คณะกรรมการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ผู้อำนวยการ