวัตายุ
 • มีความประทับใจในทีมผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และวิทยากร ที่มาให้ความรู้ทุกท่าน อยากให้ตัวหลักสูตรมีเวลาให้กับวิทยากรแต่ละท่านมากกว่านี้ค่ะ คิดว่าบางครั้งเนื้อหาที่ได้น้อยไปในบางวิชา แต่โดยรวมๆถือว่าดีมากค่ะ
คุณปิยรัตน์ ประสานเกียรติราช
 • คิดว่าคอร์สนี้ (การขายฯ สำหรับผู้บริหาร) เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เนื่องจากสามารถให้ภาพรวมของทั้งตลาด เทคนิคเบื้องต้น ตลอดจนความรู้เฉพาะทาง อาทิ ด้านข้อมูลกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ (รวมถึงข้อมูลล่าสุดด้วยค่ะ) ก็คิดว่าจะทำการศึกษาต่อไปเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจในอนาคตค่ะ
คุณคชพรรณ ผดุงชัย บมจ. เอเวอร์แลนด์
 • มีความประทับใจหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ผู้บรรยายที่มีประสบการณ์อย่างมาก เพื่อนร่วมทีมที่เข้าฟังบรรยาย ความเป็นมิตร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ที่มีประโยชน์ และคิดว่าถ้ามีโอกาสเข้าอบรมอีกก็จะไม่พลาดทุกๆโอกาส ที่จะเข้าอบรมในครั้งต่อๆไป คิดว่าการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้ที่จะไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบอยู่เป็นอย่างมาก
คุณวนิดา รัตนคาม ซี.ไอ.เอ็น เอสเตส
 • อาจารย์อบรมดีเยี่ยม และเพื่อนๆ น่ารักทุกคน ดูงานสนุกสนานได้ความรู้มากๆๆ
คุณมณีรัตน์ เตียวศิริชัยสกุล บ.หนองคายธนาสิน
 • มาอบรมเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ได้ความรู้ ความประทับใจจากอาจารย์โสภณ อาจารย์อติณัฐ และทีมงานเสมอ ขอบคุณ สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง
คุณธนวัสส์ ยงค์สงวนชัย
 • โดยส่วนตัวคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมสัมมนาที่ได้มารู้จักกัน โดยเฉพาะการพาไปเยี่ยมชมโครงการนอกสถานที่ ได้เห็นและรับทราบข้อมูลต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ นำกลับไปพัฒนาความรู้ได้ดีมากครับ
คุณสิทธิ สีรุ้งมนี และศุภจิตรา รัตนโชติพานิช
 • การที่ได้มาเรียนที่นี่ ทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำหมู่บ้านมากขึ้น AREA ไม่ได้สอนแต่เนื้อหา แต่มาที่นี่เรายังได้มิตรภาพ สังคม เพื่อนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกัน ทำให้เรารู้ว่า การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด และการจะเป็นมืออาชีพนั้น ไม่ใช่คำว่าขายแต่บ้าน แต่ต้องมีกลยุทธ์ และมีจริยธรรมควบคู่กันไป จึงจะเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณอลัน ว่องวงษ์รักษ์
 • การจัดการสอนทั้งเวลาและสถานที่ดี การพาไปชมโครงการนอกสถานที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีมาก อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้จากประสบการณ์จริงของทุกท่าน ทำให้สามารถนำไปใช้กับการทำงานจริง
คุณวิรุฬห์ จิระพงชพร Boston Park Ltd.
 • Good Friend and good company with great experience in property field เพื่อนดี และได้ประสบการณ์ที่ดีทางด้านอสังหาริมทรัพย์
คุณพรจารี วิศิษฎ์กุล
 • รู้สึกประทับใจในหลักสูตรที่สอนให้กับนักขายแบบมืออาชีพ รู้สึกประทับใจกับเพื่อนร่วมหลักสูตร ได้รับประสบการณ์ดีๆ มากมาย
ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย
Thai Appraisal Foundation Agency for Real Estate Affairs
2018 Copyright © by trebs.ac.th .All Rights Reserved.