ชื่อ-นาสกุล(ผู้เข้าร่วมอบรม) คำกล่าวของผู้เข้าร่วมอบรม 
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์: สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน รุ่นที่ 69
คุณวิชา โพธิวิจิตร
 • ห้องอบรม, อาหาร, การบริการ น่าประทับใจ
 • เนื้อหาค่อนข้างครบถ้วน, อาจารย์มีประสบการณ์ และความรู้ดีมาก
 • เพื่อนๆ มีความเป็นกันเอง ทำงานเป็นทีมดีมากครับ
คุณปิยทัศน์ และวรวุฒิ ธนาคารเกียรตินาคิน
 • มีความยินดีอย่างสูงที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างมาก ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป รวมถึงได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆ ทั้งที่อยู่ที่ทำงานเดียวกัน และจากที่อื่นๆ เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองดีมาก และดูแลให้การอบรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย สำหรับการประเมินภาคสนามก็ช่วยให้ได้รับประสบการณ์จริงในการประกอบอาชีพ เพื่อนผู้เข้าอบรมทุกคนน่ารักมาก อยากให้บริษัทส่งมาอบรมในด้านอี่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานในโอกาสต่อไป
คุณฤกษ์ชัย ทัพไพรี ธกส. สำนักงานใหญ่ (ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน)
 • วิทยากรทุกท่านดีมาก เวลาเรียนน่าติดตาม ค้นหา
 • เนื้อหาต่าง ๆ แน่น ความรู้ทั้งนั้น
 • เพื่อน ๆ รุ่น 69 เก่งมากทุกคน อยากเป็นเพื่อนร่วมรุ่นตลอดไป
คุณพิชยา ประสพบุญมีชัย
 • บรรยากาศการอบรมเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็น+ได้ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
<ไม่ออกนาม>
 • อาจารย์ที่สอนอธิบายให้รายละเอียดครบถ้วน ทำให้เรียนเข้าใจมากขึ้น บรรยากาศภายในห้องเรียนไม่ตึงเครียด เนื้อหาหลักสูตรเข้าใจง่าย โดยเฉพาะการสอนที่ยกตัวอย่างให้เห็นการจับกลุ่มให้นักศึกษา กรณีตัวอย่างนั้นทำให้ได้รู้จักเพื่อน ๆ มากขึ้น
คุณศิรครินธ์ กุลเนตุ
 • คุณสามารถเป็นนักประเมินมือสมัครเล่นได้ ภายใน 4 วัน
คุณหมอวิชัย
 • ได้ความรู้สึกดี และสนุก ไม่เสียดายเวลาที่มาเข้าอบรม
<ไม่ออกนาม>
 • ประทับใจอาจารย์อัศวิน ท่านเป็นวิทยากรที่มีค่ามาก โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ท่านได้มาเล่าให้ฟังและเทคนิคการสอนของท่านดีมาก
 • ทีมงานของโรงเรียนธุรกิจอสังหาฯ ให้ความเป็นกันเองและความเอาใจใส่อย่างจริงใจ
 • ผู้บริหารและอาจารย์ดีมาก
คุณวิชา โพธิวิจิตร
 • ห้องอบรม อาหาร การบริการน่าประทับใจ
 • เนื้อหาค่อนข้างครบถ้วน อาจารย์มีประสบการณ์ และความรู้ดีมากครับ
 • เพื่อน ๆ มีความเป็นกันเอง ทำงานเป็นทีมดีมากครับ
<ไม่ออกนาม>
 • ชอบมากครับ วันดูงานวันสุดท้าย แต่อยากจะเข้าดูสภาพโซนพื้นที่แดงโรงงานอุตสาหกรรม
 • ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับอบรมการประเมิน ค่อนข้างได้ความรู้โดยรวมดี สัมมนาวิเคราะห์ข้อมูลได้ใกล้เคียงกับข้อมูลจริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้
 • เพื่อน ๆ กับอาจารย์ทุกท่านอธิบายดีมากๆ ครับเป็นกันเอง และความสามารถอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมด
คุณกฎเกณฑ์ พิริยพิทยา
 • สร้างบรรยากาศกันเองดีครับ
คุณยุทธ วังน้อย
 • อาหารอร่อยมาก ๆ (ถ้าลดอาหารให้น้อยลงและลดค่าเรียนก็ดีครับ ลดนะครับไม่ได้เลิก)
 • อาจารย์ทุกท่าน ให้ความรู้สึกดีมาก ๆ แต่เวลาน้อยสำหรับหลักสูตร 4 วัน (ประเมินอสังหาฯ)
 • พนักงานของโรงเรียน ดูแลเอาใจใส่ดีมากดูเป็นมิตรกับผู้เรียน
คุณสมพล ธนาคารกสิกรไทย
 • การอบรมครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ และเพื่อน ๆ พี่ ๆและนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพต่อไป
<ไม่ออกนาม>
 • พนักงานจัดอบรมดูแลดี
คุณจิร จงสืบสุข
 • ในการมีมนุษยสัมพันธ์ของพนักงานทุกท่าน ที่มีต่อข้าพเจ้าในสิ่งดี ๆ มีความเป็นกันเองเป็นที่ประทับใจ โดยเฉพาะท่านอาจารย์ ดร. โสภณ
 • ประทบใจในสถานที่ฝึกอบรม มีความเป็นระเบียบและสะอาดมาก ๆ
คุณอลงกรณ์ วุฒิพรหม
 • ประทับใจในตัววิทยากรทุก ๆ ท่าน ซึ่งมีความเป็นกันเองและสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอาจารย์โสภณ ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
<ไม่ออกนาม>
 • การใช้เวลาฝึกอบรมของผู้จัดให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
<ไม่ออกนาม>
 • การดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารหลักสูตร ฝ่ายฝึกอบมและสต๊าฟทุกฝ่าย
 • อาหารการกินสมบูรณ์ ไม่ขาด รสชาติดี ปริมาณเหลือเฟือ
 • สถานที่ฝึกอบรมใกล้ที่พัก เดินทางสะดวก
 • เอกสารประกอบการบรรยายเยี่ยม
คุณยุทธนา ศิริอุดม
 • ขอขอบคุณที่ให้ความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ท่านวิทยากรแต่ละท่านสอนดีมากครับไม่ง่วงนอนเลย สนุกอย่างมีความรู้ครับ
คุณธีรัตว์ วุฒิสุข
 • รู้สึกประทับใจมากครับ ได้ความรู้มากพอสมควรอาจารย์ทุกท่านเป็นกันเองดีครับ (ขอบอกว่า ดร.โสภณ อ. วสันต์ อ.อัศวิน ฮาอย่างมากครับ แล้วพี่ ๆ ที่มาอบรมก็น่ารักเป็นกันเองดีครับ
ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย
Thai Appraisal Foundation Agency for Real Estate Affairs
2017 Copyright © by trebs.ac.th .All Rights Reserved.